Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Bibliaismereti totó 1-4.o. (Kateketikai ötletek / Feladatlapok, rejtvények)
Bekerült: 2004.08.17. 08:15
Megnyitva: 7505. alkalommal

1. Hányadik napon pihent meg Isten a Teremtés után?
                                1. 6.                      2.   5.                      x  .7.
2.  Ki volt Káin testvére?
                                1.  Ábel                2. Ádám                  x. Ábrahám
3. Mit jelent Mózes neve?
                               1.mózeskosár         2.jó lelkű                x.vízből kihúzott
4.  Mit nevezünk mannának?
                          1.égből hullott isteni eledel   2.gyümölcs      x.sütemény
5.  Melyik szó illik a pontok helyére? Egészítsd ki a
mondatot!
Ne csinálj magadnak......képet vagy hasonmást arról, ami
fent van az égben, vagy lent a földön!
                      1.színes                 2.vidám                              x. faragott
6.  Melyik császár uralkodott Jézus születése idején?
                      1.Mátyás               2.Augustus                         x. Néro
7.  Hol született Jézus?
                      1.Názáretben        2.Júdeában                         x.Betlehemben
8. Hogy hívták a napkeleti bölcseket? 1 helyes sorrend van!
                 1.Gáspár, Menyhért, Boldizsár

                 2.Gáspár, Mátyás, Boldizsár
                 x. Gáspár, Menyhért, Benedek
9. Hol keresztelte meg János Jézust?
               1. Nílusban                   2. Jordánban                       x.templomban
10.  Hány napra vonult vissza Jézus a pusztába?
               1.10                              2.39                                   x.40
11. Hol változtatta Jézus a vizet borrá?
              1.Sínai-hegyen             2.Kánai menyegzőn               x.Názáretben
12.  Hogyan árulta el Júdás Jézust?
             1.elmondta szóban         2.rámutatott                         x. csókkal
13.  Hányszor tagadta meg Péter Jézust?
               1.2-szer                     2. 3-szor                         x.nem tagadta meg
13+1  Mit jelent más szóval a Golgota?
             1.Golf-játék           2.Koponyák hegye              x.egy fajta alkatrész

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_bibliai-toto (0 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség