Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, 6. hét Hétfő

Mennyi próbatétel van a mai ember életében. Jobban érezzük, a nehézségeket, és kevésbé látjuk sokszor az Isten erejét. Pedig Jézus ma is tevékenykedik, köztünk van, megerősít. Így válik a próbatétel megerősítővé, így erősíti Isten a vele való kapcsolatunkat.

Ter 4, 1-15.25
Öcséd vére felkiált hozzám.
Jak 1,1-11
Mk 8, 11-13
Miért akar jelet ez a nemzedék?

A hit Isten ajándéka, de a bűn által el lehet veszíteni és ez még súlyosabb bűnök forrásává lesz. A bűnök egymásutánisága rabbá teszi az embert és elveszíti kegyelmi életét. A szabadulás Isten kegyelmének műve, de csak ha őszintén megtérünk.

Hívek könyörgése:

  1. Hogy életünk minden napján, de ezen a héten most különösen arra törekedjünk, hogy igenis őrzői legyünk testvéreinknek! Hallgass meg, Urunk!
  2. Add meg Egyházadnak az egységet, hogy Krisztussal eggyé válva segítségére legyen minden hitében kételkedőnek! Hallgass meg, Urunk!
  3. Áldd meg a szolgálatodra szentelt személyeket: hogy pápánk, az egyház minden püspöke és papja példát mutasson nekünk az egymásért való felelősségvállalásban! Hallgass meg, Urunk!
  4. Hogy hozzád hűségesek maradjunk akkor is, amikor a másként gondolkodók jelet követelnek tőlünk! Erősíts meg ilyenkor, hiszen őket meggyőzni jelekkel sem tudnánk! Hallgass meg, Urunk!
  5. Lelked számára mégse legyen reménytelen eset közöttünk! Találj módot, küldd el a kegyelem reménysugarát a bűneikbe kérgesedettek, az önmagukba zárkózottak, a gőgtől vakok megtérésére ! Hallgass meg, Urunk!
  6. Hogy lelkiismeretünk soha ne engedjen belenyugodni az éhezők nyomorába! Hallgass meg, Urunk!

Gn 4, 1-15. 25
Mk 8, 11-13

A Genezis negyedik fejezete Káin és Ábel történetét tárja elénk. A két fiú közötti konfliktust az áldozatbemutatás szüli meg. "Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett." (Gen 4, 5)
Káin és Ábel a mindenkori emberi prototípusok. A kapzsiság és a rosszindulat összeütközik a becsületességgel és a gerincességgel. Ábel nem sajnálja Istentől az áldozatot: üzenete elérkezik Teremtőjéhez. Káin nem tartja fontosnak, hogy köszönetet mondjon mindazért, amit birtokol. Drámája viszont akkor kezdődik, amikor felébred lelke mélyén az irigység. Az ördögi kör hamar bezárul: az irigység újabb tettre készteti: megöli azt, akinek az áldozata "felszállt Istenhez". A testvérgyilkos a történetben az abszolút rosszat jelképezi, míg Ábel az abszolút jót testesíti meg. A mindennapi életben viszont kissé máskepp tapasztaljuk a valóságot. Káin és Ábel, Mephisztó és Faust megvan minden emberben. Az erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés,
viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás éppúgy emberi tényezők, mint a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ember önmagában hordozza a becsületes Ábelt és a
testvérgyilkos Káint, Faust professzort és Mephisztót, aki lelkét képes az ördögnek is eladni.
"A becsvágy bennünk él és ellenünk tör" írja Viktor Hugo A nevető emberben. Az ember saját döntése alapján válik Ábellé vagy Káinná. "Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett." (Gen 4, 5)
A mai nap üzenete végtelenül egyszerű: ne alkudj meg önmagaddal. Vagy autentikus leszel, vagy megmaradsz kicsinyes, számítgató, esküdöző világodban, ahol már
csak az számít, hogy nehogy rájöjjenek tetteidre. Káin mindent elkövetne, hogy ne derüljön ki álnok cselekedete. Ő nem őrzője testvérének - jelenti ki. Pszichikus energiáit kizárólagosan tettei elfedésére használja fel. Kreativitásra semmi esélye, hisz kapzsisága, irigysége és rosszindulata felemésztette minden energiáját.Modern világunk melegágya Káinnak. A tetteiért felelőséget nem vállaló ember
virágkorát éli. Tévedés ne essék: ez alól a keresztények sem kivételek. Káin és Ábel mindennapi lehet?ségként jelenik meg az ember előtt. Választása erősen meghatározza további életét.

Szakács Ferenc Sándor


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség