Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

A ház megáldása vizkeresztkor (Áldások, imádságok / Áldások)
Bekerült: 2003.06.04. 16:48
Megnyitva: 3290. alkalommal

A ház megáldása vizkeresztkor

Antifóna: Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincsesládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Alleluja.

Magasztalja az én lelkem az Urat, x és szívem ujjong üdvözítő Istenemben, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát: x

Íme, mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék; mert nagyot tett velem a Hatalmas: x szentséges az ő neve, és irgalmassága nemzedékről nemzedékre x az istenfélőkre száll.

Karjával hatalmas dolgokat művelt: x széjjelszórta a kevély szívűeket, hatalmasokat ledöntött a trónról x és alázatosakat felmagasztalt, éhezőket minden jóval betöltött x és gazdagokat bocsátott el üres kézzel.

- Szolgáját, Izraelt, gondjába vette, x irgalmasságáról megemlékezett, amint megígérte atyáinknak, x Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának stb. P.: Békesség e háznak. H.: És minden lakójának. P.: A bölcsek messze földről indultak útnak. H.: Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a Megváltónak. P.: Az Úr legyen veletek. H.: És a te lelkeddel. Könyörögjünk.

- Istenünk, te ma kinyilatkoztattad egyszülött Fiadat a nemzeteknek a betlehemi csillag vezetésével. Kérünk, add kegyelmedet, hogy mi, akik téged a hitből már megismertünk, fölséged színed látására is eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.

- Ámen.

Antifóna: Ragyogva ujjongj, gyújts örömtüzeket, Jeruzsálem, mert eljött világosságod. Az Úr fényessége felragyogott fölötted: Jézus Krisztus, aki Szűz Máriától született. P.: Világosságodban járnak a nemzetek és felkelő napod fényében a királyok. H.: És felragyogott fölöttünk az Úr dicsősége. Könyörögjünk. - Mindenható Urunk, Istenünk!

Áldd meg ezt a házat (ezt a helyiséget). Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon (helyiségen) és minden lakóján. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

(A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR JÓVÁHAGYÁSÁVAL KÖZREADJA AZ ORSZÁGOS LITURGIKUS TANÁCS)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség