Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, A év, évközi idő 23. vasárnapja

 

SZENTMISEKOMMENTÁR

Bertalan atya kommentára

A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE UTÁN: Itt a világ találkozik Teremtőjével, az elmúlás az örökkévalósággal. Földi létünk rövid próbatétel. Teljes és el nem múló boldogság után vágyódunk. Ezt a vágyat csak Isten elégítheti ki. Minden nap közelebb visz az Úrhoz. A bánat tisztító fürdőjéből kilépve állhatunk színe elé.

ELSŐ KÖNYÖRGÉS UTÁN: Az időben előre lépve bővülnek ismereteink: állandóan változik a világról alkotott képünk. Új dolgokat fedezünk fel. Rájövünk tévedéseinkre. Egyedül Isten szava biztos és örök, hogy mi a célja életünknek, és hogyan juthatunk el oda.

FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Az időt nem lehet megállítani. A világ változik. Javai elévülnek. A szintén változékony kenyér és bor itt örök értékké lesznek. Ez a rend felülmúlja természetünket, és Isten örök változatlanságába emelkedik. Így emelkednek elévülhetetlen értékrendbe áldozataink, mindennapi éltünk múló dolgai, amelyeket Istennek felajánlunk.

ÁLDOZÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Felnövünk, majd megöregszünk. Változó életünkben változatlan hűségben virraszt felettünk Isten gondviselő szeretete: hiszen Isten a mi el nem halványuló napunk alkonyba hajló világunkban. Minden szentmise átvezet az időből az örökkévalóságba, a természet vágyaiból a természetfeletti beteljesedés felé.


ELMÉLKEDÉS

Forrás: Vasárnapi Kalauz - http://www.piar.hu/pazmany

O: A próféta nem hallgatja el az Úr szavát, különben az elpusztultakért is ő felelős.
S: A törvény tökéletes teljesítése: a szeretet.
E: Testvéri szeretettel intsük azt, aki minket megbántott.

A hamis tanok is veszélyeztetik az Egyház lelkiségét, életét, de még gyakrabban a hamis tett és a jótett elhanyagolása. Tudjuk-e, hogy mind felelősek vagyunk, ha egyikünk rossz útra téved? "

 

2017 Fülöp Ákos

Az Eucharisztia keresztény életünk forrása
A kezdődő tanév, munkaév feladatot ad számunkra. A Szentlélek erejét kérjük, hogy tenni tudjuk dolgunkat. Mindebben benne van felelősségünk. Felelős vagy a másik emberért, tanít Ezekiel próféta. Jézus tanítása pedig a hogyanra világít rá.
A következő három év feladata az Eucharisztikus kongresszus ünnepére való felkészülés. Egész életünk forrása Isten kegyelme. Ennek konkrét eszköze az Oltáriszentség, amelyben Jézus jelenlétét ünnepeljük.
A felkészülés első évében saját Eucharisztiához fűződő kapcsolatunkat vesszük szemügyre. Mit jelent nekem ez a szentség, mit jelent nekem a Jézussal való kapcsolat?
Mit tegyünk ebben az évben? Vizsgáljuk meg imádságos életünket! Hogyan van helye a napban? Miben tudnék többet vállalni? Hogyan készülök a vasárnapi Szentmisére? Van-e bennem vágy a hétköznapi Szentmisére? Keressem a lehetőséget a szentségimádásra! Vegyem kezembe napról napra a Szentírást!
Igyekezzünk megfogalmazni elhatározásokat, terveket, amelyek legyenek konkrétak, megtehetők. Tűzzünk ki határidőket! Meddig fogom ezt megtenni, végezni.
Választhatunk minden hónapban egy szentet, akinek életét próbáljuk jobban megismerni.
Emberfia, felelős vagy a másik emberért! Meghívni a mellettem élőt csak arra fogom tudni, amit magam is megélek. Tegyünk tehát bátran lépéseket, hogy hitünk növekedjen, egyre lángolóbbá váljon!

 

Bővebb anyag. 

http://nagyteteny.emecclesia.hu/index.php?pageid=1168&esemeny=1410040800

Gondolatébresztő képek:


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség