Főoldal Újdonságok Fórum Üzenetek Képeslapküldés Házirend
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Húsvéti idő, 7. hét Szerda


A főpapi ima második részében Jézus az apostolokért imádkozik, akiknek az Atya segítségérre még nagyobb szükségük lesz az ő eltávozása után. Ő egységben tartotta őket amíg velük volt, s most az Atyától kéri, hogy őrizze meg azokat, akikre rábízta tanítását. Saját küldetését adja át nekik, amelyet az Atyától kapott, ezért arra van szükségük hogy szentelje meg őket az igazságban. Tegye őket az igazság hordozóivá és tanúivá. A világ gyűlölni fogja őket, és küldetésük mégis a világnak szól. Az Egyháznak tehát nem menekülnie kell a világtól, hanem Istenben bízva az örök igazságot hirdetnie. (Adoremusz 2005)

 

Elmélkedés: (Horváth István Sándor)

   Jézus az apostolaiért és  tanítványiért imádkozik. Úgy  tűnik, hogy nem  a
   nagy tömegekért, akik  hallgatták beszédeit,  hanem kifejezetten  azokért,
   akik tanító  útján  vele  voltak, és  a  legszorosabb  baráti  kapcsolatba
   kerültek vele.  Először azért  imádkozik, hogy  az Atya  megtartsa őket  a
   nevében, azaz mindig Istené maradjanak, és mindent az ő nevében  tegyenek.
   Az egy Istenhez való kötődés  a tanítványok lelki egységét eredményezi  az  Atyával  és  egymással.  Erre  irányul   Jézus  második  kérése,  hogy   a
   tanítványok egyek legyenek. A harmadik kérés a tanítványok öröméért  szól. Az öröm akkor válik teljessé  bennük, amikor megtudják, hogy miután  Jézus befejezi küldetését ebben a világban, visszatér a mennybe az Atyához,  aki őt küldte. Küldetése az volt,  hogy megismertesse Istent az emberekkel,  s elmondja azokat  az  igazságokat, amelyek  megélése  az Atyához  vezeti  a hívőt. A  világ  azonban  sokféle  akadályt  vet  az  emberek  elé,  ezért imádkozik Jézus ezt követően azért, hogy az Atya óvja meg a  tanítványokat a gonosztól. Ötödik,  utolsó kérése  pedig arra  irányul, hogy  tanítványi megszentelődjenek, azaz  a  kegyelem  segítségével  Istennek  és  Istennel éljenek, és életükben megvalósítsák mindazt, amit az Atya kíván tőlük. Jézus tanítványaiért  mondott  könyörgését megerősíti  önfeláldozása.  Nem csak  szóban  mondja,  hogy  követőiért  szenteli  magát,  hanem   valóban feláldozza értük  és minden  emberért életét.  Életáldozata megerősíti  és hitelesíti imáját. (his)
 
   Imádság: (Edith Stein)

   Uram!
   Kicsiny gyermekként szeretnék járni utaidon.
   Vakon: nem is fontos, hogy terveidet ismerjem.
   A világosság Atyja vagy, s az én Atyám. Ez elég nekem.
    Vezess akár a vak éjszakán át, tudom, hozzád érkezem.
  
   Ima az evangélium terjedéséért
   Mindenható Istenünk,  te  azt akartad,  hogy  minden ember  üdvözüljön  és eljusson az igazság ismeretére. Tekints a  sok  aratnivalóra,  mindazokra,  akik  szomjazzák  evangéliumod tanítását, és küldj munkásokat  aratásodba, hogy minden emberhez  eljusson az örömhír!
   Add nekem, Uram, Szentlelked erejét, és küldj engem is, hogy az evangélium lelkes hirdetője legyek! Erősítsd bennem, Istenem, a hivatástudatot,  hogy az én feladatom is az emberek üdvösségének szolgálata.Táplálj minket,  Urunk,  Igéddel és  Szent  Testeddel! Gyűjtsön  össze  és formáljon  minket  egy  közösséggé  az  igazság  tanítása  és   támogasson bennünket a  szentségek  ereje, hogy  előbbre  jussunk az  üdvösség  és  a szeretet útján.
   Add,  hogy  az  evangélium  hirdetése  megteremje  gyümölcsét,  és  általa
   megdicsőüljön a te neved a világon.  


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség