Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, A év, évközi idő 24. vasárnapja

Sir 27, 30-28,7
Bocsáss meg a másik embernek, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked.
Róm 14, 7-9
Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk.
Mt 18, 21-35
hetvenszer hétszer, vagyis ahányszor csak kéri valaki, meg kell bocsátanunk.

Megbocsátani, elfelejteni az engem ért bántást, jóval viszonozni a rosszat milyen sokszor nehéz a mindennapi életünkben. Jézus ebben is példát adott, amikor Isten irgalmát mutatta meg a világban, amikor életét adta értünk a keresztfán. Jézus kegyelmével, a Szentlélek erejével járhatom a megbocsátás útját.

SZENTMISEKOMMENTÁR

Bertalan atya kommentára

A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE UTÁN: A "parúzia" szóval Krisztusnak a világ végén való megjelenését jelöljük. Igazságos bíróként várja a föld vándorait. Nemcsak az ősegyház lelkületét járta át a parúzia, hanem mi is várjuk Krisztus eljövetelét. Ezért újítjuk meg bűnbánatunkat hiszen nem tudjuk sem az utolsó napot, sem az utolsó órát.

ELSŐ KÖNYÖRGÉS UTÁN: Hiszünk a test feltámadásában, az ítélő Krisztus igazságosságában és az örök életben. Hitünk tanítója és erősítője az Isten szava. E nélkül a boldog remény sohasem jöhetett volna létre bennünk. Most az ige liturgiája következik.

FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Az áldozat liturgiája következik. Lelki szemünk előtt felragyog az égi Király trónja. A szentségi színekben újra feláldozza magát az isteni Bárány. Ez ismétlődik meg a világ végezetéig, valahányszor szentmisét mutatnak be valahol a földön. A bűnös ember meg nem állhat Istene előtt Jézus jóvátevő érdemei nélkül.

ÁLDOZÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Bűntől, bajtól való szabadulásért esedeztünk. Isten szava növelte hitünk világosságát és reményünket. Részesültünk a szent útravalóban: Krisztus testében. Így megyünk az Úr elébe. Minden nap, minden perc közelebb hozza a találkozást. Az Úr minden bizonnyal eljön!


Gondolatébresztő képek:


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség