Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szeretet (Szilvarérum / Szeretet)
Bekerült: 2003.06.05. 17:50
Megnyitva: 3165. alkalommal

Kempis Tamás:  Szeretethimnusza

Nagy dolog a szeretet, minden jónál nagyobb, egymaga könnyűvé tesz minden terhet, méltósággal visel minden méltatlanságot. Mert a terhet nem érzi tehernek, minden keserűt édessé, jóízűvé tesz. Jézus nagylelkű szeretete nagy vállalkozások véghezvitelére sarkall, arra biztat, hogy mindig tökéletesebbre vágyakozzunk.

A szeretet fölfelé igyekszik, nem akar semmi alantasba bonyolódni. A szeretet szabad akar lenni, el akar szakadni minden világias vonzalomtól, hogy belső látását semmi se homályosítsa, hogy valami evilági érdek be ne hálózza, baj le ne sújtsa. Semmi sem édesebb a szeretetnél, Semmi sem erősebb, Semmi sem magasabb, tágasabb, Semmi sem kedvesebb, tökéletesebb és jobb az égen és a földön, mert a szeretet Istentől született, és csak Istenben nyughatik meg. Aki szeret, röpül, fut, örvend, szabad és semmi sem ejti rabul. Mindent odaad, hogy mindent megnyerjen, és mindene megvan mindenben, mert mindenek fölött az egy legfölségesebben talál megnyugvást, akiből minden jó ered és kiárad. Nem az ajándékot nézi, hanem minden jón túl ahhoz fordul, aki ajándékokkal halmozza el. A szeretet gyakran nem ismer mértéket, hanem mértéktelenül tékozolja önmagát. A szeretet nem érez terhet, nem veszi számba a munkát, többre igyekszik, mint amire ereje futja, lehetetlent nem ismer, mert azt hiszi, mindenre képes, és minden szabad neki. Mindenre jó tehát, és sokat véghez visz, valóra vált, ott is, ahol kidőlne és elterülne az, akiben szeretet nem volna. A szeretet virraszt és ébren alszik, ha elfáradt, sem hagyja el magát, szorongattatván meg nem rémül, hanem akár az eleven láng és lobogó fáklya, fölcsap, és bátran keresztül hatol mindenen. Aki szeret, tudja, mit kiált ez a szó.

Mert nagy kiáltás Isten fülében a lélek buzgó szeretete, amely így szól: "Én Istenem, én szerelmem, te egészen az enyém vagy, én meg egészen a tiéd vagyok." Istenem, tégy tágasabbá engem a szeretetben, hogy szívem megkóstolja, mily gyönyörűség szeretni, s szeretetben olvadozni és úszni. Szeresselek téged, jobban, mint önmagamat, magamat is csak érted, s benned mindazokat, akik igazán szeretnek téged, ahogy kívánja a szeretetnek belőled kiragyogó törvénye. A szeretet gyors, őszinte, figyelmes, víg és kedves, erős, türelmes, hűséges, okos, kitartó, bátor, sosem keresi önmagát.

Mert amint valaki önmagát keresi, a szeretetből kihullik. Körültekintő a szeretet, alázatos és törvénytudó, nem puha, nem könnyelmű, nem hiábavalóságokra törekvő, józan, tiszta, állhatatos, nyugodt és minden érzékre vigyázó. A szeretet kész a meghajlásra, engedelmes az elöljáróknak, magát hitványnak és semmitérőnek hiszi, Istenhez fordul nagy figyelemmel, hálával, mindig benne bízik és remél, még akkor is, amikor élményszerűen nem ragadja meg Isten közelségét, hiszen fájdalom nélkül nincs élő szeretet. Aki nem kész arra, hogy mindent elviseljen és azt tegye, amit kedvese akar, nem méltó arra, hogy szerelmesnek nevezzék. Az igaz szerelmesnek kedveséért minden kemény és keserves megpróbáltatást örömmel kell vállalnia, és semmi ellene ható erő miatt sem szabad eltántorodnia tőle. A két főparancsolat, az istenszereteté a magánélet, a felebaráti szereteté viszont a többiek iránti kötelesség parancsát is tartalmazza. Az első az ember belső életének, a másik a külső cselekedeteinek önzetlenségét követeli meg. (Pilinszky János)

Aki csak adni akar, de nem kész a befogadásra; aki csak másokért akar élni, de nem hajlandó elismerni, hogy önmaga is mások kiszámíthatatlan, kikényszeríthetetlen jóságának adósa, az félreismeri az emberi lét körvonalait, és éppen ezért szükségszerűen összezavarja a szeretet valódi értelmét.

(Joseph Ratzinger)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség