Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Idézetek (Szilvarérum / Barátság)
Bekerült: 2002.07.23. 21:43
Megnyitva: 9593. alkalommal

Ha barátot szerzesz, próba árán szerezd...
Van barát, ki asztaltárs,
De nem áll helyt a szükség napján... .
A hűséges, barát eros menedék,
Ki ilyenre akad kincset talált!
Az igaz barátnak nincsen mása,
Husege értékét nem lehet, mérni arannyal, ezüsttel!
Mint az élet balzsama, olyan a jó barát,
Akik az Urat félik, találhatnak ilyet.
Aki az Urat féli, abból jó barát lesz,
Mert amilyen o maga, olyan a barátja is. /Sir,6,7,10,14-17./


A barát állandóan tanúsít szeretetet,
És szükség esetén testvérnek bizonyul! /Pé1d,17,17./


Nazianzi Sz. Gergely Szent Vazullal való barátságáról azt mondja: Úgy tetszett, hogy csak egy lélek volt bennünk, mely két testet éltetett.


Plátón szerint az ember lelkének egyik fele be van zárva egy másik emberbe, ezt kell megkeresnünk és lelkünknek ezt a felét tataljuk meg barátainkban, akik annyira megértenek, mintha nekünk és értünk születtek volna...


Carlyle: Egy jó barát árnyéka is boldoggá teszi az embert.


Edison: Az élettol kapott legszebb ajándék az volt, hogy akadt néhány barátom, akiket nem cseréltem volna fel Európa összes királyaival sem.


Klug I: A földön elérheto legnagyobb boldogság, egy jó házasság, amelyben, gyöngéd és szereto feleségre találunk. Az igazi családi élet boldogsága oly gazdag, hogy azt emberi szív elmondani sem tudja.


Perlaky: Két asszony az, akinek az életében sorsdönto szerep jut: az anyja az egy, és gyermekeinek-anyja a másik. Az ember legjobb barátja: - egy jó hitves.


A barátok lelki ikrek.


Horatius lelke felének nevezte barátait.


Damokritosz: Egy ellenség is sok, ezer barát is kevés.


Seneca: A barátság után hinni kell, a barátság elott ítélni.


Caecilius Balbus: Többet ér elpusztulni baráttal, mint az ellenséggel együtt élni.


Epikurosz: Mindazon javak közül, melyeket a bölcsesség szerez a teljes élet boldogsága számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása.


Cicero: Se tuznek, se víznek nem vesszük inkább hasznát, mint a barátságnak.


Az igazi barát olyan, mintha második énünk volna.


A természet az erények segítotársául rendelte a barátságot, nem pedig a vétkek csatlósának.


Cornelius Heposs: A barátságban többet ér az erkölcsök hasonlósága, mint a rokonság.


Lessing: Egy ismeretlen barát is barát.


Barátságos tekintet felvidítja a lelket./Péld.15,34./


Van barát, aki kellemes a társalgásra,
És van olyan, ki szeret és testvérnél is regaszkodóbb./Péld.18,24./


Többet érnek a sebek baráttól,
Mint álnok csókok ellenségtol. /Péld,27,6./


Sallustius: Ugyanazt akarni, ugyanazt nem akarni: elvégre ez az igazi barátság.


Montaigne: A barátság, amire gondolok, olyan egymásba illesztés, hogy elmosódnak még a varratok is, amivel összeöltötték.


Voltaire: Egy nagy ember barátsága az istenek jótéteménye.


A világ minden nagysága nem ér fel egy jó baráttal.


Istenem szabadíts meg barátaimtól! Ellenségeimmel magam is elbánok majd.


Talmud: Uram szabadíts meg barátaimtól, Ellenségeimtol, magamtól is megszabadulok.


Ember barát nélkül olyan, mint a bal kar jobb nélkül.


Mondd meg, kivel társalogsz, s én megmondom, ki vagy.


Herder: Szerencsétlenségben ismerjük meg a barátot.


Hölderlin: Meggyógyítja sebes szívünket a barátság.


Pellico: Csak az erényes ember bír olyan tulajdonokkal, melyek érdemessé teszik a barátságra.


Schopenhauer: Többet adok egy hu kutyának a farkcsóválására, mint száz barátságnyilvánításra és mímelésre.


Tudod mi a barát? Egy ember, aki annyira ismer téged, hogy feljogosítva érzi magát, hogy megvessen.


Petronius: Qui ignotos laedit, latro appelatur, qui amicos, paulo minus, quam parracidia. /Aki ismeretleneket bántalmaz, annak gazfickó a neve, aki barátokat az nem sok híján apagyilkos./


Sz. Gergely: Csak azokat számítom barátaim közé, akik vannak olyan bátrak, hogy hibáimra figyelmeztessenek.


Horváth I: Ne téged irigyeljenek, hanem érted a barátaidat.


Renard: Gyakori tévedés, hogy barátoknak véljük azokat, akik tegezik egymást.


Joubert: Ha barátaim félszemuek, profilból nézem oket.


Hunyd be a szemedet, és látni fogsz.


Hugo: ...a könyv hideg, de biztos barát.


Gogol: Nincs szentebb kötelék a bajtársi huségnél...lélek és nem vér szerint rokonságot kötni csak az ember képes.


Makarenko: Semmiféle barátság nem létezhet kölcsönös tisztelet nélkül.


Szalézi Sz. Ferenc: A szeretet minden neme között legveszélyesebb a barátság. Minden más szeretet ugyanis viszonzás nélkül megállhat, a barátság azonban lényegileg két személy kölcsönös vonzalmában áll, ami mellett szinte lehetetlen, hogy a jó s a rossz tulajdonságok át ne háruljanak egyik személyrol a másikra.


A barátság ugyanis kölcsönös szeretet. De még a kölcsönösség sem elegendo, hanem akik egymást szeretik, egymás iránt való hajlandóságukat is kell ismerniük. Ami, ha nincs meg, egymást szerethetik ugyan, de barátság köztük nem lehet. A testi ösztönök kielégítése, s az érzéki élvezetek közössége annyira állatias vonás, hogy azon igazi barátság nem épülhet fel, s ha a házasélet csak annyiból állna, akkor nem volna barátságnak mondható. Mivel azonban a házasság az életnek s javaknak, a hajlandóságoknak, s kölcsönös segítségnek teljes közössége, az azon kívül a törhetetlen huségnek a pecsétje van rajta, méltán mondhatjuk szent és igaz barátságnak. Érzési élvezetnek itt azt nevezem, mely közvetlenül és kiválóan a külso érzékekén alapul... /Filótea, 246-8./


A helytelen és tisztátalan barátságról:
Lelked ellenségével sohase köss békét, ne mondd: meghallgatom, de szavára nem hajlok, fülembe beszélhet, de szívemet elzárom elole. A szív és fül nagyon közel vannak egymáshoz. S amiképp nem lehet feltartóztatni a folyót mely a hegyrol rohan lefelé, éppoly nehéz meggátolni, hogy a méreg, mely a fülbe hatolt, el ne jusson a szívbe.

A barátság bizonyos belso közösség nélkül el sem gondolható. Ez a közösség azt eredményezi, hogy a barátok kölcsönösen feltárják egymás között titkaikat s érzelmeik és hajlandóságaik kicserélodnek egymással. Ez foleg akkor történik meg, ha a barátságnak nagyrabecsülés az alapja. Nazianzi Sz. Gergely szerint Szent Vazult néhány barátja annyira tisztelte, hogy még testi és külso fogyatkozását is utánozták: pl. lassú beszédét, járását, szakállának alakját. Sokszor láthatjuk, hogy férfiak, nok, jó barátok egymásnak, a gyermekek szüloiknek modortalanságát sajátítják el bizonyos öntudatlan utánzási ösztönbol, melyet a tisztelet és vonzalom kelt bennük. Barátunk tökéletlenségét el kell viselnünk szeretettel, azokat azonban hízelgéssel táplálnunk, vagy magunkévá tennünk nem szabad. Véss szívedbe végül két mondatot: "Ki az Istent féli, hasonlóképpen jó barátságra is tesz szert." /Bírák, 6,17/, a másik Szent Jakab mondása: "E világ barátsága ellensége az Istenek." /Jakab, 4,4./ -Filótea:261, R65-S./


Logau: A barátság, mint a bor szerez, egy éjjel tart csak, mint a szesz.


Kenko: Legjobb prédikátor a szív.., legjobb tani tó az ido..., legjobb könyv az élet..., legjobb barát az Isten.


Sz. Ágoston: Édes az emberi barátság is a sok-sok lélek egysége miatt maga kedves köteléke révén.


A hízelgo barátok rontanak, a nyelves ellenségek, pedig rendesen javítanak rajtunk.


Mi volna méltóbb feddo korholásra, ha nem a gonosztett? És én, hogy gáncs ne érjen, még inkább belemerültem a bunbe. Ha meg éppen nem került valami hogy véghezvitelében egyedül lehettem volna hitvány társaimmal, legalább úgy színleltem, hogy én is elkövettem. Pedig nem követtem el. Féltem, hogy méltóbb leszek megvetésükre, ha ártatlanságom mégiscsak nagyobb, és silányabbnak fitymálnak talán, ha tisztaságom több mint az övéké.


Zénon: A barát másik énünk.


Arisztotelész: Az ember önmaga barátja.


France: A barátság az egyetlen dolog, ami megosztva no.


Démokritosz: Egy ellenség is sok, ezer barát is kevés.


Prohászka: Aki hatvan éves koráig hat barátot szerzett, az elmondhatja, hogy életében sok jó barátja volt.


Marden: A legokosabb dolog az, hogyha az ember saját magát teszi meg legbizalmasabb barátjává, mer minden társaságot elveszíthetsz, csak egyet nem önmagadat.


Rochefoucauld: Bármilyen ritka is az igaz szerelem, az igaz barátság még ritkább.


Goldsmith: Ha egy jó könyvet eloször elolvasok, az éppen olyan, mintha új barátot szereznék, s ha egy könyvet, amelyet ismerek, újra elolvasok, mintha régi baráttal újra találkoznám.


Damiron: A könyvek között is vannak hamis barátok, jó tehát, ha meg tudod különböztetni oket, hogy óvakodhass tolük.


Vasile Conta: Egy jó könyv helyettesít egy barátságot, egy barátság nem helyettesít egy jó könyvet.


Feleki L: Barátot hárommilliárd ember közül is nehéz választani.


Fáy A: Barátot, bort közt, bort saját után, lovat istállóban, nagyurat mulató fertoben és leányt bálban ne ítéld, ne válassz.


A barátság, szerelem olyanok, mint a hegedu-húr. Ha megereszkedik ez, még felvonhatod, de ha elszakad, hiába kötözöd össze, mindig hamis hangot fog adni.


A Karr: Két no barátsága többnyire szövetség egy harmadik ellen.


Horváth I: Akinek ellensége van, az már csinált valamit.


Schoppenhauer: Tudod, mi egy barát? Egy ember, aki annyira ismer téged, hogy feljogosítva érzi magát, hogy megvessen.


Kung-cie: Háromféle barátság hasznos és háromféle barátság káros. Egyenes oszinte és sokat tudó emberrel barátkozni hasznos, álszent, behízelgo, és pergo nyelvu emberrel barátkozni káros.


Konfuciusz: Aki fejedelmét szolgálva sokszor ismétli, /tanácsait/, kegyvesztetté lesz. Ha barátok közt sok /a szemrehányás/, akkor /a barátság/ messze távolodik.


Eötvös J: A legtöbb és legtartósabb ismeretségek a száj által történnek, s nem pedig azért, mert vele beszélünk, de, mert vele eszünk.


Seneca: Amicos secundae res parant, adversae probant. /A barátokat a kedvezo dolgok, szerzik, a kedvezotlenek kipróbálják./


Cicero: Virtutum amicitiae adiutrix a natura dala est, non vitiorum comes. /A barátságot a természet az erények támaszának, nem a bunök cinkosának szánta./


Finn közm: Hamis barát - igaz ellenség.


Horvát és szerb közm: Ne hagyj Istenem jó barát nélkül.


Mindent vegyen el to1ed Isten, csak barátadat ne.


Olasz közm: Dove due amici s'inconfirano, Dio gli fa da terzo / o wentra per terzo/ /Hol két jó barát találkozik, Isten ott a harmadik /oda belép harmadiknak.


Német közm: Wen Gott lieb hat, dem gibt er einem guten Freund. /Akit az Isten szeret, annak jó barátot ad./


Wenn Gott hilft, so macht er dir auch deinen Feind zum Freunde. /Ha az Isten segít, akkor az ellenségedet is barátoddá teszi./


Magyar szólás és közmondás:

Jó barát drágább az aranynál.
Kinek Krisztus a barátja, könnyen üdvözül.
Mondd meg ki a barátod, megmondom ki vagy.
Madarat tolláról, embert barátjáról.
Nem igaz barát, aki csak annyiból az, hogy nem árt.
Nem mind barátod, aki rád mosolyog.
Nem mindes bokorban fekszik a jó barát.
Ne vesd meg barátod kis fogyatkozásáért.
Új barátért el ne hagyd a régit.
Addig a barátság, míg a zsíros konyha.
Az igazi barátság nem áll a sok boritalban.
Barátságban egy kis veszekedés olyan, mint étekben a bors.
Az igazi barátságot nem fazékban fozik.
Nem jó a felettébb való nagy barátság.
Nehezebb a barátságot fenntartani, mint megkötni.
Borbarát van, de bajbarát nincs.
Hogyha nincsen pénzed, nincsenek barátaid.
A szegénynek kevés a jó barátja.
Becsüld a jó barátot, de jobban Istenedet.
Fehér holló, fekete hattyú - igaz barát.
Az. igaz barátságnak csak a halál vet véget.
Egy Istened, de barátod több legyen.
Néha Isten se barátunk. /Akkor mondják, ha semmi sem sikerül./
A kibékült barát titkos ellenség.
A megbékélt barát sohasem volt barát.
Barátodért sem tagadd meg az igazat.
Barátod vize édesebb az ellenség mézénél.
Barátot szerencse hoz, szükség próbál.
Egy jó barát a szomorúságban felér százzal a vigasságban.
Jobb /néha/ egy jó barát, mint száz atyafi.
Ha barátodtól meg akarsz menekülni, adj neki pénzt kölcsön.


Latin közmondás:

Amicitia semper cara est. /A barátság mindig kedves dolog /
Verum amicum pecunia non parabitis. /Igaz barátot pénzzel nem fogtok kipróbálni./
Amicitia vera in calauitate noscitur. /Igaz barátságot a bajban ismerünk meg./
Eligas, quem diligas. /Válaszd meg, akit szeress./
Donec eria felix, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nubia, solus eris. /Amíg szerencsés vagy sok barátod lesz, de ha felhos lesz az ido fölötted, egyedül leszel./
A cibo biscocto et ab amico reconciliato, libera me Domine! /A kétszer fott ételtol és a kiengesztelt baráttól ments meg uram engem!
Cum sancto sanctus eris, cum perverso perverteris. /A szenttel szent leszel, az erkölcstelennel erkölcstelenné válsz./
Habet vera amicitia nonnunquam objurgationem, ded adulationem nunqu. /Az igaz barátság olykor dorgál, de sohasem hízeleg./


Cicero: Verae amicitiae sempiternae aunt. /Az igazi barátságok örökké tartanak./


Verumque illud est, quod dicitur, multos modios salis simul edendos esse, ut amicitiae munus expletun sit. /Igaz, amit mondanak, sok mero sót kell együtt elfogyasztani ahhoz, hogy a baráti kapcsolat teljesebbé váljék./


René Bazin: Meggyozodésed hajthatatlan védelme több barátot szerez neked, mint ellenséget. A megbecsülés kijár mindazoknak, akik harcolnak, akár ezen, akár amazon az oldalon állanak is. Elkerüli azonban a semlegeseket. Tisztelet a küzdoket illeti meg.


Eötvös: Leghívebb barátnak tekintjük tükrünket, s o megteszi a kötelességét, a valahányszor hozzá fordulunk, igazat mond.


Az emberek nagyobb része könnyebben turi barátjának hibáit, mint azon jó tulajdonait, melyeket maga nélkülöz.


Szt. Ágoston: Inimicitise breves, amicitise sempiternae. /Rövid ellenségeskedések, örök barátságok./


Thacheray: Azoknak az embereknek, akik senkivel sem törodnek, az a sorsuk, hogy nekik sem legyen egy barátjuk, sem.


Mark Twain: A barátság szent szenvedélye oly forró, oly állhatatos, oly huséges és kitartó természetu, hogy egy életen át elkíséri az embert, ha nem karnak tole pénzt kölcsön.


Thucholsky: A barátság olyasféle, mint a haza.


Porumbacu: Csak régi barátok tudnak összeveszni, nyersen egymásra támadni, majd kibékülni, mivel barátságuk kiállta az ido próbáját.


Kempis: Énrajtam, mint szegletkövön kell állnia a baráti szeretetnek, énérettem kell szeretned, aki neked jónak és kedvesnek látszik e világon.


Nálam nélkül mit sem ér és nem állandó a barátság, nem is igazi, nem is tiszta az a szeretet, melyet nem én kötök. /Isten nélküli barátságról van szó./


Petronius: Szükségben mutatkozik meg az igazi barát.


Gregorius: Készségesen fogadom, ha bárki fedd, csiszol. Csak azt tartom jó barátomnak, akinek nyelve rásegít arra, hogy kiirtsam lelkembol a foltokat, mielott a szigorú Bíró megjelenik.


Minden körülmények között szeret, aki jó barátod. /2é1d.17,17./


Lucianus: a barátság megható példáját hozza fel a szittya életbol: Dandamis és Amizok vérszerzodéssel esküdtek egymásnak baráti huséget. A szarmaták háromszoros túlerovel támadták meg és verték szét a Thanais /Don/ partján meglepett szittya tábort. Thanaison átúszva Dandamis megmenekült. Amizok fogságba esett, de kiáltozására Dandamis visszaúszott az ellenséghez, kiknek a vezérétol visszakérte barátját. Váltságdíj hiányában a szemevilágát ajánlotta fel barátja életéért. A vezér megvakíttatta Dandamist és szabadon bocsátotta Amizokot, aki azután támogatva vezette haza szabadítóját.


Amore, more, ore, re efficiuntur amicitiae. /A szeretet, erkölcs /jellem/, a száj, a tényleges dolog által jönnek létre a barátságok. /Salse dicta/


Perlaky: Törvény az, hogy egy magasabb rendu, és egy kisebbrendu összekerülésénél mindig a magasabb rendu szenved, o száll alá...


A rossz társak magukkal visznek nem csak moziba, tánclokálba, de ami veszedelmesebb saját lelkük sötét tájaira is.


Így jutnak életek a börtönajtóig, vagy végzodnek az útszélen.


Pákozdi: A barátság, ha igazi, azért olyan nehezen kimondható titok, mert több mint, emberi. Akinek barátja van, az szótlanul, de majdnem plasztikusan megérzi: Istene van...


Márpedig nem találhatunk igazabb meghatározást a barátságról, mint az evangéliumit: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért.


Éppen ezért a barátság Istennek páratlan ajándéka, más szóval kegyelem. A barátság nem szerelem, nem is szentség, mégis bizonyos fokig felbonthatatlan. Szétszakadásáért, elhidegüléséért felelosséget érzünk, pedig nem mi alkottuk, hanem kaptuk. Ahol a barátság megszunik, ott az élet lesz sivárabb, hidegebb, magányosabb.


G.Courtois: Ha önmagadat keresed megtalálod ugyan, de semmi lesz az, amit találsz. Ha engem keresel, megtalálsz, és akkor a Végtelenséget találod meg. Add hát nekem mindazt, amid van. Add nekem az értelmedet, hogy eltöltsem az én gondolataimmal. Add nekem a szívedet, hogy átjárja ez én szeretetem... A te barátod vagyok...


Cato: Társat hogyha keressz vagy igaz huségu barátot, úgy sose rang légyen, de e jellem elotted a mérték


Ókori bölcs mondása: Megtanultam a magam barátja lenni, így tehát sohasem leszek elhagyatva. /Dr.Vita:Végrendelet,127/.


Luther: Ha pénzt adsz kölcsön, vissza nem kapod. Ha mégis visszakapod, akkor sem egyhamar és csak üggyel-bajjal. És ha igen, akkor a jó barátodat veszíted el. /Asztali b.41/


Grecián: Az ész vizsgálja és a változó sors tegye, próbára barátainkat, s ne csak a vonzalom adja meg rangjukat, hanem az értelem is. / Az életbölcsesség k.111./


A legpusztább sivatag a barátok nélküli élet: a barátság megsokszorozza a jót, és elosztja a rosszat, az egyetlen orvosság a sors mostohasága ellen és a fuldokló élet levegohöz jutása. /Az életbölcsesség k.113./


Goethe: Mondd meg, kivel érintkezel, megmondom, ki vagy; s ha azt is tudom, mivel foglalkozol, tudni fogom, mire viheted. /Maximák, 806./


Jobb, ha barátainkkal áltatjuk magunkat, mint ha becsapjuk barátainkat. /Maximák, 847./


Volt egyszer egy fiú, akinek rossz jelleme volt. Az apja adott neki egy zsákot tele szögekkel és azt mondta neki, hogy minden alkalommal, ha valakivel szemben elveszíti a türelmét, egy szöget kell a kert kerítésébe vernie.

Az első nap 37 szöget vert a kerítésbe a fiú. A következő hetekben megtanult magán uralkodni. A szögek száma egyre kevesebb lett. Azt találta ki, hogy egy szöget beverni sokkal fáradságosabb, mint uralkodni magán. Végre elérkezett az a nap is amikor a fiúnak egyáltalán nem kellett szöget beverni. Tehát oda ment ez apjához és elmondta neki.

Az apja ekkor azt mondta, hogy akkor minden nap húzzon ki egy szöget a kerítésből, ha sikerült magán uralkodnia.

Végre elmondhatta azt is az apjának, hogy az összes szöget kihúzta a kerítésből.

Az apa ekkor odavitte a kerítéshez a fiat és azt mondta neki: Fiam, jól viselkedtél, de nézd meg, hogy néz ki most a kerítés. Tele van lyukakkal. Ez a kerítés már soha sem lesz olyan mint korábban. Hogyha valakivel veszekszel és valami gonoszat, rosszat mondasz neki, akkor ugyanilyen sebet ejtesz rajta, mint ezek a lyukak itt. Beleszúrhatsz egy kést egy emberbe, utána kihúzhatod, de a seb ott marad. Nem számít, hogy hányszor kérsz bocsánatot, a seb ott marad. Egy verbális seb, éppolyan fájó, mint egy fizikai seb.

A barátok ritka, értékes drágakövek, megnevetettnek és felbátorítanak. Készek arra, hogy meghallgassanak, ha szükséged van rájuk, támogatnak téged és megnyitják a szívüket neked. Mutassátok meg a barátaitoknak, hogy mennyire sokat jelentenek számotokra. Küldd el ezt a történetet azoknak akiket a barátodnak tartasz.


Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség