Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Hittankönyvet, de melyiket? (Kateketikai ötletek / Hittankönyvek)
Bekerült: 2005.07.14. 13:49
Megnyitva: 3481. alkalommal


HITTANKÖNYVET, DE MELYIKET?

Még alig fejeződött be az iskolaév, éppen hogy megkezdődtek a nyári hittanos táborok, a plébános atyák, katekéták máris azon gondolkodnak, hogy ősszel a katekézis segédeszközeként milyen hittankönyveket használjanak, a nyár folyamán melyik könyvet vásárolják meg.

Nem egyszerű eligazodni a forgalomban lévő hittankönyvek között, hiszen egymástól nagyban eltérő szemléletet, célkitűzést igyekeznek megvalósítani, megnehezítve ezzel a kiválasztás, a döntés munkáját. Sokszor hallom a katekéták segítségkérését: miért nincs egységes, országos hittankönyvsorozat, hiszen olyan nehéz eligazodni a sokféle kiadvány között. Nehezíti még a helyzetet a hittankönyvekkel kapcsolatos időről-időre a nyilvánosság elé kerülő hirdetések és írások megjelenése, melyek közül egy-egy csak néhány sajátos szempontot hangsúlyoz, hivatkozva akár az OHB tekintélyére is, így magában hordozza a félreértés lehetőségét. Hiszen az utóbbi időben megjelent hittankönyvek nagyobb része igyekszik megvalósítani az MKPK által jóváhagyott A Magyar Katolikus Hitoktatás Tantervei 1996 című dokumentum alapvető rendelkezését.

Néhány gondolattal szeretnék segítséget adni az eligazodásban.

1. Mindenekelőtt fontosnak tartom a hittankönyvekkel kapcsolatos jogi háttér rövid ismeretét. Minden megyés főpásztornak joga és kötelessége gondoskodni a katekézisről, és annak segédeszközeiről. Ezért egy egyházmegye püspöke saját egyházmegyéjére vonatkozóan kiadhat hittankönyveket, elrendelheti annak kötelező használatát, vagy egy másik egyházmegye főpásztora által jóváhagyott hittankönyvet, hittankönyvsorozat alkalmazását a saját egyházmegyéje számára is elrendelheti.
Lehet országosan megállapított elveket is követni (Pl. A Magyar Katolikus Hitoktatás Tantervei 1996), de természetesen lehet az egyes egyházmegye sajátos igényeinek jobban megfelelő hittankönyv alkalmazását is elrendelni.

2. Bár több egyházmegye is rendelkezik teljes hittankönyv sorozattal, és az illetékes főpásztor kérésére és jóváhagyásával az Oktatási Minisztérium tankönyv listáján is szerepelnek ezek a könyvek, jelenleg országosan előírt hittankönyvsorozat nem áll rendelkezésünkre. Folyamatban van egy sorozat összeállítása a katolikus iskolák 7-12. osztályai számára. Az MKPK által kiírt pályázat beadási határideje 2005. december 31. A pályázat sikeres lezárása után kerülhet sor az 1-6. osztályok illetve a plébániai katekézis számára egy új hittankönyv pályázat kiírására.

3. A szükséges és teljes sorozat kialakításáig az MKPK Hitoktatási Bizottságának munkatársai más szakemberek bevonásával egy hittankönyveket és a hozzá tartozó segédeszközöket szigorú szakmai kritériumok alapján értékelő kiadványt szerkeszt. Ez a tervezett kiadvány a jelenleg forgalomban lévő hittankönyvek értékeit, sajátos szempontjait, alkalmazási lehetőségeit emeli ki, természetesen rámutatva az esetleges hiányosságokra is. Mindegyik kiadvány esetében – sok egyéb szempont mellett például – értékeli, hogyan és milyen formában jelenik meg a könyvben a katekézis fő feladatainak a szempontja (hit megismertetése, imádságra nevelés, erkölcsi nevelés, liturgiára nevelés, közösségre nevelés, az Egyház missziójába történő beavatás); milyen módon jelenik meg a könyv anyagában A Katolikus Egyház Katekizmusá-nak szemlélete; milyen módon nevel a megtérésre.

Az elkészült értékelő anyagot augusztustól folyamatosan helyezzük föl a Hitoktatási Bizottság honlapjára (  www.katolikus.hu/hb), majd pedig nyomtatásban is hozzáférhetővé válik a Bizottság által kiadott sorozat részeként.

Reményeink szerint ez a kiadvány szakmai segítséget jelenthet a lelkipásztoroknak, katekétáknak a hittankönyvek és a hozzájuk tartozó segédeszközök kiválasztásánál és alkalmazásánál.


Dr. Udvardy György
MKPK Hitoktatási Bizottsága
püspök-elnök

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség