Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Milyen világban szeretnék élni? (Szilvarérum / Vágy)
Bekerült: 2003.09.23. 16:23
Megnyitva: 2150. alkalommal

4. osztályos hittanos gyermekek válaszai

- Olyan világban szeretnék élni, ahol nem lenne veszekedés, hazugság, bűn, és az emberek kedvesek lennének egymáshoz. Nem árulkodnának és nem csúfolkodnának és segítenének az öregeknek.
- Olyan világban szeretnék élni, ahol nem lenne háború, mert én nem szeretem a háborút. Én szerintem senki sem szereti a háborút, csak a rossz emberek. Minden ember egyenlő lenne (beleszólhatna az ország ügyeibe).
- Olyan világban szeretnék élni, ahol mindenki szépen beszél és senki sem káromkodik. Mindenki tiszteli a Mennyei Atyát és bízik Jézusban.
- Olyan világban szeretnék élni, ahol nem verik a gyerekeket, ahol mindenki templomba jár, és az emberek megfogadják egymás tanácsát. Ahol nem szennyezik a levegőt és a vizet, hogy egészségesek lehessünk.
- Olyan világban szeretnék élni, ahol a gyerekek soha nem vinnének egyest haza. Az egész világ gazdag lenne. Szép ruhája lenne mindenkinek. A házak szépek és magasak lennének. Az emberek olvasnák a bibliát, az egész világ hinne Istenben és imádkozna.
- Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek nem követnének el bűnt, és nem innának sokat. Az is jó lenne, ha a szülők nem veszekednének, és nem válnának el, hanem békésen élnének.
- Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek tisztelik egymást, szeretetben élnek. A gyerekek örömet szeretnének szüleiknek, a szülők meg beszélgetnének velük. Akli bajban van, annak segítenének. Nem dühösködnének, hanem boldogok lennének.
- Olyan világban szeretnék élni, amilyet Isten akart. Ahol igazság van és nincs háború. Szeretném, ha mindenki járna hittanra.
- Olyan világban szeretnék éli, ahol mindenki hallgat anyukájára. Ahol nem lenne bűn, és nem halna meg senki, mindenki örökké élne.
- Keresztény világban szeretnék éli. Az egyik ember ne legyen gazdagabb, mint a másik, és aki gazdag, adjon a szegényebbnek, de a szegény is legyen rendes a gazdaghoz.
- Olyan világban szeretnék éli, mint Jézus, mert Ő meggyógyította a betegeket és jószívű volt.
- Olyan világban szeretnék élni, ahol csend van végre és nyugalom.

A világ olyan-amilyen, vajmi keveset tudunk mi, kisemberek, változatni rajta. A világot a politikusok irányítják – mondják a felnőttek. De ezt a kérdést gyerekeknek tettük fel, akik még nem annyira letargikusak, mint a felnőttek. A gyermek még őszinték, vágyaik a legtisztább emberi vágyak megfogalmazódásai. Válaszaikban olyan világkép jelenik meg, amely minden ember lelke mélyén ott él, csak nem meri megfogalmazni, vagy nem hiszi, hogy a világ – a mi világunk -, amelyben élünk, igenis formálható és megváltoztatható.
Isten ültette belénk ezeket az őseredeti, tiszta elképzeléseket a világról, hinnünk kell, hogy Jézus Krisztus éppen azért jött el közénk, hogy ez az új világ bennünk és közöttünk felépülhessen. Az utat is Ő mutatja meg az Evangéliumban, hogyan lehetséges ez. Az ŐŐ élete minta minden ember számára, hogy tökéletese emberségünket megvalósíthassuk. Az Ő 33 éve a földön feljogosít bennünket arra, hogy higgyünk annak a világnak a realitásában, ami a gyermekek válaszaiban megfogalmazódik. Az Ő keresztje egyszer s midenkorra magába öleli a világ összes fájdalmát. Az Ő keresztjén a világ összes gonoszsága, minden szenvedése, minden reménytelensége és hitetlensége, minden kétségbeesett szorongása összesűrűsödik egyetlen kiáltásban: „Istenem, Istenem, miért hagytál el?” Isten meghalt értünk a kereszten. Ettől a pillanattól kezdve az ember keresztútja már nem reménytelen sziszifuszi harc, hanem olyan harc, amelyben győzedelmeskedhet, mert a Golgota keresztjén az Élet legyőzte a halált. A világ meg van váltva. Senki és semmi sem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, mert a kereszten már minden megtörtént, értünk és helyettünk.
Jézus halála és feltámadása megnyitja számunkra egy új világ lehetőségét, melyet itt a földön kezdünk építeni, de amely teljes valóságában, az örökkévalóságban valósul meg. Nem lenne helyes, azonban teljesen szétválasztanunk a földi és a mennyei világot. Hisszük ugyanis, hogy Jézusban elérkezett közénk Isten Országa, és polgára lehetünk ennek az Országnak már itt a földön is, azáltal, hogy Isten törvényei szerint élünk.
„Aki szeretetben él, Isten él, és Isten él Őbenne” – mondja János apostol levelében. Az Isten országa polgárokat keres, embereket, akik már itt a földön egy új világ felépítéséért akarnak élni. Ennek a világnak egyetlen törvénye van, - a személyes, (a másokért teljesen elégő) szeret. Aki csak egy pohár vizet is ad egy szomjazónak, az új világot építi, mert Jézus Krisztus óta az új világ már nem utópia, az alapjait ugyanis Ő rakta le. Aki segít a rászorulónak, aki tud sírni a sírókkal és nevetni a nevetőkkel, aki kilép egoizmusának bástyái mögül, az új világot építi.
Kicsi a mag, amelyből a mustára kinő, kicsi tettek azok, amelyek megváltozathatják a világot, amelyben élünk. Aki Krisztus keresztjének követője lett, saját keresztjének elfogadása által valami új valóság, isteni valóság részese lehet. Aki fölveszi mindennap keresztjét (Jézus keresztjéből erőt merítve az erőt), aki betegágyon fekszik talán, de szenvedését másokért fölajánlja, - az új világot építi. Aki az evangélum értékrendje szerint próbál élni ebben a társadalomban, az új világot építi.
A magot el kell ültetni, hogy abból fa legyen. A szeretetről, a békéről nem elég beszélni, el kell kezdeni élni, hogy az új világ bennünk és közöttünk felépülhessen….

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Milyen vilgban szeretnk lni...rtf (11 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség