Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, 1. hét Hétfő

Közel van az Isten országa. Elkezdődik bennünk és közöttünk, hogy majd a teljességét is megtapasztalhassuk. Ha rendszeres kapcsolatban vagyunk Istennel, a napi imádság és áldozathozatalaink által, akkor megtapasztaljuk Isten segítségét, és megerősödünk országa felé vezető úton.

KÖNYÖRGÉS
Mennyei Atyánk,
fogadd jóságosan hozzád esdeklô néped imáját.
Add, hogy felismerjük, mit kell tennünk,
és adj erôt, hogy megismert kötelességeinket teljesítsük.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

I. év: Zsid 1, 1-6 Isten Fia által szólt hozzánk.

II. év:  1Sám 1, 1-8 Elkána és családja évente elzarándokol a szent sátorhoz

Mk 1, 14-20 Jöjjetek utánam, én emberhalásszá teszlek titeket.

Gábor Bálint József OPrem 2005

 

Kegyelem és alázat

 

„Míg egyszer aztán nem bírjuk tovább a szívtelen világot, s karunkba zárjuk az első kóbor kutyát, magunkkal visszük, hogy legyen akit szeressünk s aki viszontszeret, majd ellökjük magunktól….És újra ott állok, …ismét magamra utalva, nem azt hiszem soha sem léptem ki magamból…” (Samuel Beckett, Molloy). Nem tudom miért, szenvedélyesen szeretem Beckettet. Talán mert az Istentől való távollét mélységes krónikása. Szereplői, sorai annak az embernek a szeretet utáni vágyat sugározzák − aki képtelen újra rátalálni a szeretetre. Ha létezik a tudósok által feltárt anyag és antianyag, mint tükör valóságok, akkor van evangélium és „anti-evangélium” is. Beckett sorai nem fikció, hanem az emberi szeretet stációinak valós állapotai. Az átélt evangélium és teljes hiányának  határvonalán születik közénk Jézus szava: „Betelt az idő, és egészen közel van már az Isten országa: térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,14-15). Szóval azért érzem értékesnek Beckett világát, mert ebben a nincstelenségben kapjuk a kegyelmet. Ekkor élhetjük át ingyenességét és szabadító voltát. Megtérésünk gyakran azért olyan felszínes, mert soha nem tudunk olyan mélyre menni, hogy átéljük a teljes kisemmizettségét. Jézus keresztje az egyedül, mely elvezet az önismeret e középpontjáig − mikor hálaadás és kegyelem egyek.

Nem gondolnám, hogy ez az „evangélium alatti világ” kitaláció. Jézus az evangélium világát és teljes hiányát egyszerre éli meg. „…Hanem dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá” (Filip 2,7-8). A kegyelem ingyenességének felismeréséhez hozzátartozik, hogy Jézusban meglátjuk, hogy ő a kegyelemtől távol élőkkel is épp olyan mély közösségben van, mint „evangéliumbeli” tanítványaival. Átélnünk szeretetét így belátása annak, hogy épp ilyen szenvedélyesen szereti a szeretet valódi koldusait. A láthatatlan világát nem elég csak „felfelé”  észrevenni, ennyit látni a „természetfölöttiből” nem több gőgnél. A kegyelem világa éppígy jelenti a megváltatlanság láthatatlan világát is. „Éjszaka /haza/ térni/ villanyt gyújtani// lecsavarni/ látni az éjt/ ablaküvegre/ tapadt arc” (Beckett, versek, Fűzfahangok). Mersz-e alázattal folyamodni e kettős állampolgárságért?  


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség