Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 1. hét Kedd

Iz 55, 10-11
Szavam végbeviszi akaratomat, mondja az Úr!
Mt 6, 7-15
Atyánknak szólíthatjuk istenünket.

Az imádság hatalmáról igazán csak az imádkozó tud beszélni, hiszen benne eggyé olvad Isten és az ember. Az imádság nem fenséges szavak virágcsokra, hanem a lélek vágyódása az Istennel való egyesülés után. Jézus is megtanítja övéit, hogyan kell imádkozni, mert ima nélkül kiszárad a lélek. A Miatyánk olyan dolgokra irányítja a figyelmünket, amelyek a lélek elevenségét biztosítják: az Isten iránti bizalomra, a hódolatra és engedelmességre, az emberi szükségletek kielégítésére: a mindennapi kenyérre, a bűneink bocsánatára, az egymás közötti megbocsátásra, a veszélytől és a kísértéstől való megmenekülésre. (Adoremusz 2005)

Önmegtagadásunk és nagyböjti áldozatvállalásunk akkor lesz hatásos, ha Isten kegyelme kíséri és elülteti lelkünkben a megbocsátó irgalmat. Ezt a lelkületet kell kérnünk imáinkban, hogy méltó gyermekei lehessünk mennyei Atyánknak és alkalmasak legyünk kegyelme befogadására.

Nagyböjti lista 2005

február 15. kedd
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar.

Hiszek a Mindenható Atyában:
a kezdet nélküli Kezdetben,
a vég nélküli Végben,
aki van, születés nélkül,
gazdagít szegényedés nélkül,
változtat változás nélkül.

Az ő alkotása mindaz, amit ismerünk,
és amit majd ezután fogunk felfedezni.
őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

           (Szent-Gály Kata)

Forrás: Bárdosy Éva

  1. János Pál pápa imaszándékához csatlakozva kérünk, szűnjék meg a nyomor és minden tűrhetetlen társadalmi, gazdasági igazságtalanság! Használd föl ehhez hívő elkötelezettségünket is! Hallgass meg, Urunk!
  2. Segíts úgy végezni a mai munkánkat, hogy minden emberben fölfedezzünk téged, aki azonosultál legkisebb testvéreinkkel! Hallgass meg, Urunk!
  3. Hogy úgy szeressünk téged, a többi embert és önmagunkat, ahogyan te tanítottad! Hallgass meg, Urunk!
  4. Gyógyítsd önzésünk bűneit: teremts nagylelkű szívet bennünk, hogy befogadjuk és hálásan tudomásul vegyük a Szentlelket, az Ő munkáját! Hallgass meg, Urunk!
  5. Formáld ezt a közösséget Szíved szerintivé, tedd szentté, hiszen ez az akaratod! Hallgass meg, Urunk!
  6. Add, hogy egyházad messziről fölismerhető legyen arról, hogy a hozzá tartozók mennyire szeretik egymást és mennyire készségesek a legkisebbek szolgálatában! Termékenyítsd meg a karitász csoportok munkáját, erőfeszítéseit! Hallgass meg, Urunk!

Önmegtagadásunk és nagyböjti áldozatvállalásunk akkor lesz hatásos, ha Isten kegyelme kíséri és elülteti lelkünkben a megbocsátó irgalmat. Ezt a lelkületet kell kérnünk imáinkban, hogy méltó gyermekei lehessünk mennyei Atyánknak és alkalmasak legyünk kegyelme befogadására.


forrás: Nagyböjti lista 2000

Engem nem tudtak eloltani:
élek és itt vagyok, itten!
Pedig nagy világ-szelek elé
emelted hős, vak, kicsi gyertyád -
mit akarsz velem, Isten?
Inog a láng már és tövig ég
bölcs, szent, konok kezeidben. -
S új szelek jönnek, fattyu-vihar,
vakarcs-poklok szégyen-fuvalma -
mit akarsz velem, Isten?
Szégyen-szél, fattyu-lehellet is
zord annak, aki mezitlen:
gyötörni tud, eloltani nem,
míg viaszom csöppig kisírom -
mit akarsz velem, Isten?
Mért tart magasra nagy tenyered?
és milyen éj vize zúg lenn,
hol sisteregve kiszenvedek
ha majd kegyetlen beledobsz, hogy
körmödre ne égjek, Isten?

(Babits Mihály: Isten gyertyája)Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség