Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Soubirous Szent Bernadett
Ünnepe: április 16

forrás: Hankovszky Miklós

Bernadett 1844 január 4-én született Lourdes-ban, szegény munkáscsaládból. Már gyermekkorában sokat kellett dolgoznia. 14 éves volt, amikor 1858 február 11 és július 16 közötti időben tizennyolcszor megjelent neki a Szűzanya. Mária azt mondta neki, hogy nem ebben az életben, hanem a túlvilágon teszi boldoggá. A jelenések miatt sokat zaklatták még az egyháziak is addig, amíg a jelenéseket hivatalosan el nem ismerték. Jelen volt még, amikor Lourdes-ban megépült az altemplom. Azután 1866 júliusában bevonult a Caritas és Iskolanővérek Nevers-i kolostorába. Meg-nem-értés, betegség és szenvedés volt itt is a sorsa. Fogadalmát is csak akkor tehette le, amikor betegsége életveszélyesre fordult. Mindössze 35 évet élt. 1879 április 16-án halt meg a Nevers-i kolostorban. Holttestét épségben találták meg, amikor 30 év múlva felnyitották a sírját. Így látható teste most is a templom oldalkápolnájában. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták.

Csodálatos életére találóan alkalmazza az Egyház a szentmise Kezdőénekét:

Jöjj, Krisztus jegyese, vedd a koronát,
amelyet az Úr neked készített örökre!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten azoknak adja meg az örök élet koronáját, akik hűségesen teljesítik akaratát. Vizsgáljuk meg hát lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz segítségével elnyerjük az élet koronáját.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki még Édesanyádban sem akartál találkozni a bűnnel:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki az örök életet ajándékozod azoknak, akik mindent elhagyva követnek Téged:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki mindannyiunkat meghívtál a menyegzői lakomádra:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (Jel 19, 1; 5-9a)
Jézus, akiket kiválasztott és meghívott, azokat a saját életében részesíti, hogy osztozzanak életáldozatában. De a meghívás nem csak a földi életre szól, hanem a földi életen túl is, és boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 25, 1-13)
Akiket Isten kegyelmével megérintett és Országára meghívott, azoknak szüntelenül készen kell állni. Ha késedelmeskedik az ember, halogatja a felkészülést, az Úr eljön abban az órában, amikor nem is sejtik, és a halogató lelkület elszalasztja az Úr látogatásának idejét.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, és kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével erősítsen meg bennünket is a végső állhatatosságra:

  1. Vonzzál Magadhoz, Urunk, hogy egész életünk szeretetével kövessünk Téged.
  2. Add, hogy életünk minden pillanatában méltók legyünk meghívásunk kegyelméhez.
  3. Engedd, hogy megérezzük égi Édesanyánknak, a Szeplőtelenül Fogantatott Szűznek anyai gondoskodását.
  4. Erősíts bennünket a megpróbáltatások idején, hogy mindig hűségesek legyünk.
  5. Add, hogy földi életünk után a szentek között, jobbodon kapjunk helyet.

Urunk, Jézus Krisztus! A szentekben csodálatos példaképeket állítottál elénk Kérünk, add, hogy Szent Bernadett példáját követve gyermeki szeretettel ragaszkodjunk a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzhöz, és anyai vezetésével eljussunk Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség