Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Áldott éj - Karácsony a Musica Sacra Kórussal (Énekek / Ének szövegek)
Bekerült: 2006.01.20. 20:44
Megnyitva: 12908. alkalommal

Dalszövegek
Franz Grüber - John Rutter
Csendes éj

Csendes éj, szentséges éj!
Mindenek álma mély.
Nincs fenn más, csak a szent szülő pár
Drága kisdedük álmainál.
Szent Fiú aludjál,
Szent Fiú aludjál.

Csendes éj, szentséges éj!
Angyalok hangja kél,
Halld a mennyei alleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít

M. Praetorius
Es ist ein Ros entsprungen

Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart
Wie uns die Alten sungen
von Jesse kam die Art
Und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter
Wohl zu der halben Nacht.

Fordítás:
Rózsabimbó nyílik
szelíden egy tőröl,
Akárcsak, midőn énekelték:
Jesszéből nőtt a vessző.
És egy kis virágot hozott
A hideg tél idején
Az éj kellős közepén.

E. Gebhardi
Glória szálljon a mennybe fel!

Glória szálljon a mennybe fel,
Jöjjön a földre a béke!
És az emberi szívbe a jóakarat.
Amen. Amen.

Demény Dezső
Aranyszárnyú angyal

Aranyszárnyú angyal száll a földre le,
Ragyog mint a hajnal, Isten hírnöke.
Íme most leszállt a mennybéli király
Üdvözlégy kis Jézus, Isten egy Fia.

Tiszta szűztől nékünk gyermek születék.
Jessze termő ága kivirágozék
Glória, hozsanna, alleluja
Üdvözlégy kis Jézus, Isten egy Fia.

Betlehem éjjelén
(katalán karácsonyi ének)

Betlehem éjjelén Mária karján
Csöndesen nyugszik az Isteni lény,
Angyalok éneke őrzi az álmát,
Glória zeng s ragyog mennyei fény.

Állatok közt pihen Jézus a Bárány.
Isteni gyermek ő, égi király.
Bölcsek és pásztorok boldogan zengik:
Itt van a várva várt Messiás!

Adeste fideles
(ismeretlen szerző feldolgozása)

Adeste, fideles, Laeti triumphantes,
Venite, venite in Betlehem.
Natum videte, Regem angelorum.
Venite adoremus, Venite adoremus,
Venite adoremus Dominum.

Fordítás:
Jöjjetek, óh hívek, örvendezve, diadalmasan,
Jöjjetek, jöjjetek Betlehembe.
Lássátok, megszületett az angyalok Királya.
Jöjjetek, imádjuk, Jöjjetek, imádjuk
Jöjjetek, imádjuk az Urat.

Bárdos Lajos
Ó gyönyörűszép titokzatos éj

Ó gyönyörűszép titokzatos éj,
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr Jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel.

Ó fogyhatatlan csodálatos ér,
Hópehely ostya csöpp búzakenyér
Benne lásd, az édes Úr, téged szomjaz rád borul,
Egy világgal ér fel.

T.L. da Victoria
O magnum mysterium

O magnum mysterium
et admirabile sacramentum
Ut animalia viderent Dominum natum.
Jacentem in praesepio
O beata virgo cujus viscera meruerunt
portare Dominum Jesum Christum.
Alleluia.

Fordítás:
Ó nagy misztérium
és csodálatosan szent esemény, hogy
az emberré lett Istent jászolában fekve
láthatjuk!
Ó boldog Szűz, akinek méhe
hordozhatta Urunkat, Jézus Krisztust.
Alleluja.

Ding Dong!
angol karácsonyi ének

Ding Dong! Merrily on high
In heaven the bells are ringing,
Ding dong verily the sky
is rivn with angels singing
Gloria, hosanna in excelsis.

E’en so here below, below
let steeple bells be swungen
And io, io, io,
by priest and people sungen.
Gloria, hosanna in excelsis.

Pray you dutifully prime
your matin chime, ye ringers
May you beautifully rime
your evetime song ye singers.
Gloria, hosanna in excelsis.

Fordítás:
Ding, Dong! Boldogan odafenn
Harang csendül a mennyben,
Ding dong, az égbolt valóban
Szinte meghasad az angyalok énekétől. Gloria

Idelenn a földön is
Hadd zúgjanak a harangok,
És io, io, io,
Zengjék pap s a nép.
Gloria

Szólj te állhatatos hajnali ima
Reggeli rímet zengessétek,
Hadd legyen gyönyörű ritmusod
Az énekesek esti dala.
Gloria

Pablo Casals
El cant dels ocells / A madarak éneke

En veure despuntar el major illumar,
en la nit mes ditxosa
Els ocellets cantant a festejarlo van
amb sa veu melindrosa

Lo cell rei de les pai va pels aires volant,
cantant amb melodia
Dient: Jesus es nat per treure’ns del pecat
i darnos alegria

Fordítás:
Látván a nagy fényességet,
azon a dicsőséges éjszakán
A madarak énekelnek
és mennek ünnepelni.

Az ég mosolyog, amint repülnek fenn
és énekelnek dalokat
Mondván: Jézus megszületett, hogy megváltson
a bűnöktől és örömet hozzon nekünk.

Farkas Ferenc
Áldott éj

Soha nem volt még ilyen áldott éj:
Az Isten maga néz ránk
Kicsi jászolban úgy hív, úgy vár
A mi aranyos Jézuskánk.
A boldogság víg napja ez,
Úgy vártunk erre rég:
Szent békét hirdet a Megváltó,
Akit minekünk küld az ég!

Soha nem volt még ilyen áldott éj:
Nem gyúlt ki soha még ily fény!
A legszebb tűz, a legszebb nap
Van a ragyogó ég ívén.
A mennyország elküldte ím
Az Isten egy fiát!
A béke angyala énekel
Vele dalolunk glóriát.

Bárdos Lajos
Karácsonyi bölcsődal

Szűz Mária várja, várja
Aludjon el Jézuskája
Átöleli szűz karjával
Melengeti szép arcával.

Aludj, aludj én szentségem,
Csillag jön a széles égen
Fényes útját bölcsek járják,
Áldásodat várva várják.

Aludj, aludj boldogságom.
Harmat csillog minden ágon.
Pici tested gyönge, mégis
Tied lesz a föld is, ég is.

Mennyből az angyal
ifj. Sapszon Ferenc feldolgozása

Mennyből az angyal lejött hozzátok
Pásztorok, pásztorok
Hogy Betlehembe sietve menvén
Lássátok, lássátok.

Istennek fia, aki született
Jászolban, jászolban
Ő leszen néktek üdvözítőtök
Valóban, valóban.

Bárdos Lajos
Adjunk hálát

Adjunk hálát immár az Úristennek
Hogy a kicsi Jézus ma megszületett.
Őt világra hozta a tiszta szűz Anya
Bűntől, szenvedéstől megváltásunkra
Alleluja, Kyrie Christe eleison

Ádámot az Isten igen kedvelé
Az almáért mégis jól megbünteté,
Minden fia, lánya pokolra kerül
Ha a nagy Úristen meg nem könyörül.
Alleluja, Kyrie Christe eleison

Adjunk azért hálát emberek és nők
Kérjük őt, segítsen minden szenvedőt
Nyíljanak meg mára a börtönök
S a kis gyermekeknek adjon örömöt.
Alleluja, Kyrie Christe eleison

Bárdos Lajos
Nosza lelkem

Nosza lelkem siessünk, siessünk
Betlehembe belépjünk, belépjünk
Ottan fekszik Jézusunk, Jézusunk
Rég óhajtott vigaszunk, vígazunk.
Ezt mondják az angyalok:
Megváltja a világot
Üdvözöljük pásztorok.

Vedd rád, pajtás a bundát, a bundát,
S hozzál kövér báránykát, báránykát.
Azt adjuk az anyjának, anyjának
Főzzön étket fiának.
Vigyünk neki tejecskét
És egy kevés mézecskét,
Ahhoz pedig lisztecskét.

Mondd el öcsém a verset, a verset
Zendítsed a legszebbet!
Hadd aludjék a kisded, a kisded
Aki nékünk született.
Légyen neki dicsőség, nekünk pedig békesség
Holtunk után üdvösség.

Kicsi Jézus aludjál
olasz karácsonyi ének

Kicsi Jézus aludjál
Égi gyermek álmodjál
Anyád karja lágyan ringat
Anyád karja csendben altat

Ne sírj édes gyermekem,
Te vagy nékem mindenem.
Hideg tán a szalma jászol?
Pólyácskádban talán fázol?

Aludj már el gyermekem
Álmodj szépet édesen!
Álmaidban anyád virraszt
Dala altat, karja ringat

Lágyan ringat, csendben altat.
Édes Jézus, aludjál, Égi gyermek álmodjál.

Away in a manger
angol karácsonyi ének

Away in a manger, no crib for his bed,
The little lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the bright sky looked down where he lay,
The little Lord Jesus asleep on the hay.

The cattle are lowing, the baby awakes,
But little Lord Jesus no crying he makes,
I love thee Lord Jesus! Look down from the sky,
And stay by my side until morning is nigh.

Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay
Close by me forever, and love me I pray.
Bless all the dear children in thy tender care,
And fit us for heaven, to live with thee there.

Fordítás:
Távol egy kis jászolban,
a kicsi Úr Jézus álomra hajtotta drága fejét.
a fényes égbolt csillagai fekhelyére tekintettek,
a szalmán alvó kicsi Úr Jézusra néztek.

A jószág leheveredik, felébred a kicsi
A kis Úr Jézus zokszóra mégse hajlik.
Szeretlek Úr Jézus! Tekints rám az égből,
És maradj oldalamon, míg a pirkadat nem jő.

Légy mellettem Úr Jézus, kérlek maradj
Vonj magadhoz örökre, és kérlek szeress.
Áldd meg a kedves gyerekeket szelíd törődéssel
És alakíts bennünket, hogy mennyei országodban veled élhessünk.

Csillagfényes csöndes éjjel
francia karácsonyi ének

Csillagfényes csöndes éjjel
Őrzi álmod Betlehem,
Ám a néma, tiszta égből
szózat csendül hirtelen.
Gloria in excelsis Deo.

Angyalkórus hangja zengi:
Jézus Krisztus földre szállt!
Pásztor és bölcs, néki hódolj,
Térdre hullva őt imádd!
Gloria in excelsis Deo.

Istenünknek fönn a mennyben
Dicsőség és hódolat!
Emberek közt itt e földön
Békesség, jóindulat
Gloria in excelsis Deo.

O, little town of Bethlehem
angol karácsonyi ének

O, little town of Bethlehem
How still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by:
Yet in thy dark street shineth
The everlasting light;
The hopes and fears af all the years
Are met in thee tonight.

How silently, how silently,
The wondrous gift is given!
So God imparts to human hears
The blessings of His heav’n.
No ear may hear His coming,
But in this world of sin,
Where meek souls will receive Him,
Still the dear Christ enters in.

O holy child of Bethlehem
Descend to us, we pray;
Cast out our sin, and enter in,
Be born in us today.
We hear the Christmas angels
The great glad tidings tell;
O come to us, abide with us,
Our Lord Emmanuel.

Fordítás:
A Betlehem kis városa
Mily néma csönd áll benned,
Mély s álmatlan szendergésedben
Feletted a csillagok mennek.
Sötét utcáidon mégis felragyog
Az örökké tartó fény
Minden idők reményei, félelmei
Benned egymásra lelnek ma az éj közepén.

Mily csöndesen, mily csöndesen
Adatik a csodás ajándék
Isten plántálja az emberszívekbe
Az áldást, mit adhat az ég.
Fül nem hallja érkezését,
De e bűnáztatta nagyvilágban
Hol szelíd lelkek befogadják,
A drága Krisztus színre lép.

Betlehem szent gyermeke
Szállj le hozzánk, kérünk.
Vesd ki messze bűneink s térj be
Szüless meg itt benn nékünk.
Halljuk az angyalok énekét
Nagy örömteli híresztelés kel
Jöjj le hozzánk, maradj velünk
Urunk Emmanuel.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség