Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Szent Jozafát püspök, vértanú
Ünnepe: november 12

„Sok hamis tanító lépett a világba” – írja levelében szent János apostol. Ma is tapasztaljuk, hogy az emberek gyakran saját képükre és hasonlatosságukra alakítják Istent. Nemcsak Jézus kortársainak volt nehéz meglátni a Fiúban a valóságos embert és valóságos Istent. Mindaddig tévedni fogunk, amíg magunkat tartjuk az Isten és az ember mértékének. „A szenthagyomány, valamint az ó- és újszövetségi Szentírás az a tükör, amelyben a földön vándorló Egyház szemléli Istent, akitől mindent kap, míg csak el nem jut odáig, hogy úgy lássa Őt színről színre, amint van” – igazít el az Istenkeresésünkben a II. Vatikáni Zsinat. (Adoremusz 2004)

Jozafát ortodox szülőktől származott, katolikus hitre tért, és az egységért munkálkodott. Szívesen fogadta az Isten tanítását, életét Isten iránti szeretet jellemezte. Tanuljuk el tőle a hűséget, az Istenre figyelést, a bátorságot, a kitartást.

Kuncewitz Jozafát 1580 körül született Wlodzmierzben. 1604-ben bazilita szerzetes, 1614-ben archimandrita, 1618-ban polocki érsek lett. Sokat segítette a szegényeket. Fáradhatatlanul dolgozott a nyugati és keleti kereszténység egyesítésén. Az unió ellenségei életére törtek, és a lengyelországi Witepszkben 1623. november 12-én karddal kivégezték.

Csodálattal magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért;
nem félt a gonoszok szavától,
mert életének alapja szilárd kőszikla volt.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség