Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 1. hét Szerda

Jón 3, 1-10
Menj, és hirdesd a megtérés lehetőségét!
Lk 11, 29-31
Az Emberfia jel minden nemzedék számára.

Nem a csodára kell várni. A csodahajhászás eltereli a figyelmünket a lényegről: arról a tényről, hogy Isten jelek által figyelmeztet bennünket a mindennapjainkban. A csodát nem keresni és kérni kell, hanem felfedezni. Csodák közepette élünk - gondoljunk csak szívünk dobogására, tüdőnk lélegzésére, csodálatos érrendszerünkre, a csodálatos természetre, amely körülvesz bennünket, vagy összpontosítsunk egyszerűen egy rózsasziromra, de mi nem az Isten csodáit akarjuk látni, hanem azt várjuk el Istentől, hogy a magunk elképzelte csodákat vigyük végbe. Ne olyan csodát tegyen, amilyet Ő akar, hanem amilyet mi akarunk. Istent saját magunk csodatevő robotjává akarjuk tenni. (Adoremusz 2005)

A nagyböjti időszak, őszinte megtérést kíván tőlünk, hogy szakítsunk a bűnnel. De tudnunk kell, hogy a kísértő újra és újra megpróbál minket, de ha alázatban és Isten kegyelmével együttműködve élünk, nem vehet erőt rajtunk.

 

Forrás: Bárdosy Éva

  1. Lelked támogasson minket az imában, hogy mindig egyszerű szavakkal kérjük tőled a mindennapi kenyeret és bűneink bocsánatát! Hallgass meg, Urunk!
  2. Hogy szavaid igazsága visszhangra találjon az egyház közösségében, tegye termékennyé az igehirdetők szavát is! Hallgass meg, Urunk!
  3. Bármilyen nehéznek találjuk is az ellenünk vétők bocsánatát, értesd meg velünk, hogy e megbocsátás nélkül nehezebben jön el a te országod! Hallgass meg, Urunk!
  4. Adj készséget a tökéletes elkötelezettségre minden kereszténynek! A pápa missziós szándékával kérünk ezért, hogy századunk nagy számú vértanújának életáldozata élő gyümölcsöket érleljen a fiatalok között is! Hallgass meg, Urunk!
  5. Tedd teljessé, és gyümölcsöt érlelővé az elhunytak hosszabb-rövidebb földi életét! A gyógyulást keresők reményét ne hagyd elsorvadni, add vissza egészségüket, és így legyen meg a te akaratod! Hallgass meg, Urunk!

A nagyböjti időszak, őszinte megtérést kíván tőlünk, hogy szakítsunk a bűnnel. De tudnunk kell, hogy a kísértő újra és újra megpróbál minket, de ha alázatban és Isten kegyelmével együttműködve élünk, nem vehet erőt rajtunk.


forrás: Magvető lista

Jónás jele

Jónás semmiféle csodát nem tett Ninivében!
"Jónás jele tehát egy bizonyos evangéliumi hagyományban egyenesen úgy jelenik meg, mint "semmiféle jel", vagyis a további csodajelek megtagadása. Ahogyan az ellenséges környezetet megtérésre felhívó Jónás nem a csodák halmozásával tette hatékonyabbá az üzenetet, hanem maga vált jellé, úgy Jézus Krisztus is saját személyében hordja a csodajelet."
(Orosz L. :Jónás jele / Athanasia 1.)

Ti. Jézus éppen az őt provokáló farizeusoknak válaszolva mondja a következőket: "Ez a nemzedék jelet kíván, de nem kap mást, csak Jónás próféta jelét" (Mt 12,39).
Sokat rágódunk rajta: Milyen jelekkel, módszerekkel stb. rázhatjuk fel az embereket. Próbáljuk meg "Jónás jelét"! De ehhez jellé kellene válnunk...
Kocsis A.


forrás: nagyböjti lista (2000)

Keresztúry Dezső: Esti imádság

Ó milyen vak homályba futnak
kik nélküled indulnak útnak.
A kezemet nézem: leszárad
szívem síró homokkal árad.
Valamikor kézen vezettél
szökni akartam, nem engedtél
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak mindennél szebben.
Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam
ó légy úrrá megint te rajtam!


forrás: magvető lista 2003

Nagyböjt I. hete, szerda
Lk 11, 29-32

Életünk tele van bizonytalansággal. Szüntelenül azt érezzük, hogy kicsik és
tehetetlenek vagyunk a világgal szemben. Emberileg nézve szinte természetes, hogy keressük a bizonyítékokat arra, hogy van értelme életünknek, van értelme küszködésünknek, hogy biztosan eljutunk oda, ahová vágyunk; arra, hogy nem csapnak be minket.
Volt egy tanárom, aki azt mondta (régi mondás): "Aki egyszer megégette a száját, az még az aludttejet is fújja." Mi, emberek pedig már nagyon sokszor megégettük a szánkat, sokszor becsaptak, felültettek a lóra és ezért már nem hiszünk senkinek és semminek. Természetes, hogy jelet kérnek Jézustól kortársai. Csakhogy! Ez a jel, sokszoros példányban, már rég megadatott. Hiszen Jézus még az apostoloknak is mondja: "Ha másért nem, legalább tetteimért higgyetek!"
Jézusnál a tettek beszélnek. Életének odaadása (három nap a hal/föld gyomrában), tanításának tökéletessége és ereje bizonyítja, hogy ő az életünk értelme, ő küszködésünk jóra fordítója, ő az igazság megvalósítója.
Mi észrevesszük a mai idők jeleit? Elég nekünk Jónásnak vagy dél királynőjének jele?


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség