Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, 27. hét Péntek

I. évben: Joel 1, 13-15;2, 1-2 Eljön az úr napja, íme közeleg már.  

II. évben:  Gal 3,7-14

   Értsétek meg tehát, hogy akik a hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel
   pedig  az  Írás  előre látta, hogy Isten a hit által ad megigazulást a
   pogányoknak,  előre hirdette Ábrahámnak: ,,Tebenned nyer áldást minden
   nemzet''  [Ter 12,3]. Így tehát akik hitből valók, azok nyernek áldást
   a  hívő Ábrahámmal. Mert mindazok, akik a törvény cselekedetei szerint
   élnek,  átok  alatt vannak. Írva van ugyanis: ,,Átkozott mindenki, aki
   nem  marad  meg  mindabban,  aminek teljesítése elő van írva a törvény
   könyvében'' [MTörv 27,26]. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul
   meg  Isten előtt, nyilvánvaló, mert ,,az igaz hitből él'' [Hab 2,4]. A
   törvény pedig nem hitből van, hanem ,,aki teljesíti, élni fog általa''
   [Lev  18,5].  Krisztus  megváltott  minket  a  törvény átkától, amikor
   átokká lett értünk, mert írva van: ,,Átkozott mindaz, aki a fán függ''
   [MTörv 21,23]. Ez azért történt, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban
   a  pogányokra  is rászálljon, és hogy a Lélek ígéretét megkapjuk a hit
   által.

Lk 11, 15-26 Elérkezett hozzátok az Isten Országa!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség