Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 2. hét Hétfő

Dán 9, 4b-10
Urunk, Istenünk, te irgalmas vagy és megbocsátasz.
Lk 6, 36-38
Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.

Adok, hogy adj! Korunkban sem ritka ez a fajta kereskedő szemlélet. Emberi kapcsolatainkat, és Istennel való viszonyunkat egyaránt beárnyékolja. A fontos mindig én vagyok – sugallja – sohasem a másik. A nagylelkű szeretet meghaladja az önzést. Ne ítéljetek, bocsássatok meg, adjatok bőkezűen, mondja Jézus, hiszem minden, amink van, ajándék, a mennyei Atya nagylelkű ajándéka.

A keresztény hívőnek meg kell értenie, hogy a vallásos élet nem valamilyen tanrendszer elfogadását jelenti. Lehet egy ilyen rendszer tökéletes, értelmileg elfogadható, filozófiailag és tudományosan alátámasztható, de akkor is tudnunk kell, hogy mi nem valamit, hanem Valakit fogadunk el. A hívő ember mércéit nem azok a mércék képezik, amelyeket az emberi tudás fogalmaz meg. A mi mércénk az Isten: „Legyetek irgalmasak, amint mennyei Atyátok is irgalmas”. Nem lehet a másik ember a mérce, és nem a másik emberen kell lemérnem, mekkora szakaszt tettem meg a tökéletességhez vezető úton. Nem azt kell néznem, hogy jobb vagyok-e XY-nál, hanem azt, hogy jóságom mennyire közelíti meg Isten jóságát. (Adoremusz 2005)

Forrás: Bárdosy Éva

1. Tárd föl előttünk a teremtett világ titkait és értékét, hogy hozzászokjunk a te távlataidhoz, teljességedhez! Hallgass meg, Urunk!

2. Engedd, hogy belekóstolva ezekbe a titkokba, magától értetődően hagyjunk föl az ítélkezéssel, a mások kínjainak lekicsinylésével! Hallgass meg, Urunk!

3. Tedd az egyházat egészen krisztusivá: olyan műhellyé, ahol minden meghívott összehangoltan teszi a dolgát, és eszébe sem jut mások fölött ítéletet mondani! Hallgass meg, urunk!

4. Add, hogy ebben a műhelyben a minket irányítók: pápánk, püspökeink, papjaink közösen dolgozzanak azon, hogy minden megújuljon Krisztusban, és itt a földön is bőséges legyen az igazságosság és a béke! Hallgass meg, Urunk!

5. Áraszd ki ránk az imádság és a bűnbánat lelkét, hogy ítélkezéseinket, főként az erény látszatába csomagoltakat végre egészen megbánjuk, és a szeretettel jóvá tegyük! Hallgass meg, Urunk!

6. Emlékezzél meg elhunyt testvéreinkről! Add meg nekik örök élet teljes boldogságát! Hallgass meg, Urunk!


A nagyböjt, az imádság és a jótékonykodás ideje. Az imádság, az állhatatos, alázatos kérés, kegyelmet esd ki, de nem csak nekünk, hanem a Isten egész népének is. A kegyelemmel, küldetést kapunk, hogy a szeretetet tettekre váltsuk embertársaink felé.


forrás: Magvető lista 2000

"Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!"

"Ó irgalom, amely a te Istenségedből ered, ó örök Atya és a te hatalmaddal kormányozza a világot! Irgalmasságodban teremtettél meg minket, és irgalmasságod által teremtettél újjá szent Fiad Vérében... Irgalmasságod ad életet: ő adja a világosságot, mely által felismerjük minden teremtményben a te kegyességedet: igazakban és bűnösökben egyaránt... Irgalmasságoddal mérsékled az igazságosságot: irgalmasságod által mosdattál meg minket a Vérben." (Sziénai szent Katalin)

Az Úr irgalmas, megbocsátó, adakozó és egyedül övé az ítélet. Az első háromban hasonlítanunk kell hozzá, de teremtettségünkből fakadóan nem ítélkezhetünk. Nem vagyunk tökéletesen bölcsek, irgalmasak, igazságosak; nem teljes bennünk a szeretet. Mégis gyakran ítélkezünk. Még imáinkban is, ha másokat viszünk az Úr elé. Kérjük Istent segítsen magunkra úgy tekinteni, hogy létünk az Ő végtelen irgalmának az ajándéka. Megtapasztalva Isten irgalmát lelkünk is irgalmat, megbocsátást és igaz adakozást terem. Segítsen ennek megélésében mindnyájunkat Isten Lelke!

LMK


forrás: magvető lista 2003

MTörv 9, 4b-10
Lk 6, 36-38

A Mózesi Törvénykönyv Isten irgalmáról számol be, jóllehet ez az "irgalom" kizárólag a választott néphez szól. Izrael földhöz jut Isten irgalmából. Nem hűségéért és nem "szíve egyenességéért" kap földet Izrael, hanem Isten jóakaratából jut országának birtokába. Isten hűsége feltételezi az emberi engedelmességet, melyet a kőtáblákra felvésett törvények pecsételnek meg. Ha a nép hűséges marad Istenhez, jól megy sorsa, ha "megkeményíti szívét" és hűtlenné válik, Isten megbünteti. Ez röviden összefoglalva a zsidó honfoglalás üzenete.
Lukács evangéliumának hatodik fejezete újraértelmezi az "irgalom" problémáját. A keresztények új feladatot kapnak. "Legyetek irgalmasok". Inkább tanácsként hangzik el ez a felszólítás. "Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas" (Lk 6, 36).
Ebben a mondatban megfogalmazódik a keresztény ember egzisztenciájának a lényege, annak ellenére, hogy sokan az elmúlt kétezer év folyamán gyorsan átlapoztak ezen a részen. A gondolat a következő mondatokban tovább mélyül: "Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak". Lukács hatodik fejezetében megfogalmazódik a kereszténység forradalma. Mert ezek a mondatok, a szó szoros értelmében, forradalmat eredményeznek. De talán elmondhatjuk azt is, hogy "kemény szavak ezek, ugyan ki érti"? Mert valljuk meg ?szintén, hogy nagyon ritkán hallgatunk ezekre a tanácsokra.
Ítélkezünk napról napra, nehezen tudunk gyakran megbocsátani és az
irgalmasságról számos eszmecserét tudunk ugyan tartani, de a gyakorlatba ritkán alkalmazzuk. Pedig kereszténnyé nem egy törvénykönyv szabályainak betartásán keresztül válik az ember. Az irgalmasság, megbocsátani tudás és ítéletmentesség olyan erőket mozgat meg és szabadít fel az emberben, melyeken keresztül az örömhír valóban beleágyazódik a teremtett ember életébe. A keresztény többé nem tud önmagának ellent mondani, mert akkor már nem keresztény többé: gyilkolni (akár Isten nevében is), hatalmaskodni mások felett, kizsákmányolni a kiszolgáltatottakat, a "kiválasztottak" pöffeszkedésével és fölényességével lenézni a "nem-kiválasztottak" tömegét, igen, mindez nem keresztény magatartás.
A karióti Judás nem volt irgalmas. Ő nyájas volt. A csökkent értékű emberek mindig nyájasok, hogy kompenzálni tudják ezt a kellemetlen érzést. A tehetségtelen, jellemtelen ember privilégiumokat, előnyöket és baksist keres mindenfele, nyájas de nem irgalmas. Még kevésbé tud megbocsátani, és egyáltalán nem jellemzi az ítéletmentesség. A keriótiak fő jellemzője az, hogy "harminc ezüstpénzért" gyorsan odébbállnak. Ebből a szemszögből a keresztények száma nagyon leapad, és a keresztény egzisztencia új dimenziót kap. A törvények felé helyezett irgalmasság,
ítéletmentesség és megbocsátani tudás számos "keresztényről" lerántja a maszkot és szembesíti - talán szobájának egyik rejtett zugában - azzal a gondolattal, hogy csak egy kerióti.
A Lukács evangélium hatodik fejezetének az üzenete egyszer?, mint ahogy a nagy tanítások mindig egyszerűek. Légy irgalmas.
Szakács Ferenc Sándor


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség