Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szentnek lenni..... (Szilvarérum / Szentek)
Bekerült: 2003.09.24. 12:56
Megnyitva: 1837. alkalommal

1.
Szentnek lenni annyit tesz, mint szeretni
Istent jobban, mint az egész világot.

Szentnek lenni annyit tesz: mint
a legkisebb helytelenséget is kerülni,
vidáman, örömmel tenni azt, de csak azt,
ami Istennek tetszik.

Szentnek lenni annyit tesz, mint
bízni Benne:
Szenvedésben, veszélyben, szükségben,
és mit sem félni az emberektől,
sem jövőtől, sem éjtől, sem haláltól.

Szentnek lenni annyit jelent, mint gyakran
örvendezni azon, hogy a jó Isten amilyen
hatalmas, éppen olyan jóságos, irgalmas
és hogy mi az Ő gyermekei vagyunk.

Hát nem nagyszerű élet ez?

2.
Sürget Jézus! Sürget a Szűzanya
Sürget a mennyei Atya. Minden sürget.
A szentségek, elöljáróim, rendtársaim,
minden emberi lény. A szerencsétlenek,
a boldogok, a bűnösök, ártatlanok,
a gyermek, férfi és nő, minden: a falevél,
a hópehely, az esőcsepp, a vihar, az orkán,
a felhő, a nap az égen, a hold a csendes
éjjelen, az állatvilág, a növényvilág,
ó Istenem! – a „majom” világ.
Sürget az óra, a perc, a pillanat.

Tartom, igen tartom Kis Szent Terézzel?
„Az életem egy perc, egy röpke óra csak
Egy pillanat, mely jön, és gyorsan elszalad.
Kell Uram, hogy ma szeresselek nagyon.
Mert lesz – e még holnapom?….

Szentnek kell lennem még ma Sőt:
még ebben a pillanatban.
Százan meg százan ijedeznek. S mondják:
ne olyan gyorsan. Lassan, megfontoltan.
Aki hamar ér magasra, hamar lecsúszik. Közben is
ezerszer elesik. Nincs alap, nincs fejlődés.
Gyakorolni az erényeket. Számontartani
az önmegtagadásokat. Részletekben hordani a téglát
Faragni a fát. Simítani, dörzsölni,
kopácsolni, tornyot emelni, pilléreket építeni,
szigorúan végrehajtani.
Csak nem sietni!!!!

Igaz, igaz! De ha nem tudom, lesz-e holnapom!!!
S nekem szentnek kell lennem!!!!
Még a mai napon!!!!

3.
Zavar a lelkemben, szörnyű káosz.
Az egyik lassan, de biztosan.
Részletekben, partikuláré jegyzésekben.
A másik gyorsan, gyorsan még ma….
sőt e pillanatban.
Hol az Igazság! Lássuk! Gondolom:
nem értik a lényeget.-
Mi a lényeg? – A szentség
S mi a szentség? –
Isten szent akaratával való tökéletes egyesülés.
Hogyan történik ez? – kizárólag a szeretetben.
Ki az isten? – Szeretet.
Az Út hozzá? – Szeretet.
Az eszköz? – szeretet.
Minden a szeretet. Minden a szeretet.
Az egyesülés Istennel a szeretetben: lehet röpke,
pillanatnyi, lehet gyakori, lehet szinte állandó, lehet
végleges /majd az Égben, itt a földön többé-kevésbé/.
Gyakorolni buzgón s mindig ma és mindig
ebben a pillanatban:
szeretni, szeretni, szeretni.
kit?
l. Istent. 2. Testvért. 3. A lelkemet.
Rajta, rajta, rajta! Mert nem tudom, lesz – e holnapom!

Charitas Christi urget nos. Urget-sürget.
A szeretet, Krisztus szeretete sürget.
Nincs megállás. Menni kell fölfelé,
buzgón, nem lustán, nem bámészan,
nem töprengve, nem önmagunkat gyötörve.
Tekintetünk kizárólag a Célon: Jézusom.

4.
Aki megáll, már esik, hull vissza.
A fazékban forrni kell a víznek.
Azért tették a tűzre.
Engem is ezért az oltárra, az áldozatira.
Egészen elégni, mondták a fogadalom mennyei
pillanatában, mindig égni, egészen elégni!
Nincs megállás, forrni, buzogni! Lángolni!
szeretni, szeretni!!!
Mindig? – Igen, mindig!

5.
Most vigyázz! - Közben észreveszem:
Türelmetlen vagyok. Ó de hányszor Nos, csípd
Nyakon a szörnyű hibát. Elkövetted ma? Jegyezd
meg, ha akarod jegyzed föl. Elköveted ötször
jegyezd meg, jegyezd föl. Tedd ugyanezt holnap,
holnapután, tedd heteken át. Hasonlíts össze
egyik napot a másikkal. Ha ma elkövetted nyolcszor
tegnap meg csak hétszer, ródd meg magad.
Ez az úgynevezett partikuláré.
Hallgatás szent erénye! Föltéve, ha tudod,
csak a silentium légkörében fejlődhet ki
az életszentség virága.
Mint a havasi gyopár az Alpok ezerméteres
magasságaiban.
Mint a szőlő virága meleg tájak levegőjében.
A pálma délszaki légkörében, a fenyő északon, stb.
Pusztába viszem őt…
Tehát sok a hiba, az éltető csend-hallgatás
körül. Jegyezd föl, jegyezd meg. Hasonlítsd
Össze, vesd össze egyik napot a másikkal. Egyik
hetet a másikkal. Komolyan, elszántan, de mindig
a szeretet lángolásában. Nem magáért a hallgatásért!
Soha! Mindig és mindent Jézusért! Öncél nincs.

Nem lehet. Csak egyetlenegy cél van:
Jézus. _ A szeretet. Minden erény, önmegtagadást
közppontositani kell.

6.
Központja mindegyiknek a szeretet.
Ha nem? Ha különválasztod, ha sportolsz vele:
sztoikus erény lesz és nem keresztény erény.
A partikuláré a Nap bolygója. A Föld
Holdja. A Nap a fontos. A Föld. A Szeretet!
A Szeretet! A Bolygó Nap nélkül, a Hold Föld
nélkül semmi. Ne gyakoroljuk tehát a partikuláért?!
Dehogynem! Mindig szükség van rá. Hol ebben, hol
abban fogyatékosak vagyunk. Szégyen, gyalázat pl.
kritizálunk. Irtd, öld, vágd! Ha makacs benned, állandóan
ellenőrizd, büntesd magad, azaz, ó Istenem,
gyakorold, el ne hagyd a partikuláért. De ezt az egyet
jól jegyezd meg, s hanyatt ne vágódj: nem a parti-
kuláré a fontos. Fontos csak ez van ezen a világon:
a   s z e r e t e t.
Tehát el a parikuláréval? Dehogy! Csak ne tedd
céllá. Ne legyen lart pour lart. Eszköz az, mégpedig
kitűnő eszköz. Különösen kezdőknek, de haladóknak is.
És az egyesülés útján! (Olyan kevesen vannak ott igazán!)
Ott is, amikor, csak szükségét érzi a lélek.
Jegyezd, ne jegyezd? Kinek-kinek szükséglete szerint.
Másoknál vigyázzunk mindig a lélek szabadságára.
Magunkkal szemben legyünk nagyon szigoruk, de
másokat meg ne kössük, bilincsekbe ne verjük még
tanácsokkal sem.
„Tanács” nem „erőszak”,
A SZERETET PARANCS, MÉGPEDIG, A LEGFŐBB PARANCS.
A parancsot teljesíteni kell.
Mikor? – Mindig. Minden pillanatban.
Légy szent!
Mikor? – Minél előbb! Még ma!
Sőt ebben a pillanatban. Mert nem tudod, lesz-e holnapod!
Még csak azt se: lesz-e következő pillanatod?
Nem tudjátok sem a napot, sem az órát…

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_szent.rtf (11 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség