Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Ami bennetek van (Szilvarérum / Lelkiismeret)
Bekerült: 2008.10.16. 17:12
Megnyitva: 1278. alkalommal

„Ami bennetek van, abból adjatok alamizsnát, és akkor minden tiszta lesz számotokra.” (Lk 11,41)

A lelki ember, aki belülről él kifelé, és nem a külső, a környezet az, ami él benne. Ez a Krisztusi élet. Magamat adni és nem magamba fogadni azt, ami összezavar, megoszt és roncsolja egészséges lelkemet. Mert az már bizonyos, hogy a Világ a Gonosz mérhetetlen erejében dúskál, mely a test és a szellem hatalmára tör, hogy a lelket elsorvassza. A mai nap szentleckéjében pedig Páltól ezt olvasom: „Mert mi a Lélek által, hitből várjuk a megigazulás reményét.” Hiszen Krisztus Jézusban csak a hit az, amely a szeretet által munkálkodik (Gal 5,6). Nem a földi javaktól, és a világ gyönyöreitől, melyek csak a test vágyait elégítik ki, és töltik el gyönyörűséggel. Hiszen a test öröme csupán pillanatnyi, ideig óráig elégít ki, mely után újra és újra csupán a teljesség utáni vágyakozás marad, mi az ember örökös vágya. Egész életében az ember a test vágyainak kielégítését űzi, kergeti, míg el nem ér bölcsességének arra a fokára, amikor rádöbben arra, hogy becsapta önmagát, tévelygett, mert nem erre vágyik. Hanem arra a teljességre, melyet Istenben találhat meg egyedül. De ez nem jelenti azt, hogy ifjúságomat meg kellene tagadnom, nem, hanem azt jelenti, hogy a tévelygések útján vezet a Krisztusi kegyelem és irgalom Isten elé. Tudva utam célját, keresem a választ a bennem lévő kérdésekre. De őriznem kell a tüzet, hogy a gonosz el ne tiporja, mely a test vágyaival és az ész bölcselkedéseivel tör a lélek ellen. Az erőszak, a gőg, a hiuság, az önzés – a szeretettel szemben. Egy küzdelem az élet, de a hit fényében kell éreznem a kegyelmet, mely erőt önt tagjaimba, és bukdácsolásaimon keresztül is segíti célomat elérni, mely célt, ott a keresztség kegyelmében égetet belém Isten, mikor lefoglalt magának.
„Emlékezzünk arra, mit mond a Krisztus követése: „A szeretet nem érez terhet, nem ismer fáradságot, szeretne többet tenni annál, mint amit tehet; nem ismer lehetetlent, mert azt gondolja, hogy mindent megtehet. Amikor fáradt, nem roskad össze, nem kell sürgetni, sem kényszeríteni; amikor megrémítik, nem esik kétségbe, hanem fáklyalángként egyre magasabbra csap és biztosan győz le minden akadályt.”” Írja a mai gondolatában Teréz anya. Talán ez az a bölcselkedés nélküli cselekvő élet, mely nem mérlegel, csak odateszi magát, ahova Isten rendeli. Engedelmeskedik a küldetés hívó szavának, mely bennem van, mely belülről szólít meg, melyet csak akkor hallok meg, ha a külső zaj és zörejek el nem nyomják, melyek ha hagyom, rám telepednek.


Naszádos József
20081014

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_20081014.doc (28 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség