Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Szent Skolasztika szűz
Ünnepe: február 10

Skolasztika az imádság és a lelki beszélgetés embere, aki Istenhez akar közelebb kerülni testvére segítségével. Ha figyelünk egymásra, megláthatjuk Isten akaratát a másik, a hozzánk közelálló szükségében.

forrás: Hankovszky Miklós

Szent Skolasztika a nyugati szerzetesség alapítójának, Szent Benedeknek volt az ikertestvére. Fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Eleinte otthon élt, majd testvére példájára kolostorba kívánkozott. Benedek Piombariolában egy kis zárdát épített számára, de ez rövidesen kicsinek bizonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és fáradhatatlanul tevékenykedett az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Szerette a magányt, még testvérével is évente csak egyszer találkozott. Életét Nagy Szent Gergely pápa örökítette meg.

Szent Skolasztika megértette és követte az Úr szavát. Erről szól a szentmise Kezdőéneke:

Jöjj Krisztus jegyese, fogadd a koronát,
amelyet örökre neked szánt az Úr!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak bűntelen lélek hallja meg az Úr indításait. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy meghalljuk és kövessük az Úr szavát.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki egészen nekünk adtad magad, hogy mi teljesen Neked éljünk:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki szolgálatodra hívtál minket:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a Téged szeretőknek megadod Országod dicsőségét:
Uram, irgalmazz!

AZ OLVASMÁNYHOZ (Én 8, 6-7)
Az Újszövetség csodálatos kinyilatkoztatása: Szeretet az Isten. Aki ráérez Isten meghívó szeretetére, önátadó szeretettel sóvárog az Isten-közelségre, a teljes egyesülés természetfölötti ajándékára.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 10, 38-42)
Az evilági gondok és kötelességek teljesítése elengedhetetlenül fontos, és enélkül Isten-szolgálatunk csak hiú ábránd. De azt úgy kell teljesíteni, hogy lelkünk szabad maradjon, és gondolataink mindig emelkedettek maradjanak.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Az élet példája nemcsak vonzó, hanem másoknak is életcélt adhat. Életünk eszménnyé válásáért kérjük Urunk, Jézus Krisztus segítő kegyelmét.

  1. Adj, Urunk, korunknak önfeláldozó szenteket, akik egész életükkel szolgálnak Téged.
  2. Erősíts minket, hogy gondolkozásmódunkban és viselkedésünkben egyaránt keresztények lehessünk.
  3. Érintsd meg a fiatalok lelkét, hogy szeretetüket az örök célra irányítsák.
  4. Tedd vonzóvá híveid életét, hogy mások is vonzódjanak Hozzád.
  5. Engedd, hogy itt a földön is, és Országodban is nyomodban járjunk.

Urunk, Jézus Krisztus! Te a szenteket adtad vonzó és követendő példának, hogy az üdvösség útjára biztosan rátaláljunk. Kérünk, Szent Skolasztika példájára add, hogy a szeretetben megnövekedve eljuthassunk Hozzád, életünk Végcéljához és boldogságához; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Böjte Mihály 2004

Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
Szent Skolasztika a nyugati szerzetesség alapítójának, Szent Benedeknek volt az ikertestvére. Fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Eleinte otthon élt, majd testvére példájára kolostorba kívánkozott. Benedek Piombariolában egy kis zárdát épített számára, de ez rövidesen kicsinek bizonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és fáradhatatlanul tevékenykedett
az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Szerette a magányt, még testvérével is évente csak egyszer találkozott. Életét Nagy Szent Gergely pápa örökítette meg.

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség