Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Húsvéti idő, 4. hét Szerda

Isten csodálatos terve volt, hogy a történelem folyamán egyre jobban kifejtse az üdvösség titokzatos tervét. Egyszülött Fiára bízta az egész emberiséget, és Ő vérében váltságot hozott. Üdvözítő művének folytatását azonban híveire bízta

Ha Jézust látjuk, látjuk az Atyát is, aki Őt küldte a világba és hozzánk. Krisztusban láthatóvá válik számiunkra a láthatatlan élő Isten. Mindannak szemlélése, amit az Atya krisztus személyében véghezvitt, annak látása, amit Jézus tett földi életében, és amit a Szentlélek tesz napjainkban, felhívás a hitre. Ne a látásért, inkább a hitért imádkozzunk. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek.

Jézusban hiszek, de az Egyházban nem – vallja a szubjektív szemlélet. A hitvallásban egyszerre valljuk meg az Istenbe, és az Anyaszentegyházba vetett hitünket. Amint a Nap világosságot hoz az éjszaka után, úgy világosítja meg Krisztus az Egyházat. Ettől kezdve viszont az Egyháznak is hivatása, hogy tovább sugározza a Megváltó világosságát, és eloszlasson a szívekből, az elmékből, minden sötétséget. Ezért mondja máshol Jézus: ti vagytok a világ világossága. A hivatásunk, hogy sugárzó emberek, nem pedig kialudt mécsesek legyünk. Jézus, és az Atya világosságának pedig leginkább akkor vagyunk visszfényei, ha szeretetben élünk egymással. „Látva jócselekedeteiteket, az emberek dicsőítik majd Mennyei Atyátokat.” (Adoremusz 2005)


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség