Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Dr. Tomka Ferenc: Felajánlás a Szentléleknek (Áldások, imádságok / Imák - Szentlélekhez)
Bekerült: 2002.12.10. 15:27
Megnyitva: 6382. alkalommal

Felajánlás a Szentléleknek
Szentlélek Úristen, ma át szeretném Neked adni magamat egészen! Alakítsd ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe: a Szentháromság életébe!
Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:
Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,
Általad testesült meg Õ Máriában,
Általad egyesülünk Vele, s titokzatos Testével a keresztségben,
Általad változik át a kenyér az Õ testévé a szentmisében,
Általad jelenik meg Õ közöttünk, ha nevében összejövünk; add, hogy Általad bennem – és köztünk is – egyre jobban megtestesüljön Jézus!
Szentlélek Isten! Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust - aki vár Téged.
Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák idejét.
Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem, – Általad. Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy – Veled – akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus, hogy Õ maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem.
Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra. Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben. – igen lenni családomnak és felebarátaimnak.
Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, - amit tennem kell. Szentlélek, Te Istennek kiáradó, önmagából kilépõ szeretete vagy. Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki – ahogyan Mária elindult Erzsébethez – kilép önmagából, s elindul mások felé. Szeretnék ma én is kilépni magamba-zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet: a Te titkaidnak s jelenlétednek örömét adva nekik.
Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel Lelke! Szítsd fel bennem a felelõsséget minden embertársam iránt! - Add, hogy égõen vágyjam elvezetni õket Isten szeretetére.
Szentlélek, minden közösség Lelke, az egység Lelke: Az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete! Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess Te, és Általad Jézus: s így az emberek megismerhessék a Szeretet-Istent – a Szentháromságot –, aki közöttünk él. S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a Te erõdben a megbocsátást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem.
Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott Lélek! Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen Téged, s így megszülethessék a közösség Általad és Benned: az Egyház. Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass: és megújulhasson Benned a közösség, amelyben élek, és az egész Egyház.
Szentlélek Isten, a szabadság és az öröm Lelke, a remény Lelke! Add biztosan és szabadon remélnem, hogy Te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni bennem, mint amire én – folyton újra elesõ gyöngeségemben – valaha is képes volnék, add hinnem és remélnem, hogy ha átadom magam Neked, Te új szívet és új lelket adsz belém, add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben: tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és Egyházadat, és a föld színét.
Szentlélek, a tűz lelke! Gyújtsd lángra a lelkeket, s tégy engem is tüzed hordozójává. – Ámen

Mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Imádkozz mélyebben! Minden imában tudatosítsd Isten szeretõ jelenlétét.
Kérd ima elõtt a Szentlelket, hogy tanítson jobban imádkozni. (Pl. így: "Jöjj Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a lelkem!") (Vö. Róm 8,14-l6, 26, Gal 4,6)
Biztosíts állandó idõpontokat imádságodnak (pl. minden reggel és este ugyanazon idõben egy-egy negyedóra...), s a szentségimádásnak is (ha lehet, azonos napon, azonos idõben).
Minden nap ajánld fel magad a Szentléleknek - add át magadat az Õ vezetésének (lehetõleg a reggeli imában). (Vö. Jn 16,13) Ebben segítségedre lehet a fenti ima-felajánlás.
Különösen figyelj a Szentlélek indításaira (Vö. Gal 5.16), - akár a lelkiismeretedben hangzik el az, akár pl. egy testvér vagy családtag kérése által. - Szokd meg, hogy azonnal és örömmel válaszolj hívásaira, akkor is, ha nehéz. (Pl. úgy, hogy bensõdben kimondod Neki: "igen", s megteszed, amire hív.)
Lépj ki magadból. Minden nap úgy indulj reggeli imádból, hogy: ma örömet akarok szerezni másoknak. (Tégy konkrét elhatározást: pl. ma oda fogok lépni X-hez, aki tegnap megbántott, vagy felhívom Z-t, akivel rég nem találkoztam...)
S ha szeretsz, a Lélek kinyilatkoztatja magát Neked. (vö. Jn 14,21) Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek elõtt, elsõsorban szereteteddel. - Vágyódj rá, hogy konkrétan is közelebb vezethesd embertársaidat Jézushoz.
Ne félj - kellõ idõben - beszélni is hitedrõl! Kérd ilyenkor a Lelked, és Õ vezetni fog. (Vö. Lk 12,12, Iz 61,1)
Építsd a szeretetet, az egyetértést, különösen ott, ahol kritikával, széthúzással találkozol. (Pl. határozd el, hogy aznap mindenkirõl jót mondasz.) (Vö. Róm 13,8, 2 Kor 13,13)
Ha valami fáj, öleld át a szenvedõ Megváltót, s Vele egyesítsd szenvedésedet. Különösen, ha közeli testvéreid részérõl ér fájdalom... (Bensõdben minden alkalommal mondd ki: "Neked ajánlom".) Így részese vagy Jézus megváltó szenvedésének, s a Szentlélek kiáradásának. (Gal 5, 24-26)
Ne aggódj! Bízd rá magad a Mennyei Atyára s a Szentlélek vezetésére. (Vö. Mt 6,33-34) Tudatosan élj a Lélek szabadságában, s próbáld sugározni ennek a szabadságnak örömét. (Gal 6,22-26)
Hidd és reméld, hogy a Szentlélek képes minden nehézség közepette - általad is - megújítani közösségedet és az Egyházat. Ezt a reményt sugározzák életed és szavaid. (Vö. Róm 15,13, Ef 1, 17-19) (A reményt akkor tudod sugározni, ha az imában s a szentségekben is rendszeresen merítesz a Lélek "forrásaiból".)
Merj mindig újra kezdeni! Minél inkább magunkban bízunk, annál gyakrabban elesünk. Ha jobban a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, csökkennek az elesések (Ez a fejlõdés egész életünk útja. Róm 8,5-11)
Minden elesésed, gyengeséged ellenére - ha hiszel - a Lélek képes új szívet és új lelket adni beléd. (Ez 36,26, 2 Kor 3,17)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség