Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Ima az ifjuságért (Áldások, imádságok / Imádság - Különböző életkorban, különböző életkorúakért)
Bekerült: 2008.03.11. 08:54
Megnyitva: 3793. alkalommal

Ima az ifjúságért…..

Mindig az ifjúság a nemzet jövője.
Mária, Szűzanyánk őket óvja, védje.
Mondjunk nemet végre a hitetlenségnek,
Mely végét jelentheti a magyar nemzetnek.
Kérjük a jó Istent, adja meg kegyelmét,
és mentse meg a rossztól az ifjak lelkét.
Értsék meg végre: a pénz csak átok,
mely romlásba viszi az egész világot.
Ne a pénzt szeressük, az a Sátán lelke,
ez már a világot többször tönkretette.
Nagyon sokan vannak, akik ennek élnek,,
Ők azok , akik lelkileg igazán szegények.

Krisztus feláldozta magát a kereszten,
hogy figyelmeztessen, s a bűntől megmentsen.
Ne szégyelljétek soha Jézust, a hitet,
mindenütt bátran vessetek keresztet.
Mindig keressétek Krisztust, a Megváltót,
buzgón olvasva az evangéliumot.
Nála van az élet: ő az út, igazság,
Ezért fontos az ima és a hitoktatás.
Szeressétek ifjak az eukarisztiát,
A szentmisét és a kereszt áldozatát.
Szívünkbe jön a szentáldozásban,
Így segít az életben és a tanulásban.

Jézus velünk él, ő a szeretet, jóság,
nélküle nem lehet se család, se ország!
Ne féljetek a gonoszt elutasítani
s a hittagadókkal mindig szembeszállni
Ehhez szükséges az akarat és a hit,
Jézust keressétek, ő csak jóra tanít.
Valljátok meg Jézust imával és hittel,
éljetek benne szívvel és lélekkel.

Az ifjúságért mind felelősek vagyunk,
hogy most nekik milyen nevelést adunk.
Iskola s a család ha nem együtt halad,
a vallásos nevelés akkor elmarad.
Ez az ifjú lelkét tönkre is teheti,
hivatását akkor nem tudja vállalni.
Nem lesz család, se hit-remény-szeretet,
Ez veszélybe sodorja az egész nemzetet.
Hit nélkül az ember tehetetlen, semmi,
a nehézségek előtt meg fognak torpanni.
Nem tudnak tanulni, életre készülni,
mert nincs ott az Isten, nincs akiben bízni.

Anyák, a gyermekeket vigyétek templomba,
mielőtt bekerül ő az iskolába!
Tanulja meg korán, hogy a templom a fontos,
csak így lehet később a gyermek vallásos.
Diszkóba járni és munka nélkül élni,
ha csak ezt látja, bajba fog kerülni.
Ne utánozzák a bűnös nyugatot,
mely lelküknek csak árt, és nem hozz semmi jót.
Vallás és hit nélkül majd oda juthatnak,
hol úr az erkölcstelenség és erőszak.

Az ifjúságért könyörgünk Istenünk,
add:legyen vallásos, erkölcsös életük.
Imádkozzanak és kérjék a Szentlelket,
Adjon hitet, erőt, vallásos életet. Ámen.

 

 

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség