Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Zágon István: Az anya meg a szülő (Szilvarérum / Édesanya)
Bekerült: 2011.07.26. 16:44
Megnyitva: 1040. alkalommal

Zágon István: Az anya meg a szülõ


Ez a két fogalom alapjában véve ugyanazt jelenti, de azért mégsem ugyanaz. Olyan különbség van köztük, mint - hogy is magyarázzam - mint amikor az ember azt mondja, hogy állam, meg azt, hogy haza.
A hazáért élek és halok, az államnak meg adót fizetek. És annak ellenére lényegesen könnyebb, mint meghalni, mégis több emberrõl hallottam, aki lelkes örömmel halt volna meg a hazáért, de soha senkirõl nem hallottam, aki szívesen fizetett volna adót.
Hát így vagyunk valahogy az anyával, meg a szülõvel is. A szülõ hivatalos kifejezés, az anya magánjellegû.
A szülõ minden, ami értelmet jelent, erõt és kötelességet, az anya pedig minden, ami érzelem, áldozat és a leggyönyörûbb gyöngédség a világon.
Az anya, meg a szülõ egy ember. De ennek az egy embernek egészen más tulajdonságai nyilvánulnak meg az anyában, mint a szülõben.

Aki a harmadik szobából csukott ajtón át is meghallja, hogy hathetes kislánya sír, az, az anya.
Aki szeretne berohanni hozzá és egy kis jó, langyos tejecskével elcsitítani azt a kis ártatlant, még az is az anya.
Aki be is rohan hozzá, megnézi, kibontja, tisztába teszi, de soron kívül egyetlen korty anyatejet sem juttat neki, hanem szigorúan alkalmazkodik az orvosilag elõírt étrendhez, az már a szülõ.

Akinek majd a szíve szakad ki, amikor a gyermeknek fogzási fájdalmai vannak, az, az anya, de aki csukamájolajat ad neki, hogy minél elõbb nõjön ki a foga, az már a szülõ. Általában aki képes arra, hogy saját önszülött gyermekének beadja a csukamájolajat, azt a csúszós, szörnyû, kibírhatatlan ízû kotyvalékot, az nem is lehet anya. Az csak szülõ lehet.
De aki közben azt hajtogatja; jaj de jó, de finom, a mama is ezt eszi, és hõsies elszántsággal a szívében, de háborgó indulatokkal a gyomrában maga is megkóstolja azt a szörnyû kotyvalékot, az már megint az anya.

Aki büszke arra, hogy az õ kisfia már olyan nagy, hogy az elsõ osztályba iratkozik, az a szülõ. De aki az iskola megnyitásának napján sírva kíséri a gyereket abba a tiszteletre méltó épületbe, és amikor beengedi a többi gyerek közé, akkor úgy érzi, hogy a fia Dániel, aki most lép be az oroszlánbarlangba, az már megint az anya.
Aki nappal megbünteti a gyermeket, mert elszaggatta a nadrágját, az a szülõ, de aki azt a kisnadrágot éjjel könnyes mosollyal foltozza meg az, az anya.
Aki azt mondja: haszontalan kölyök, már megint nem tanulsz, az a szülõ, de aki fûnek-fának keservesen panaszkodik, hogy annak a szegény gyereknek már megint mennyit kell tanulnia, az, az anya.

Aki a kamasz fiát tánciskolába viszi, az a szülõ. Aki büszkén figyeli, hogy az a haszontalan kölyök milyen ügyesen teszi a szépet annak a copfos kislánynak, az még mindig a szülõ.
De aki ugyanakkor nagyokat nyel, mert úgy érzi, hogy most kezdik tõle elszakítani lelkétõl lelkezett magzatát és szeretné a fia táncpartnerét, azt a kis kacér, szõke démont megpofozni, az már megint az anya.

És mégis az anyából lesz a jó anyós, a szülõbõl pedig a rossz. Amely anyósi állapot tart mindaddig, míg meg nem születik az elsõ unoka. És akkor valami egész váratlan és csodálatos dolog történik, eltûnik a szülõ, eltûnik az anya, mondjuk inkább a kettõ összeolvad és nagymama lesz belõle

De ez a nagymama nem hasonlít sem az anyára, sem a szülõre, annyira nem, hogy hadilábon áll mindkettõvel, a szülõt ridegnek, az anyát túlzottnak tartja, és csak egyvalakivel azonosítja magát teljesen és százszázalékosan, a gyerekkel. Mintha soha nem lett volna szülõ, mintha soha nem lett volna anya.
Mintha így született volna ötvenegynéhány éves korában egyenesen nagymamának.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség