Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Szt. Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök, egyházszervezők, Európa védőszentjei
Ünnepe: február 14

A szláv népek nagy apostolai, akik hitre, tudásra, szép életre, jóra nevelték a népeket. Közbenjárásukkal mi is szeretnénk egyre jobban tanúságot tenni Istenszeretetéről.

Liturgikus naptár - Fülöp Ákos atya
Hívek könyörgése - Bárdosy Éva

A felhangzó szó az igehirdető ajkáról örömmel tölti el a hallgatókat. Éppen ezért Isten minden időben gondoskodott arról, hogy legyenek, akik hirdetik üzenetét. Ma is hív, ma is küld embereket, akik elmondják üzenetét. Vállaljuk bátran, hogy beállunk az Isten küldetésébe.

Hívek könyörgése:

 1. Köszönjük a mai szentek áldozatos életét, felbecsülhetetlen szolgálatukat! Adj Egyházadnak minden korban hozzájuk hasonlóan elszánt embereket, hogy az örömhír mindenkihez eljusson, hallgass meg, Urunk!
 2. Tedd az egyházat egészen katolikussá, egészen egyetemessé, mindenkit befogadóvá, minden újra nyitottá, hallgass meg, Urunk!
 3. Add, hogy az idők jelei kikövetelte változások ne okozzanak fölösleges botrányokat! Tedd az állandóság és a változások híveit egyaránt türelmessé! Hallgass meg, Urunk!
 4. Add, hogy az Egyház vezetői ma is hasonlítsanak a családapához, aki kincseiből régit és újat hoz elő! Jöjjön el a Te országod, hallgass meg, Urunk!
 5. Legyen áldásod valamennyi szláv nemzeten! Legyen áldásod Európa minden nemzetén védőszentjei közbenjárására, hallgass meg, Urunk!
 6. Köszönjük, hogy a Szentírás szavait már régóta magyarul hallgathatjuk meg a szentmisében is! Jutalmazd meg az ezt kiharcolókat, az ezért dolgozókat fáradságukért, szenvedéseikért, hallgass meg, Urunk!

forrás: Hankovszky Miklós

Testvérpár, Tesszalonikában születtek 827 körül. Korán Konstantinápolyba kerültek, ahol Cirill pap lett, Metód pedig a közigazgatásban tevékenykedett. Cirill később a kazárok közé ment, Metód pedig szerzetbe lépett. III. Mihály császár kérésére 864-ben mindketten Morvaországba mentek. Cirill elkezdte lefordítani szláv nyelvre a Szentírást, és erre külön írásmódot talált ki, a glagolit (vagy cirill betűs) írást. A szertartások nyelvéül is a szlávot tették. 868-ban Rómába mentek, és ott II. Adorján pápa jóváhagyta munkásságukat. Cirill ott halt meg Rómában 869-ben, Metódot pedig püspökké szentelték, és nagy pápai kiváltságokkal ment vissza a szlávok közé. 885-ben Morvaországban halt meg.

Az apostoli testvérpárról méltán mondja a szentmise Kezdőéneke:

Ezek a szent férfiak, akik Isten barátai lettek,
és Isten igazságának hirdetése által
szereztek dicsőséget maguknak.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mindannyian hivatásként kaptuk, hogy példaadásunkkal terjedjen Isten Országa. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy vétkeink botrányától megszabadulva tanúságtevői lehessünk Krisztus evangéliumának.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki megszántál bennünket, és eljöttél hogy üdvözíts minket:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk a mennyek Országának titkait:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akinek igéje az örök életet szerzi a benne hívőknek:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

A SZENTLECKÉHEZ (ApCsel 13, 46-49)
Isten igéje nincs megkötve, és nem is szabad megkötni, sem kisajátítani. Örök szeretetében Isten minden embert el akar vezetni az üdvösségre, és nem származás szerint adja kegyelmét.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 10, 1-9)
Jézus nem csak az apostoloknak és tanítványoknak adta a megbízást, hogy hirdessék Isten Országának örömhírét, hanem minden megkeresztelt embernek, aki a kereszténység révén bele lett oltva az Ő Titokzatos Testébe.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, hogy Szent Cirill és Metód példájára mi is apostolai legyünk a krisztusi hit terjedésének.

 1. Adj nekünk, Urunk, imádságos lelkületet, hogy minden tettünk imádságból fakadjon.
 2. Add, hogy Krisztus szeretete sürgessen minket felebarátaink üdvösségének előmozdításában.
 3. Engedd, hogy imáinkkal és magatartásunkkal előmozdítsuk az Egyház egységét.
 4. Add, hogy fáradhatatlanok legyünk a szentmise szebbé tételében.
 5. Add, hogy testi halálunk után a szentek között kapjunk helyet.

Gondviselő Atyánk! Te az annyira különböző gondolkodású embereket Szent Fiad Egyházába akartad gyűjteni. Kérünk, Szent Cirill és Metód közbenjárására add meg az Egyház egységét, Krisztus, a mi Urunk által.

 

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség