Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

A Szentolvasó: A megtérés és az üdvösség csodálatos titka (részlet) (Szilvarérum / Rózsafűzér)
Bekerült: 2005.09.26. 09:34
Megnyitva: 5966. alkalommal

A Szentolvasó: A megtérés és az üdvösség csodálatos titka (részlet)

Írta: Monforti Grignon Szent Lajos-Mária


A szórakozottsággal, szétszórtsággal bátran szembe kell szállni

Ahogyan a lélek számára a jól elimádkozott Rózsafüzér a
legérdemszerzőbb imádság, ugyanúgy nem is akad még egy ima,
amelynek helyes elvégzése és amelyben való kitartás annyi
nehézséggel járna, mint a Szentolvasó elimádkozása, mégpedig
elkalandozásaink miatt, amelyek ugyanazon imaszöveg ilyen gyakori
ismétlésénél természetszerűleg jelentkeznek.
Ha a Boldogságos Szűz időszerinti karénekeit vagy a Hét Bűnbánat
Zsoltárt vagy valamilyen más imát, mint a Rózsafüzért imádkozzuk, a
változatosság vagy a kifejezések különbözősége, melyekkel ez imákat
megfogalmazták, lebilincseli képzeletünket és pezsdíti szellemünket, és
így lelkünk nagyobb könnyebbséget kap e változatos imák jó
elvégzéséhez.

De mível a Rózsafüzérben mindig ugyanazt a Miatyánkot és Üdvözlégy
Máriát stb. imádkozzuk és ugyanazt a formát tartjuk, nagyon nehéz,
hogy ezalatt ne unatkozzunk, és ezért könnyen feladjuk, hogy helyette
valamilyen más, élénkítőbb és kevésbé unalmas imát mondjunk. Ezért a
Szentolvasóban való kitartás sokkal nagyobb áhítatot követel tőlünk,
mint bármely más ima, akár még Dávid Zsoltárainak elmondása is.
Ami nehézségeinket növeli, az a képzeletünk, amely olyan csapongó,
hogy szinte egyetlen pillanatra sem képes megnyugodni, és az ördög
gonoszsága, aki fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy szétszórja
gondolatainkat, és bennünket az imádságban akadályozzon. Mi
mindent meg nem tesz ez a gonosz lélek, miközben mi a Rózsafüzért
imádkozzuk, hogy imánkat legyőzze? Megnöveli megromlott
természetünkből fakadó restségünket és hanyagságunkat. Mielőtt még
belekezdhetnénk az imába, felerősíti kedvetlenségünket,
szétszórtságunkat, levertségünket. Mialatt imádkozunk, minden
oldalról háborgat minket, és miután nagy vesződséggel és számos
elkalandozással mondjuk a Szentolvasót, odasúgja nekünk: "Amit te
most imádkozol, az teljesen értéktelen, Rózsafüzérednek semmi
értelme nincs, jobban tennéd, ha dolgoznál vagy az ügyeidet intéznéd,
csak az idődet vesztegeted ilyen sok szóbeli és állhatatlan, felületes
imával. Egy félórás elmélkedés vagy lelki olvasmány sokkal többet érne.
Holnap, mikor majd kevésbé leszel álmos, sokkal áhítatosabban tudsz
imádkozni, majd akkor elmondod a hátralevő részt."

Ilyen trükkökkel gyakran sikerül az ördögnek, hogy valaki teljesen vagy
részben feladja a Szentolvasót, hogy más imát mondjon vagy az
imádkozást máskorra halassza.

De te, kedves barátom, ne higyj neki, és gyűjts bátorságot, még akkor
is, ha fantáziád az egész Rózsafüzér alatt más gondolatok körül
kalandozott, pedig te, mihelyst észrevetted, megpróbáltad, ahogy csak
tőled tellett, elűzni őket.

Rózsafüzéred annál jobb, minél érdemszerzőbb, és annál
érdemszerzőbb, minél fáradságosabb és minél kevésbé kellemes
lelkednek az adott pillanatban. És minél jobban zaklatják lelkünket
azok a nyomorult kis férgek és hangyák, melyek akaratunkon kivül
képzeletünkben ide-oda futkosnak, és lelkünknek nem hagynak időt,
hogy az imát ízleljük és békében mondhassuk.

Ha az egész Szentolvasó alatt harcolnod kell ezek ellen az ostromló
gondolatok ellen, harcolj bátran a kéznél levő fegyvereddel, vagyis
folytasd a Rózsafüzért, még akkor is, ha éppen semmilyen lelki vigaszt
nem érzel. Ez ugyan egy fáradságos, de a hűséges lélek számára
biztosan üdvözítő harc lesz.

Ha azonban eldobod fegyveredet, azaz abbahagyod a Rózsafüzért,
legyőzettél, és az ördög, aki állhatatosságodat megtörte, bár e
pillanatban békén hagy, de majd az ítélet napján szemedre hányják
csüggedésedet és hűtlenségedet. Qui fidelis est in minimo, et in majori
fidelis erit: "Aki kicsiben hű, az hű a nagyban is" (Lk 16,10). Aki híven
megpróbálja imájának legkisebb részében a legenyhébb
szétszórtságot is legyőzni, az a nagyobb dolgokban is hűséges lesz.
Semmi nem olyan bizonyos, mint ez, hiszen maga a Szentlélek mondja.

Bátorság tehát, Jézus Krisztus és az Ő legszentebb Édesanyjának
hűséges szolgái és szolgálóleányai, kik elhatároztátok, hogy a
Szentolvasót naponta elimádkozzátok! A legyek sokasága, ahogy én a
szétszórtságokat nevezem, melyek az ima alatt ellenetek küzdenek, ne
érhessék el, hogy Jézus és Mária társaságát, melyben a Szentolvasó
imádkozása alatt vagytok, gyáván elhagyjátok.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség