Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Szent Polikárp püspök, vértanú
Ünnepe: február 23

Egészen korai idők vértanúja Polikárp, aki az Isten bölcsességét keresve vezette a rábízottakat. Isten segítségét kérjük a mai napon, hogy Polikárp közbenjárására erősítse meg hitünket, és áldj a meg a felkészülésünket a közelgő nagyböjtre.

forrás: Hankovszky Miklós

Polikárp szmirnai püspök, Szent János apostol tanítványa, a keleti Egyház kiemelkedő egyénisége. A húsvét megünneplésével kapcsolatos vita eldöntésére személyesen járt Rómában, Anicét pápánál (151 körül). Fennmaradt a filippiekhez írt levele. Életéről egykorú írók, Szent Ireneus püspök és Tertulliánus írtak. Haláláról hiteles vértanú akták tanúskodnak. 86 éves korában, 155 február 23-án a pogányok bevádolták a prokonzulnál mint "Ázsia tanítómesterét", és halálát követelték. Máglyahalálra ítélték, de mivel a tűz nem ártott neki, karddal átdöfték. Holttestét megégették, de csontjait összegyűjtötték, és "minthogy drágaköveknél többre becsülték, megfelelő helyen (a kisázsiai Musztafa hegyen) eltemették". Ott gyülekeztek össze a keresztények "vértanú születésnapját" megünnepelni.

Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Ez az igaz tanú,
akinek Krisztus nevéért vérét ontották,
nem félt a bírák fenyegető szavától,
és elnyerte a mennyei koronát.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Az isteni Szó arra ösztönöz, hogy hűségesek legyünk mindhalálig. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy hűséges, tiszta életünkért elnyerjük az élet koronáját.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az Alfa és Omega, az Első és az Utolsó vagy:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki meghaltál, de életre keltél:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki mindenestől ismersz bennünket:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (Jel 2, 8-11)
A Jelenések Könyvének megírásakor valószínű, hogy Szent Polikárp volt Szmirna püspöke, aki virágzóvá tette az egyház életét Szmirnában, melyet a római birodalomban "Ázsia koronájának" neveztek. Jézus a hűségeseknek az Élet koronáját ígérte.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Jn 15, 18-21)
Azok, akik Krisztushoz tartoznak, részesülnek az Ő sorsából. Ha üldözték Őt, üldözni fogják követőit is. De nem csak a megaláztatásból és üldöztetésből részesülnek, hanem a megdicsőülésből is, mert az Atya szeret minket, és mint gyermekeit, meg is akar jutalmazni bennünket.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Forduljunk, Testvéreim, a vértanúk erejéhez, Jézus Krisztushoz, hogy erősítsen meg bennünket is, és tegyen bátor hitvallókká és méltó tanúkká.

 1. Támassz, Urunk, Egyházadban hűséges és szent főpapokat és papokat.
 2. Növeld bizalmunkat és szeretetünket, Urunk, példaadó és értünk közbenjáró szentjeid iránt.
 3. Engedd, Urunk, hogy Egyházad szentjeinek tiszteletével közelebb jussunk Hozzád.
 4. Add, hogy egész életünk előkészület legyen a mennyei születésnapra.
 5. Hívj bennünket, Urunk, Országodba, hogy vértanúid és szentjeid társaságában helyet kapjunk.

Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretett tanítványod által elültetted az önfeláldozó szeretetet Szent Polikárp szívébe, és megengedted, hogy vértanúságával tanúságot tegyen. Kérünk, a szent vértanú közbenjárására oltsd belénk is az önfeláldozó szeretetet, hogy egész életünk tanúságtétel lehessen Rólad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


Forrás: Bárdosy Éva

 1. Legyen áldott a neved mindenkor! Köszönjük a sorsot, amit nekünk szántál! Tarts meg állhatatosságban és hűségben ma és életünk minden napján! Hallgass meg, Urunk!
 2. Köszönjük, hogy akkora erőt adtál a szent vértanúknak, a ma ünnepelt Szent Polikárpnak is! Érdemeikért és kegyelmedből adj erőt pápánknak, püspökeinknek a rájuk váró hétköznapi vértanúsághoz, a munkában felőrölt élethez! Hallgass meg, Urunk!
 3. Add, hogy politikai vezetőink bölcsessége szabad legyen az irigységtől és féltékenységtől, bennünket pedig óvj meg attól, hogy irigyeljük gazdagságukat, gátlástalanságaikat! Hallgass meg, Urunk!
 4. Áldd meg egyházunkat igazi bölcsességgel és irgalommal teli papokkal, hogy legyenek a Te irgalmad közvetítői! Hallgass meg, Urunk!
 5. Gyógyítsd meg a betegeket, orvosold a széthullott családok hiányosságait, erősítsd a hitvesek hűségét! Hallgass meg, Urunk!
 6. Áldj meg minket jó barátokkal, és formálj belőlünk is hűséges, szeretni való jó barátot mások örömére! Hallgass meg, Urunk!

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség