Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is (Szilvarérum / Pénz)
Bekerült: 2006.10.05. 18:20
Megnyitva: 1281. alkalommal

Jézus válasza adja meg számunkra a tanitást: „Nem csak kenyérel él az ember, hanem Isten igéjével is.” Nem csak a munka, a kenyér , a pénz a fontos, hanem az ima, a böjt, a szeretet, Isten szolgálat is. Nem csak a testnek, de a léleknek is szüksége van a maga táplálékára.
S lám ez a bün, a testet fontosabbá tenni, mint a lelket. A test érdekeit előbbre helyezni, mint a lélekét. E világ kincseit többre értékelni, mint az örök mulandó javakat. A kenyér fontosabbá válik, mint az ima. A dolog több lesz, mint a vasárnapi mise hallgatás, ünnep megtartása. Hányan dolgoznak minden lelkiismeret furdalás nélkül vasárnap is. Egy mecs, TV, szórakozás, fontosabb, előbbre valóbb, mint Isten, lélek ügye. Ezt teszi a bün: felboritja az értékrendet: első lesz a test, a mulandó, a földi…első lesz az ember, az ember érdeke, és háttérbe szorul az Isten. Valami szörnyü dolog. Eltorzul az ember világszemlélete.
Ott van Judás, Jézus tanitványa…ott van Jézus mellett, hallgatja, látja csodáit…tudja, hogy ő a megigért megváltó. De a szivében még sem Jézus foglalja el az első helyet, hanem a pénz, a vagyon, az érdek, a haszon. S mikor arról hall, hogy Jézus ellenségei pénzt igérnek annak, aki elárulja őt, azonnal jelenkezik. S milyen szörnyü kérdést tesz fel: mit adtok nekem, ha kezetekbe adom őt? Mennyi lesz a fizetésem, jutalmam? S azok igértek neki 30 ezüst pénzt. S Judás 30 ezüst pénzért eladta Jézust.
Ez a bűn tragédiája, hogy elhomályositja az ember értelmét, elgyengiti akaratát. S az ember: egy darab kenyérért eladja hitét, egy kis haszonért elhagyja imáját, vasárnapi, ünnepnapi miséjét…egy pillanatnyi örömért-gondolok itt a részeges emberre-tönkre teszi családja örömét, boldogságát. A másik egy csókért, érzéki kapcsolatért, pillanatnyi örömért, odadobja esküjét, becsületét. Elhitte, hogy ez a perc mámora, egy kis pénz, egy kis pihenés, többet ér, mint az Isten szeretete, jutalma, vagy a lélek békéje.
A szentirásnak gyönyörü tanitása Maria Magdolna példája. Azt hitte, hogy a pénz, az érzéki öröm, a test imádata több mint a lélek szeretete. Igen, egy darabig. De aztán szörnyü teherré vált. Nem birta tovább. Minden hamis csókot, minden hamis örömöt könyezve tett Jézus lába elé…Minden ékét, amire olyan büszke volt: haját csavarta Jézus lábára, s azzal törölte meg az Úr szent lábait. A drága illatszereket amit bűnéért kapott, boldogan önti oda Jézus lábára, csak hogy megszabaduljon tőle.
Boldogok, mondja Jézus, akik észreveszik, hogy eltévedtek, a kenyeret, a pénzt, a hasznot, az örömöket többre becsülték, mint a lelket. Boldogok, akik Mária Magdolnával szomorkodnak és sirnak, megsiratják bünüket, mert életre kellnek.Ámen.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség