Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Kevélység (Szilvarérum / Kevélység)
Bekerült: 2003.06.03. 11:14
Megnyitva: 2916. alkalommal

Kevélység

Biblia:

Az ember gőgjének kezdete elpártolás az Istentől. (Sir. 10,14.)

 .senki se fuvalkodjék fel.Mert ki mond téged különbnek? Hiszen mid van, amit nem kaptál. (I. Kor. 4,6-7.)

Bogdánfi:

Ha a halott beszélni tudna, bizonyára azt mondaná, hogy neki magasabb sírdomb jár, mint a másiknak.

Emily Bronte:

Aki gőgös, önmagát kínozza.

Nietzsche:

Légy kemény, mint a gyémánt, mely mindent karcol, de őt nem karcolja semmi.

Latin közmondások:

Est certum verbum: frangit Deus omne superbum. = Biztos dolog: Isten megtör minden büszkeséget.

Superbos sequitur ultor a tergo Deus. = A kevélyeket követi hátul a büntető Isten.

Német közmondások:

Gott, der Herr wächet den Bäumen, dass sie nicht den Himmel wachsen. = Isten gondoskodik arról hogy a fák ne nőjenek az égig.

Gott kann Hochmut nicht leiden. = Isten nem szenvedheti el a gőgöt.

Gott sticht bald ein Loch in die Blase, so ist's aus. = Isten hamarosan lyukat fúr a hólyagon, akkor annak vége.

Wen Gott verderben will, den straft er erst mit Hoffart. = Akit a Isten el akar veszejteni, azt gőggel bünteti.

Perlaky:

Vannak emberek, akiknél csak két nézet lehetséges: Egyik az övék, a másik a téves.

Talmud: Ahol kevélység vagyon, ott lesz a gyalázat is.

Új Ember:

A kevélység gyakori módja, hogy magunkat mértékegységnek tekintjük. Ha a pisai ferde torony látná a többi tornyot, talán ő is azt hinné, hogy egyedül áll helyesen. Nem kedvelem azt, aki azt hiszi, hogy mindenben igaza van, de óvakodom attól, aki nekem mindenben igazat ad. Régi mondás, hogy similis simili gaudet, vagyis hogy a hasonló hasonlónak örül. Egyedül a kevély irtózik a kevélytől. Két kevély nem fér meg egymással: ellenségekké válnak. (1951. VII. 29.)

Eötvös:

Fájdalom, hogy azoknak felsőbbségi érzete, akik a világban kitűnő helyzetre jutottak - többnyire csak abban nyilatkozik, hogy másokat megvetni tanultak.

Amiel:

Mondd meg, mire vagy büszke, s én megmondom neked, mi az, ami nem vagy.

Magyar közmondás:

Minél tudatlanabb, annál hiúbb.

Kevélység és esztelenség testvér atyafiak.

Klug I.:

A világ sokáig fog emlékezni Nietzsche lángelméjére, aki Antikrisztusnak nevezte magát, aki hadat indított a jóság, irgalom és kegyelem vallásának. Támadta, ahol tudta és úgy, ahogy tudta. S az Isten úgy összetörte ennek az embernek a gőgjét, hogy a szegény, lelkében elhomályosult ember állandóan tolószékhez volt kötve, s csak mások jósága és irgalma tartotta fenn lelkének nyomorúságosan pislákoló mécsesét, amely pedig egyszer valóságos tűztengere volt a szellemességnek és gyűlöletnek. (Örök források, 245.)

Egyéb:

A lyoni Szent János káptalannak csak olyan nemes származású személy lehetett tagja, aki apai és anyai ágon egyenes vonalban 14 nemes őst tudott kimutatni.A 14 ős szelleme a nemes urak térdébe szállt. A Szent János káptalan kanonokjai úrfelmutatáskor nem hajtottak térdet. Állva maradtak, amint e őspróbát tett nemesemberekhez illik. (Ráth-Végh: Az emberi butaság, 82.)

A halálban mindenki egyforma.Szó sincs róla. A ruhatörvény a gyászházban is parancsolt. Egyszerű polgárember gyászolhatott ugyan a színével, de nagyúri társaságnál a bánat fokozatait a gyászruha rendeletei szabályozták.

Szigorúan formalisztikus alapelveken épült fel. Egy helyen mégis rést hagyott az érzelmek számára. Nevezetesen ha a gyászoló rokon az elhunyttól örökölt. Így pl. a testvér halálánál a gyászidő csak hat hét lett volna, de ha örökség is mosolygott a túlélő testvérre, a szabály arra kötelezte, hogy hat teljes hónapon keresztül jelezze gyászköntösével megszomorodott lelkiállapotát.

Mikor a hajdani orosz nagyúr az utolsó útra készülődött, indokolt aggodalmai támadtak, hogy kedvező fogadtatásra számíthat-e a másvilágon. Ezért a pravoszláv főpappal útlevelet állíttatott ki, aki az útlevelet a koporsóban fekvő halott kezébe tette. Egy ilyen útlevél nem jutott el rendeltetési helyére, s a British Museum gyűjteményébe került. Vlagyimirszkiy Fodor herceg részére állította ki pártoló sorok mellett 1541. július 30-án Makárius, minden Oroszország érseke. (Ráth-Végh: Az emberi butaság, 90-98.)

A szerzők nevének első fele lemaradt, és nem sikerült kitalálni a pontos nevet:

XXXnusz R. Kowalczyk:

Aki egy kicsit megtollasodott, azt hiszi, hogy végleg szárnya nőtt.

XXXntane:

a gőg a bukás előhírnöke.

XXXpini:

A gőg jobban megrészegít, mint a legerősebb bor.

XXXchefoucauld:

Az igazi tisztességes ember az, aki semmivel sem büszkélkedik. A gőg nem akar tartozni, az önzés nem akar fizetni.

XXX Grelles:

Minden emberben annyi gőg van, amennyi az eszéből hiányzik.

XXXleki L.:

Mikor magyarázza meg egy új Copernicus külön-külön minden embernek, hogy nem körülötte forog a világ.

XXXranklin:

Valójában talán alig van más természetes szenvedélyünk, amely olyan nehezen volna leigázható, mint a büszkeség.

XXXirabeau:

Ó, bár ráhagyhatnám valakire a fejemet.

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Kevlysg.doc (33 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség