Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

90. Zsoltár (Áldások, imádságok / Zsoltárok)
Bekerült: 2003.06.04. 16:35
Megnyitva: 3151. alkalommal

90. zsoltár

Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram, téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva:
Te voltál és Te vagy erős Isten.
És Te megmaradsz minden időben.
Az embereket Te meg hagyod halni,
És ezt mondod az emberi nemzetnek:
Légyetek porrá, kik porból lettetek!
Mert ezer esztendő előtted annyi,
Mint a tegnapnak az ő elmúlása,
És egy éjnek rövid vigyázása.
Kimúlni hagyod őket oly hirtelen,
Mint az álom, mely elmúlik azontúl,
Mihelyt az ember felserken álmábúl --
És mint a zöld füvecske a mezőben,
Amely nagy hamarsággal elhervad,
Reggel virágzik, s estve megszárad.
Midőn, Uram, haragodban versz minket,
Ottan meghalunk és földre leesünk;
A te kemény haragodtól rettegünk,
Hogyha megtekinted nagy bűneinket,
Titkos vétkünket, ha előhozod,
És színed eleibe állatod.
Haragod miatt napja életünknek
Menten elmúlik oly hirtelenséggel,
Mint a mondott szót elragadja a szél.
A mi napink, kiket nékünk engedtek,
Mintegy hetven esztendei idő,
Hogyha több, tehát nyolcvan esztendő.
És ha kedves volt is valamennyire,
De többire volt munka és fájdalom.
Elkél életünknek minden ékessége,
Elmúlik, mint árnyék és az álom.
De ki érti a te haragodat?
Csak az, aki féli hatalmadat.
Taníts meg azért minket kegyelmesen,
Hogy rövid voltát életünknek értsük,
És eszességgel magunkat viseljük.
Óh, Úristen, fordulj hozzánk ismétlen!
Míg hagyod, hogy éltünk nyomorogjon?
Könyörülj már a te szolgáidon!
Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,
Hogy jó kedvvel vigyük véghez éltünket,
Ne terheltessünk szorgalmatossággal;
Vigasztalj minket és adj könnyebbséget,
És haragodat fordítsd el rólunk,
Mellyel régúlta ostoroztatunk.
Szolgáidon láttassad dolgaidat,
Dicsőségedet ezeknek fiain;
Add értenünk felséges hatalmadat.
Mi kegyes Urunk, óh irgalmas Isten!
Minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáját igazgassad.

(Szenczi Molnár Albert fordítása)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség