Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Utolsó Ítélet (Szilvarérum / Utolsó ítélet)
Bekerült: 2003.06.04. 17:12
Megnyitva: 2213. alkalommal

Szent Pál: És amint el van határozva, hogy az emberek egyszer meghaljanak és utána az ítélet.

(Zsid.9,27)

Remegve jönnek elő, mikor bűneiket számonkérik, és törvényszegéseik, vádlólént lépnek fel ellenük.

(Bölcsesség 4,20)

Prohászka: Ítéletkor felhívja velem szemben az időt, szembesít vele. Üres forma tartály az idő, de ki kell azt töltenem belső élettel, külső tevékenységgel a halál után nem lesz idő, fizika lesz, de üdvözölésre nem lesz.

(Elmélkedések 371)

Kempis: Bizony, ha eljön az ítélet, nem kérdik, mit tanítottunk, hanem mit cselekedtünk, sem azt nem vizsgálják, milyen szépen beszéltünk, hanem míly szentül éltünk. Akkor megösmerszik, hogy igazán bölcs volt-e, a világon, aki Krisztusért bolond és megvetett akart lenni.

Nagy Szent Gegely: Isten nem azt nézi, milyen dolgokat művel valaki, hanem milyen szívvel teszi.

Szent Bernát: Tetteink nem enyésznek el, hanem mint magvai fennmaradnak, az örökkévalóságra. Cselekedeteik követik őket.Hinni és tenni-ez a katolikus szintézis, ez a teljes keresztény élet.

(Új Ember 1954.VII.5)

Igor ének: Sem a ravasz, sem az ügyes ember, sem a sebes madár Isten ítéletét ki nem kerülheti.

Szent Ágoston: Krisztus eljövetelekor senki sem ülhet a katedrára, csak ő lesz az igazságos bíró. Kívánod, hogy eljöjjön, akinek eljövetelétől félsz, javulj meg, hogy ne magad ellen mondd az igazság szavait, jöjjön el a Te országod.

Szent Pál: Mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki elvegye díját, amint jót, vagy gonoszat cselekedett.

(II:Kor.5,10)

Szent Jeromos: A világ végén, a múlt élvezeteinek emléke gyötrelemmé válik. Minden élvezet keserűséggé változik, mely élvezőinek színmézet ígért, s ez az utolsó napon az epénél keserűbbnek fog találtatni.

Pilinszky János: Tetted kendő alatt, nélküled is megél, majd túlnő rajtad, meghalad? Nincs sötétség, nincs halál-árnyék, Hol a gonosztévők elrejtőznek, Mert nincs az ember kényére bízva, Mikor menjen Isten elé ítéletre.

 (Jób 34,22-23)

Keresztes Szent János: Az élet estéjén meg lesztek ítélve, hogy mennyi volt bennetek a szeretet. Krisztusnak két eljövetele van : Egy múlt és egy jövő. Előbbi eljövetele nem azért volt, hogy ítéljen, hanem, hogy irgalmazzon. Viszont az eljövendő nem azért lesz, hogy irgalmazzon, hanem hogy ítéletet mondjon.

(Szív 1947.XI.29)

És látám a halottakat, a nagyokat, és kicsinyeket, a trón előtt állni, és könyvek nyittatának kiés más könyv nyittatik ki, mely az élet könyve. És a halottak megítéltetének azok szerint, ami a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.

(Jel.20,12)

Minden dolognál gondolj a végedre, akkor sohasem vétkezel többé. (Jer.Sir.7,40)

Az élet iskolája : Az iskolás boldogan viszi haza év végén, a kitűnő bizonyítványát. Valami azonban foglalkoztaja és egyszer kiböki az anyjának : Ugye édesanyám, a papának és mamának is csinálnak bizonyítványt? Igen fiacskám-mondja az anyja szórakozottan, aztán gyanakodva kérdezi : Honnan veszed ezt? Onnan, hogy édesapám mindig azt mondja, hogy tanuljak, hogy az élet iskolájában is helyt állhassak, ha majd megnövök. Az anyja elgondolkodik, hogy bizony egyszer ők is kikapják a bizonyítványt. (Szív 1949.VII.2)

 Mindenki megkapja a bizonyítványt az élet végén, a nagy vizsgán. A vizsgafeladatokat is tudjuk az Úr Jézus szavaiból. Megoldásuk attól függ, hogy hogyan valósítottuk meg életünkkel az irgalmasság cselekedeteit. Milyen nagy figyelmeztetés az utolsó ítélet napja, amikor semmi bűn nem marad megtorlás nélkül, és semmi jó jutalom nélkül. Tudjuk az ítélet rendelkező részét is. Az egyik : Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. A másik : Távozzatok tőlem átkozottak, az örök tűzre, mely az ördögnek készítetett és az angyalainak. A fenséges, és döbbenetes rendelkező rész indoklására is kitért Krisztus : Mert éheztem, és ennem adtatok. Tehát az utolsó ítéletünk indoklását, mi magunk írjuk, az irgalmassággal kapcsolatos cselekedeteinkkel, és mulasztásainkkal. Ezekből látja, hogy mennyire szeretjük Őt, és felebarátainkban mennyire szolgáltunk neki. Szeretetünk alapján ítéltetünk. Ez ellen az ítélet ellen nincs fellebezés. Ezért milyen nagyon szomorú, akik azon az ajtón lépnek be, melyre fel van írva Dante szavával : Lasci ate ogni speranza voi chentrate.Milyen szembesítés lesz is az !A nagy utolsó szembesítés Krisztus és barátai, Krisztus és ellenségei Krisztus és Szent Ágoston Krisztus és Pilátus, még egy van, Krisztus, és és én !

(Tóth T-Szenvedő és győzedelmes Krisztus 328)

Sík Sándor:Isten szólt belőle

Íratlan hófehér lapot Adtak kezébe, mikr született? Szavak kísérték és dalok. Mondott sok szépet, sok bolondot. Könyvükbe írták angyalok, Még azt is, amit ki nem mondott. Egyszer a könyv felüttetik. S vonatik minden ember felelőre. Mindenegyes szó megmázsáltatik. S a nagy Verdikt elmondatik felőle. Ott, ott talán kiderül majd azért, Hogy olykor azért nem is ő beszélt : Az Isten szólt belőle.

Juhász Gyula: Venit summa dies című verséből :

Eljön mindenkinek a pillanat, Mikor egészen egyedül marad, Mikor mellette senki, semmi más, És nem segít se átok, sem sírás. Az élet távol, a halál közel, Bűnt, balgaságot semmi sem föd el, Mikor az ember az írás szerint, Megméretik és megítéltetik.

Legnyitottabb kérdés pedig ez : Ha nincsen igazságot szolgáltató és igazságot megszabó Isten, akkor miben különbözik a becsületes és gazember sorsa? Ha nincs Isten, a becsületes ember a legvesztesebb a világon. A becsületesség miatt sok földi érdekről le kell mondania és másokért veszteséget kell vállalnia. Mennyivel szerencsésebb akkor a gazember, aki kijátsza a közösséget, és kikönyökli magának az élet javait, másokat kifoszt irgalmatlanul. És mindkettőnek ugyanez a sorsa : Meghal, elföldelik. Ilyen kevés az igazolása a becsületnek ezen a világon? Még egy kérdés, melyet önmagunknak kell ellenőriznünk : ha elvesztettük hitünket, vajon akkor jobbak, erkölcsösebbek, szolgálatkészebbek, szorgalmasabbak lettünk? ?és ha komolyan hinni kezdünk, vajon akkor züllöttebbé gyűlölködöbbé, naplopókká váltunk? (Szív 1949.XII.24)

Angliában a Catholic Herald szerkesztőségéhez egy férfi a következő kérdést intézte : Eladhatom-e lelkemet 24 évre az ördögnek? Az ördög óvatos vevő, úgyhogy a szerkesztőség ezt a választ adta : Vajon honnan tudja a vevő,hogy ön még akár 24 percig is élni fog?

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Utols tlet.doc (32 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség