Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

A Szervita Rend Hét Szent Alapítója
Ünnepe: február 17

Liturgikus naptár - Fülöp Ákos atya
Hívek könyörgése - Bárdosy Éva

A hit, reményeink valósága, s a nem látott dolgok igazolása. A hit új ismereteket ad, és eligazít az eljövendő dolgokon. De törekedni kell rá és aki megkapta a hit ajándékát, annak növekednie kell általa.

Hívek könyörgése:

 1. Legyen egész életünk egyetlen bizalom Irántad! Bocsásd meg, hogy annyi fölösleges aggodalmaskodással megsértettük ezt a bizalmat! Hallgass meg, Urunk!
 2. Állj mellettünk a kísértések idején, hogy észrevegyük a kísértésekben rejlő rosszat, és elkerüljük csapdáit! Hallgass meg, Urunk!
 3. Tedd egyházunkat olyan hellyé, ahol a tagok egymást támogatják a kísértések legyőzésében, és még a bűnös sem marad magára, mert van számára kiút! Hallgass meg, Urunk!
 4. Hogy legnagyobb kísértésünket, a gőgöt is legyőzzük annak a szolgáló szeretetnek a gyakorlásával, amellyel a szerviták, a Szűzanya szolgálói építik Országodat! Hallgass meg, Urunk!
 5. Gyógyítsd meg félelmeinket a holnap miatt! Segítsd, hogy legalább mi követőid szabadok legyünk ebben az országban is minden helytelen ragaszkodástól! Hallgass meg, Urunk!
 6. Növeld a haldoklók bizodalmát is az örök életben! Erősítse meg őket az imádság, a hit ereje! Add, hogy hitünk kiállja a halál próbáját is! Hallgass meg, Urunk!

forrás: Hankovszky Miklós

A XIII. században, amikor annyi pártviszály volt, a florenci (ma Firenze) nemesek közül hetet választott ki a Gondviselés egy új szerzetes család alapítására (Monaldi, Bonagiunta, Antella, Amidei, Uguccione, Sostegna, Falconieri). A Szent Szűz megjelent nekik, és a tökéletesebb életre hívta őket. Elhagyták otthonukat 1233 szeptember 8-án, és egy vidéki házacskába vonultak vissza. Rendi alkotmányukat ötödik általános főnökük, Benizzi Szent Fülöp (+1285) tökéletesítette. A Hét Szent Rendalapító a Monte Senario-n van eltemetve Firenze mellett.

A Boldogságos Szűz Mária szolgáiról énekli a szentmise Kezdőéneke:

Ezek azok a szentek, akiket megáldott az Úr,
és kegyelmével elhalmozott az Üdvözítő Isten,
mert ők az istenkeresők nemzedéke.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Ha nem tudjuk megőrizni a megszentelő kegyelem hófehér köntösét, a bűnbánat segít kedvessé lenni Isten előtt. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy valóban Isten gyermekei lehessünk.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki megmutattad nekünk a boldogság útját:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki mindig és mindenben megdicsőítetted a mennyei Atyát:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a remény örömét ajándékoztad nekünk:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (Róm 8, 26-30)
Hivatásunk, hogy Isten fogadott gyermekei legyünk, mert eleve arra rendelt minket, hogy részesei legyünk a mennyei dicsőségnek. Mindent a javunkra fordít, hogy ezt a hivatást be tudjuk tölteni: azért megigazulttá tesz, és meg is dicsőít minket.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 19, 27-29)
Jézus a nagylelkű önátadásért bőséges jutalmat ígért, de elsősorban az örök életet ígérte azoknak, akik nagylelkűen mindent elhagyva követik Őt. Csodálatos módon vált valóra ez a szerzetesi életben.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! A Boldogságos Szűz tisztelete és szeretete a katolikus érzület fokmérője. Kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, hogy az Édesanyja iránti gyermeki szeretetet növelje szívünkben.

 1. Add, Urunk, hogy gondolkozásmódunkban és tetteinkben is igazi katolikusok legyünk.
 2. Add, hogy a Szűzanya iránti tiszteletünk vonzó legyen az emberek előtt.
 3. Add, hogy a világ általunk felismerje a Boldogságos Szűzben minden kegyelem Közvetítőjét.
 4. Add, Urunk, hogy a Fájdalmas Szűz szenvedése tevékeny részvétre indítson minket.
 5. Add, hogy a Boldogságos Szűz anyai pártfogását megtapasztalhassuk halálunk óráján.

Urunk, Jézus Krisztus! Egyházadban a fokozódó buzgóság jeléül Édesanyádnak, a Boldogságos Szűznek tiszteletét adtad. Kérünk, hogy a Szervita Rend Alapító Szentjeinek példájára a Szent Szűz tisztelete és szolgálata hasonlóvá tegyen minket Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

A hit Isten ajándéka, de a bűn által el lehet veszíteni és ez még súlyosabb bűnök forrásává lesz. A bűnök egymásutánisága rabbá teszi az embert és elveszíti kegyelmi életét. A szabadulás Isten kegyelmének műve, de csak ha őszintén megtérünk.
A szervita rend Szűz Mária szolgálinak rendje. Szűzanyánk példája a bűnök elleni küzdelemben segítz minket

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség