Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szent Klára áldása (Áldások, imádságok / Áldások)
Bekerült: 2003.06.04. 16:41
Megnyitva: 6416. alkalommal

Szent Klára áldása

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Áldjon meg benneteket az Úr és őrizzen meg titeket.
Mutassa meg nektek orcáját és könyörüljön rajtatok.
Fordítsa felétek arcát és adjon nektek, nővéreimnek és leányaimnak, békességet, és mindazoknak, akik közétek jönnek, és meg is maradnak közösségetekben, és a többi most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig állhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban.
Én, Klára, Krisztus szolgálója, boldogságos Szent Ferenc atyánk kicsiny palántája és bár méltatlanul, a ti és a többi szegény nővér nénje és édesanyja, kérem a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát, Szentséges Szülőjének, Szűz Máriának, Szent Mihály arkangyalnak, Isten minden szent angyalainak, boldog Ferenc atyánknak, minden szent férfiúnak és nőnek közbenjárását, hogy ő, a mennyei Atya adja meg nektek és erősítse is meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön: a földön, a küzdő Egyház szolgái és szolgálói között, sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, a mennyben pedig, a győzelmes Egyház szent férfiai és szent asszonyai között, magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.

Megáldalak titeket életemben és halálom után is -- ahogy erőmből telik, sőt még annál is jobban, -- minden áldással, amivel az irgalmasság Atyja megáldotta és megáldja fiait és leányait a mennyben és a földön, és ahogy a lelki atya és anya megáldotta és megáldja lelki fiait és leányait. Ámen.

Mindig szeressétek Istent, lelketeket és összes nővéreitek lelkét, és mindig gondosan tartsátok meg azt, amit az Úrnak megígértetek. Az Úr legyen veletek mindenkor, és adja meg, hogy ti is mindig ővele legyetek. Ámen.

(Fordította Berhidai Lajos)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség