Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Miki Szent Pál és társai, vértanúk
Ünnepe: február 6

Mk 6, 53-56   Aki csak megérintette, meggyógyult.

A Japán egyház első termései ők, akik életüket áldozták Krisztusért. Életáldozatunk alapja a rendszeres Isten-kapcsolat. Ebben erősít meg az elsőpénteki gyakorlatunk. 

forrás: Hankovszky Miklós

Szent Miki Pál, Goto János és Chosai Jakab jezsuita vértanúk. A papszentelés előtt álltak, amikor 23 társukkal együtt őket is elfogták és halálra ítélték, majd egy Nagaszaki melletti dombon keresztre feszítették. Miki Pál még a keresztről is hirdette, hogy Krisztuson kívül nincs másban üdvösség. Adott jelre a hóhérok egyszerre szúrták át az áldozatok szívét. Vérükkel öntözték meg Japán földjét, és hős vértanúságuk százezreket térített meg.

Szent Pál apostol szavai illenek a japán vértanúk ajkára:

Engem Isten őrizzen meg attól, hogy mással dicsekedjem,
mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével,
Aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világ számára.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak a szoros Krisztus-kapcsolat tesz állhatatossá és hűségessé. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy állhatatos tiszta lélekkel ragaszkodjunk Lelkünk Megváltójához.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Akit meghaltál értünk, hogy mi elnyerjük az életet:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden népet és nemzetet meghívtál Országod dicsőségébe:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (Gal 2, 19-20)
Az ember saját tettei alapján sohasem lehet igaz az Isten előtt, mert a vétkes ember saját erejéből nem tud szabadulni bűneiből. Azért Jézus meghalt értünk, hogy az Ő megváltó kereszthalálával eljussunk az életre.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 28, 16-20)
Mennybemenetele előtt az Úr még parancsot adott az apostoloknak, és ez a missziós küldetés parancsa volt. Nem hagyta mégsem magukra, bár a szemük elől eltűnt, mert megígérte, hogy velük marad a világ végezetéig.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a világ Világosságát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy evangéliuma fényét derítse azokra is, akik még nem ismerték fel az üdvösség útját.

  1. Hívj, Urunk, munkatársakat aratásodba, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére.
  2. Adj, Urunk, missziós hivatásokat, akik szívesen vállalják az evangéliumi magvetést.
  3. Adj új szenteket Egyházadnak, akik életszentségükkel mutatják meg az utat Feléd.
  4. Adj buzgóságot szívünkbe, hogy imáinkkal és áldozatvállalásainkkal segítsük a missziók ügyét.
  5. Add, Urunk, hogy mindannyian eljussunk Országodba.

Lelkek Pásztora és Üdvözítője, Urunk, Jézus Krisztus! Te azért áldoztad fel Magadat, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére és az üdvösségre. Kérünk, olts szívünkbe buzgóságot, hogy mi is megtegyünk mindent az evangélium terjedéséért Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

forrás: magvető lista 2003

A mai szentmise bevezető könyörgésében ezt imádkozzuk: "Miki Szt. Pál és
társai közbenjárására erősíts meg minket, hogy hitünk megvallásában
mindhalálig kitartsunk."

A legtöbben hitünket családunk, szüleink által kaptuk. Talán sok erőt
fordítunk arra, hogy ezt a hitet ápoljuk, őrizzük.
De ezt igyekeznünk kell továbbadni nemcsak szeretteinknek, de azoknak is
akik távol állnak tőlünk.
Lehet, hogy jobban észre kell vennünk a hit utáni éhséget, mely az
emberek szívében él?

Balogh Attila

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség