Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szív (Szilvarérum / Szív)
Bekerült: 2003.06.05. 09:10
Megnyitva: 3468. alkalommal

A legfájóbb seb a szív bánata.

(Sirák fia 25, 17)

Inkább bárminő sebet, csak szívbéli sebet ne.

(Sir. 25, 13)

Amely szív ismeri a saját bánatát, annak örömébe sem vegyül hivalkodás.

(Példabeszédek 14, 10)

Perlaky: A kulcs, amellyel egy szívet megnyithatunk, nem más, mint egy másik szív. A szív megőrzi azt, amit az értelem elfelejt, innen van az, hogy a jócselekedet, bár hiábavaló volt, és céltalan, sohasem változik szenvedéssé. Az ész és szív harca, tulajdon lelkünk csataterén, örökké folyik, a legfélelmetesebb ebben a harcban, hogy gyakran magunk sem tudjuk, melyiket szeretjük a kettő közül, s melyiknek kívánjuk a diadalt.

A vallásos ember, nem valami azt lát Istenben és Te-t mondja James. Azonkívül az emberi szívnek egyik legmélyebb ösztöne a bűnbánat, de ezt a szózatot Vétkeztem csak az Atyához lehet intézni. El sem tudunk képzelni olyan bűnvallomást, mely így kezdődjön Ó kozmikus erő O causa causarum, elhagytam utaidat.

Az édesanyát, akibe a gyermek beléje fogózik, minden idegszálával, aligha tudná definícióba foglalni, mi az édesanya. Így van sok hívő az istenfogalommal is. A katakombák vértanúi sem tudtak hitükről ragyogóan vitatkozni, de tudtak érte fenségesen meghalni.

Cicero: Istent az eszünkkel keressük, de a szívünkkel találjuk meg.

Vauvenargues: A nagy gondolatok a szívből fakadnak.

Joubert: Az ész figyelmeztet bennünket arra, mit kell elkerülnünk, de csak a szív mondja meg, mit kell cselekednünk.

Amiel: Az élet legfőbb rugója a szívben rejlik.

A.France: A szív észt ad, de az ész nem ad szívet.

Charles Dupoint: Nem abban van az élet mértéke, mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, milyen nagyot tud felelni a szív. Pascual-A szív nem más, mint finomabb és magasabb ész. Az ész felaprózza a dolgokat a szív összefoglalja. Az ész van hivatva arra, hogy Istent felismerje, a szív van hivatva, hogy megragadja.

Eötvös: Ne higgy olyan gondolatban, melynek szíved ellentmond.A szív, mint mágnestű, csak akkor találja nyugalmát, ha oly helyzetbe jutott mely természetes hajlamainak megfelel. Az ember boldog lehet oly helyzetben, mely meggyőződésével, de soha nem lehet olyanban mely érzelmeivel ellentétben áll. Gondolataink jutalma érzésünkben fekszik. Minden valóban nagy gondolat, nemes érzésekhez vezet. Valamint anyag nincs, úgy nincsen szív, mely bizonyos körülmények között ne lágyulna meg, csak a hévfok különböző. A gyermek kis szívében éppen annyi, sőt több öröm fér, mint a férfiúéban. Kár, hogy szívünk csak azért nő, hogy üresebbé váljék. Csodálatos, mennyit fáradnak az emberek, hogy anyagi, s mily keveset, hogy a szív, s ész szükségeinek eleget tegyenek. Vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak az ért, kinek szíve van. Nem törölhetünk ki senkit szívünkből a nélkül, hogy a helyen, hol egykor neve állott, egy sötét folt ne maradna vissza.

Jókai: Egyforma kézzel írnak sokan, egyforma szívvel kevesen.

Schiller: Szíveket kerestem és csak jégdarabokat találtam.

Angelus Silesius: Az Istenhez a szív egyszerűen benyit, az ész és szellem sokat vár, míg beengedik.

Stendhal: A férfi idegrendszerének központja az agy, a nőé a szív.

Gárdonyi: Amit nem a szívbe mártott tollal írtam, az az ocsúja termésemnek. Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, s ami a végtelenségből jön, mindenkinek kincse. A szív művei halhatatlanok. A szív legkisebb rezdületeiből, mekkora skála, a szeretettől a szenvedésekig.

Eötvös: Az emberi szívnek boldogítóbb érzete nincs, mint boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk. Ha a szívek megváltak, minek fogóznak kezeink? Ők az egymástól távozókat, nem fogják együtt tartani. Az asszonyi szív oly különös, tüskék, melyek közé jutott erősebben tartják vissza akkor, mintha a végzet virágok közt fekteté.

A szív mindenhatónak érzi magát, ha szeret. Mint a nap sugári, sötét helyen melegebbek, úgy a nő szerelme erősebb, ha bánatot talál.

Vörösmarty: Nem érez, ki érez szavakkal mondhatót.

Goncsarov: Csúnya vonás férfiakban: Szégyenlik a szívüket. Ez is hiúság, ez is hamis dolog, jobb lenne, ha az eszüket szégyellnék néha, az gyakrabban hibázik.

Gorkij: Mikor az ember szívében nem ég tisztán a láng, ellepi a korom.

Gárdonyi: A szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa.

Prohászka: Vannak munkák, melyeket csak a szív végezhet. A nagy odaadó hű szeretet, a szív zsenialitása.

Latin közmondás:

Cor sine corde nihil, caro nil nisi triste cadaver.

(=Magyar változat-Érzést szívben keress, mely nélkül hulla csak a test.)

Cor contritum et humiliatum Deus non despiciet.

(=A megtörés alázatos szívet Isten nem fogja megvetni.)

Horvát közmondás:

Nem néz Isten a sáros lábakra, hanem a tiszta szívre.

Olasz közmondás:

Dio vucle il cuore et vuole tutto intero.

(=Isten a szívet akarja, és azt egészen akarja.)

Német közmondás:

Gott ist ein Kenner aller Herzen. (=Isten minden szívnek az ismerője.)

Mit Gott in Herzen und der Bibel in der Hand geht Man sicher über Meer und Land.

(=Istennel a szívünkben, és a Bibliával a kezünkben biztosan járunk tengeren és szárazföldön át.)

Magyar szólás:

A szív törvényszéke előtt nincsenek kicsiny és nagy dolgok.A természeti népek többségénél az emberi érzések központja a szív, elsősorban a szereteté és a gyűlöleté. Az óegyiptomi festők az ember értékét úgy mérlegelik a túlvilágon, hogy Ozirisz trónja előtt kiveszik, és mérlegelik az ember szívét. Ezért történt az egyiptomi holttestek bebalzsamozása úgy, hogy miután az összes belső részeket eltávolították, a halott szívét visszahelyezték a testbe.

(Új Ember 1985. V. 12.)

Pascal: Két véglet: kizárni az értelmet, és csak az értelmet fogadni el.

 (Gondolatok 108)

A szívnek vannak érvei, miket nem ismer el érvelő eszünk.

(Gondolatok 113)

Fekete Gyula: Már-már elhisszük, annyira megszokott képlet: Az ész a fejben székel, az érzelem pedig a szívben, örökös köztük a trónviszály, hol az egyik, hol a másik kapaszkodik a trónra.

(Tengercsepp 14)

Petőfi: A szív nem rossz tanácsadó? Az észnél gyakran messzebb lát, sejtelmeivel.

(Gondolatok 161)

Mazarin: Aki a szívet megnyerte, mindent megnyert.

(Gondolatok 102)

Goethe: A szív jósága tágabb teret foglal el, mint az igazságosság tágas mezeje.

(Maximák 889)

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_SZV.doc (32 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség