Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Nagy szent Gergely pápa, egyháztanító
Ünnepe: szeptember 3

Szent Gergely pápa tevékenységéhez hozzátartozott a hit terjesztéséről való gondoskodás. Mindannyiunk küldetése, hogy környezetünkben munkáljuk a hit terjedését, tanúságot tegyünk az Isten szeretetéről.

Rómában született 540 táján, patrícius családból. Állami szolgálatba lépett és később ő lett Róma városának prefektusa. Apja halála után családi házában alapította meg a Szent András-kolostort, melynek szerzeteseiből küldte el Ágostont és 40 társát az angolszászok megtérítésére. A család szicíliai birtokain további hat kolostort létesített. Ő maga is bencés szerzetes lett az András-kolostorban. 578-ban diakónussá szentelték, majd nemsokára el kellett hagynia kolostorát, pápai követként Konstantinápolyba küldték. 590. szeptember 3-án, Szent Péter székébe választották. Igaz jó pásztor volt az ügyek vitelében, a szegények segítésében és a hit terjesztésében. Elrendezte az Egyház ügyét Itáliában, őrködött a keleti és nyugati Egyház egysége fölött, kapcsolatba lépett a forrongó germán törzsekkel, megszervezte és megreformálta a liturgiát. Mindezen külső tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is, erkölcsi és hittudományi kérdésekről sokat írt. Szent Ágoston püspök volt rá nagy hatással. Nagy Szent Gergely pápa, a négy nyugati egyházatya egyike. 604. március 12-én halt meg.

-------------------------

A szentmise Kezdőénekével magasztaljuk:
Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr,
megnyitotta kincstárát
és elhalmozta őt kegyelmével.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten dicsőségének ismerete a szenvedő Krisztus arcán ragyogott fel nekünk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy Isten dicsőségének szemlélői lehessünk a szentmise áldozatban.

KYRIELITÁNIA
Jézus Krisztus, Akit az idők láthatatlan és halhatatlan királyává rendelt az Isten:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki szüntelenül őrködsz Egyházad felett:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki szolgálni jöttél, és hogy életet adj a világnak:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (2 Kor 4, 12; 57)
Jézus Krisztus azért jött, hogy szolgáljon, és életet adjon a világnak. Az apostoli hivatásban tevékenykedőknek is szolgálni kell, aki pedig Krisztus helyetteseként áll az Egyház élén, annak Isten szolgái szolgájának kell lenni.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 22, 24-30)
Jézus földi tartózkodása alatt úgy volt az apostolok között, mint aki szolgál. Ezzel tanította meg, hogy aki első akar lenni, annak szolgálni kell a reá bízottakat.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Az emberiség történetének válságos korszakaiban Isten a szentek munkásságával mutatta meg gondviselése jóságát. Nehéz korunkban kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, közös imával.
1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, N. pápát, hogy bölcsen kormányozza Egyházadat.
2. Adj, Urunk, szentéletű főpapokat és papokat, akik életük példájával vezetnek Hozzád.
3. Adj nekünk, Urunk, tanulékony és engedelmes szívet, hogy biztosan járjuk az örök élet útját.
4. Adj nagy engesztelőket korunknak, akik imáikkal és életáldozatukkal mentségére lehetnek századunknak.
5. Engedd, hogy helyet kapjunk egykor mi is Országodban.
Urunk, Jézus Krisztus! Csodálatos módon segítettél minden korban e világ nehéz helyzetén a szentek példaadó munkásságával. Kérünk, adj új szenteket korunknak, akik biztos kézzel és önfeláldozó példájukkal vezetnek minket Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség