Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Boldog Salkaházi Sára vértanú
Ünnepe: május 11

Miseszöveg Salkaházi Sáráról:

Kezdőének                                                               vö: 4 Ezd 2,35

Szentjeidet Urunk örök világosságod világába vezetted; övék a boldog örökkévalóság. Alleluja.

 

Könyörgés

Mindenható Örök Isten, te boldog Sára szűz és vértanú neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. – Ámen.

 

Felajánló könyörgés

Fölséges Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, amelyet Boldog Salkaházi Sára vértanú ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat szerezze meg nekünk bocsánatodat, és örök hálát fakasszon szívünkben. Krisztus a mi Urunk által.

 

Áldozási ének                                                            Jn 12. 24-25

Ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad; de ha maghal, bőséges termést hoz. Alleluja.

 

Áldozás utáni könyörgés

A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt Fiad dicsőséges feltámadásának is részesei lehessünk. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. - Ámen
 
Hívek imája:
 

  Uram, Te azt mondtad, senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Köszönjük, Sára testvér életét, önátadását, Neked, a hivatásokért, az Egyházért,

a rábízottakért, a menekítettekért.

                Engedd, hogy az ő példájára növekedjen bennünk az önátadó szeretet Irántad,  az Egyház és mindazok iránt, akiknek életét, hitét, erkölcsét veszélyeztetve látjuk.

                                               Kérünk Téged….

 

Köszönjük, örök Szereteted megvalósulását hogy Sára testvér életében, erős egyéniségének útkereséseiben. Köszönjük, hogy nyugtalan, radikalitásra vágyó szívet adtál neki.  

                Segíts, hogy Sára testvér   példájára  vágyainkat,  természeti adottságainkat, kereséseinket radikálisan átadjuk a Te újjáteremtő Szentlelkednek.

                                               Kérünk Téged….

 

 

Köszönjük, hogy Sára testvér őszinte szívvel mondta ki fogadalmi mottóját: Itt vagyok, Uram, engem küldj! Köszönjük, hogy a sokféle embert-próbáló feladatban új meg új küldetésben

felismerte, hogy Te vagy az, aki küldöd, Te vagy aki szaván fogtad.

               Segíts, hogy Sára testvér példájára a hivatásos élet minden új feladatát, a keresztény élet   minden próbatételét a Te kezedből fogadjunk.

                                               Kérünk Téged….

 

 

Köszönjük, Uram, hogy Sára testvér jóval győzte le a rosszat, önátadó nagylelkűséggel a saját és mások félelmét. Köszönjük, hogy amikor veszélyeztetve látta a szerettei   életét,  akkor új módon mondta ki neked fogadalmi önátadását és ajánlotta fel életét, hogy mindannyian hűségesek lehessünk Tőled kapott hivatásunkhoz, mindhalálig.

            Segíts, hogy emberi természetünkből eredő félelmekre, problémákra, veszélyekre

a Te kegyelmedben bízva nagylelkűen válaszoljunk.

                                               Kérünk Téged….

 

Köszönjük, Uram, hogy Sára testvér számára a bűn, a Te megbántásod volt az egyetlen  rossz, és nem az evilági élet kockáztatása.

            Segíts, hogy a közszellem, korszellem befolyásával szemben életünkkel hirdessük az egy szükségest.

                                               Kérünk Téged….

 

Köszönjük, Uram, hogy Sára testvér  életáldozatát elfogadtad. Kérünk, tedd őt a modern, küszködő, Téged kereső és szerető  ember,    boldog példaképévé    egyházadban.

            Kérünk, segíts, hogy Sára testvér példájára,   életünket, mindennapi  munkánkat boldogan hála áldozatul adjuk, a ránk bízottakért, a veszélyeztetett életekért, az idősekért, a betegekért.  

 

                                               Kérünk Téged….

 

 

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség