Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Felajánlás Jézus Szentséges Szívének - Alakok Szent Margit imája (Áldások, imádságok / Imák - Jézushoz)
Bekerült: 2005.07.17. 11:49
Megnyitva: 6986. alkalommal

Felajánlom magam a Mi Urunk Jézus Krisztus Szentséges Szívének és Neki szentelem személyemet, életemet, cselekedeteimet, valamint megpróbáltatásaimat és szenvedéseimet: olyannyira, hogy mától fogva egészen az Ő szeretetére és tiszteletére adom át magam.
Rendületlen szándékom, hogy csakis Jézus Szívéé legyek és hogy mindent az Ő szeretetéért tegyek, egyben pedig elvessek minden Néki nem tetszőt.
Ezért tehát Téged választalak , Ó Szentséges Szív, szeretetem egyetlen tárgyául, életem örzőjéül, üdvösségem zálogául, gyarlóságom erejéül és bűneim vezekléséül. Ó irgalommal és jósággal teljes Szív, légy biztos menedékem halálom óráján.
L é g y igazolásomra Mindenható Atyád előtt és távoztasd el tőlem jogos haragjának sujtásait. Ó Szerető Szív, minden bizalmam Beléd helyezem, mert noha mindenben félnem kell önmagam gonoszságától és gyarlóságától, viszont mindent remélni merek a Te jóságodtól és bőségedtől.
Irtsd ki belőlem mindazt, ami Néked nem tetsző vagy ami ellenáll Szent Akaratodnak. Engedd, hogy tiszta Szereteted oly erővel uralkodjék szívemen, hogy soha többé el ne tudjalak felejteni vagy Tőled elszakadni. Ó engedd, hogy Szereteted gazdagságából elnyerhessem azt a kegyelmet, hogy nevem be legyen írva Szentséges Szívedbe, mert Beléd óhajtom helyezni minden boldogságom és dicsőségem, és a Te hódolatteljes szolgálatodban akarok élni és halni.
Itt következik: LITÁNIA JÉZUS SZENT SZÍVÉRŐL
(Lásd Hozsanna imkönyv: 59. oldal . 1991-es kiadás)


A Mi Urunk Jézus Krisztus igéretei Alakok Szent Margitnak mindazok részére, akik gyakorolják Jézus Szentséges Szívének tiszteletét.
1. Megadom nekik életbeli állapotukhoz szükséges összes kegyelmeket.
2. Békét teremtek családjukban.
3. Vigasztalást nyújtok nekik minden megpróbáltatásukban.
4. Biztos menedékük leszek életükben, különöskép pedig haláluk óráján.
5. Bőséges áldást nyújtok valamennyi vállalkozásukra.
6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrását és határtalan tengerét fogják megtalálni.
7. A lanyha lelkek buzgóvá válnak.
8. A hitbuzgó lelkek gyorsan nagy tökéletességre jutnak.
9. Megáldom mindazokat az otthonokat, ahol Szentséges Szívem képét kiteszik és tisztelik.
10. A papokat képessé teszem, hogy a legkeményebb szíveket is megindítsák.
11. Szívembe írom s onnan soha ki nem törlöm azoknak a nevét, kik ezt a felajánlást terjesztik.
12. Szentséges Szívem határtalan könyörületéből és mindenható szeretetéből igérem, hogy mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekjén megáldoznak, a végső bűnbánat kegyelmét fogják elnyerni Tőlem. E személyek halálukkor nem fognak meghalni szentségek nélkül, mert Szívem lesz biztos menedékük utolsó órájukban.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség