Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Ignáci szikrák (Szilvarérum / Gazdagság)
Bekerült: 2008.03.27. 10:02
Megnyitva: 1230. alkalommal

Mulandó dolgok értékelése

1. Minden dolog annyit ér, amennyit Isten előtt ér.
2. Isten annyira szokott becsülni minden dolgot, amennyire az, mint a jó működésnek eszköze, Ővele egyesül.
3. Kiválasztott titeket az Isten, hogy hitvány és mulandó dolgok lelketeket be ne hálózzák és szíveteket többfelé szétszórva le ne foglalják.
4. A gazdag arra törekedjék, hogy javai övéi legyenek, ne pedig ő javaié.
5. Aki tiszta szemmel néz az égre, a földi dolgok homályát jobban látja: ezek ugyanis valami lidércfényt árasztanak, de az ég ragyogása minden fényüket elveszi.
6. A magunk részéről ne akarjuk inkább az egészséget, mint a betegséget, a gazdagságot inkább, mint a szegénységet, a tiszteletet inkább, mint a gyalázatot, a hosszú életet inkább, mint a rövidet, és így következetesen minden dologban: egyedül azt kívánva és választva, ami jobban segít a célra, amelyre teremtve vagyunk.
7. Ha az Isten által teremtett összes javakat a mérleg egyik serpenyőjébe tennék, a másikba pedig börtönt, bilincseket és gyalázatot helyeznének, amazokat semmivel sem szabadna többre becsülni ez utóbbiaknál.
8. Annyiban jó számunkra valami ebben az életben, amennyiben segít a másikra, az örök életre és annyiban rossz, amennyiben akadályoz. Így mikor a felvilágosodott és a mennyei harmattól ihletett lélek e földön szenvedést tűr, fészkét a magasba rakja és egész vágyódását odairányítja, hogy ne kívánjon mást, csak Krisztust, még pedig a felfeszítettet, mert aki keresztre van feszítve ebben az életben, föltámadva a másikban meg fog dicsőülni.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség