Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Nagy szent Leó pápa
Ünnepe: november 10

Elmélkedés:

   Jézus,  aki  meghirdette   Isten  Országát  -   imádkozzuk  a   világosság
   rózsafüzérében. Ugyanebben  a rózsafüzérben  a másik  négy titok  Jézusnak egy-egy  konkrét  cselekedetére  vonatkozik:  megkeresztelkedik  a  Jordán vizében,  csodát  tesz   a  kánai  menyegzőn,   megmutatja  dicsőségét   a  Tábor-hegyen és  megalapítja az  Eucharisztiát az  utolsó vacsorán.  Isten Országának meghirdetése e konkrét  eseményeknél hosszabb folyamat,  hiszen  az Úr egész  tanítása erről  szól. Jézus feltámadását  követően az  Ország további növekedését az igehirdetés biztosítja. A keresztény ember,  akinek helye van  ebben az  Országban, nemcsak  imádkozik, hogy  jöjjön el  Isten országa, hanem tanúságot is tesz az Ország jelenlétéről. (his)

   Imádság:

   Reggeli ima
   Ó Mária, a  megtestesült Igének  Szülője és  a mi  legédesebb Anyánk,  itt
   vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy  új nap, egy új nagy  ajándéka
   Istennek.
   Kezeidbe és  szívedbe  helyezzük egész  valónkat,  bennünk minden  a  Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk  anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét.
   Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a  szent és szeplőtelen áldozatnál  minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!
   Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a  Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri! Ámen.


„Jézus Krisztus eljövetele előtt mindnyájan bélpoklosok voltunk, a bűn lepráját hordoztuk, és voltak, akiket testükben is meglátogatott ez a kegyetlen betegség” – írja egy XI. századi lelki szerző. Az evangélium szereplői testileg mind a tízen meggyógyultak, lelkileg azonban csak az az egy, aki tudott hálát adni. Nekünk is van mit megköszönni Istennek: élet, család, hivatás, egészség … De a megváltás, vagy a kiengesztelődés ajándékáért se felejtsünk el köszönetet mondani. (Adoremusz 2004)

Leó pápa törekedett a hit egységének megőrzésén. A lelkek igazi pásztora és atyja volt. Kérjük mi is bátran Istentől, hogy növelje bennük a hitet, erősítsen meg a mindennapok küzdelmeiben, és vezessen el országába.

A hagyomány annyit őrzött meg róla, hogy Tusculanumban született. Az első történelmi adat I. Caelestin pápa (422-432) idejéből van. Leo akkor mint diakonus Galliában járt. III. Sixtus (432-440) ismét Galliába küldte, és ott érte a pápa halálhíre. Őt választották meg utódjául. Pápasága alatt történt, hogy Attila 452-ben, Genzerich, a vandálok királya pedig 455-ben Rómát fenyegették. A szent pápa mindkettőt visszafordulásra bírta. Sokat küzdött az eretnek tanítások ellen. 451-ben az ő apostoli levele nyomán döntött a chalcedoni zsinat. Írásai és beszédei miatt az egyháztanítók között tiszteljük.
461. november 10-én halt meg. A Vatikánban temették el.

A Szentírás szavaival magasztaljuk a a szentmise Kezdőénekében:

Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
A bölcsesség és az értelem Lelkével töltötte be őt az Úr,
a dicsőség ruháját adta reá.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség