Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Tudnivalók a házasságról (Kateketikai ötletek / 8. Szeresd az Istent (Biblikus erkölcstan, bérmálás))
Bekerült: 2003.11.16. 22:24
Megnyitva: 6147. alkalommal

Tudnivalók a keresztény házasságról

A keresztény házasság szentség, amelyben Isten erőt ad, hogy a házastársak egymást szeressék és gyermekeiket Isten akarata szerint neveljék.

A szeretet sorrendje a családban: - 1. a házastárs; - 2. a házastársammal együtt szeretem gyermekeimet (és azok leendő házastársát); - 3. együtt szeretjük szüleinket; - 4. testvéreink, sógoraink, és gyermekeik…

Az érvényes házasság lényeges tulajdonságai: az egység, azaz a kizárólagos hűség; a felbonthatatlanság; és nyitottság a gyermekáldás vállalására. Bármelyik kizárása lehetetlenné teszi az érvényes házasság létrejöttét. Az érvényes házasság feltételezi, hogy a felek önként, szabad elhatározásból kötnek házasságot. A keresztények Isten előtt érvényes házassága szentség.

A házastársak kötelességei: egymást mindenben segítsék és önzetlenül szeressék, gyermekeknek életet adva őket Isten akarata szerint neveljék. A házastársaknak kötelességük együtt élni, egymásról gondoskodni, magukat egymásnak alávetni.

A házastársi hűség megköveteli, hogy az egy férfi és egy nő - akik egymással házasságot kötnek -, egymásnak teljesen átadják magukat, kizárva kapcsolatukból bármely harmadik személyt. Ez a hűség - ami naponta megvalósítandó feladat is egyben -, megkívánja a teljes emberi odaadást, mind testi, mind szellemi téren. Kell, hogy a házastársak legyenek egymásnak a legjobb barátai, szellemi és beszélgető partnerei is.

A házasság felbonthatatlansága - az egy életre vállalt elkötelezett szeretet és az igazi boldogság elválaszthatatlan egymástól. - A házassági problémák megoldása nem a válás - ami szabad utat ad az önzésnek -, hanem az őszinte jóra törekvés és megbocsátás, az egymásért vállalt áldozat és egymás elfogadása.

A felbonthatatlanság alapjai: - a házasság "természete" a teljes személyes önátadás, ez a feltétele a másikra való ráhagyatkozásomnak; - az adott szó becsülete, másként szóba sem állnának egymással; - ez az alapja a gyermekáldást vállaló felelősségnek; - ez az érdeke gyermekeinknek.

Rendkívüli esetben (ha lehetetlenné válik a békés egymásmellet-élés, amikor az egyik fél hűtlenül elhagyta házastársát, akkor) az egyházi hatóságtól engedélyt lehet kérni a külön élésre (az "ágytól és asztaltól" való elválasztásra), ami nem jelenti a házasság felbontását vagy újabb házasságkötés engedélyezését, csak részbeni felmentést ad a házastársi kötelességek teljesítése alól. A külön élő házastárs akkor járulhat szentségekhez (és vállalhat keresztszülői és bérmaszülői tisztséget), ha önmegtartóztató életet él.

A család boldogságának alapja nem az anyagi jólét, a magas életszínvonal, hanem az egymásért áldozatot vállaló szeretet. - Ha azt akarod, hogy gyermekeidnek boldog otthona legyen, akkor olyan szeretetre és áldozatkészségre van szükség, amely akár 3 vagy több gyermeket is mer vállalni, bízva Isten kegyelmének segítségében. Sajnos egyre kevesebben ismerik ezt a boldogságot, ezért nem tudják a legtöbben, hogy valójában mi hiányzik nekik az életükből.

Családomban keresztény módon élek: A tisztaság, a tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra való felkészülésben. - A boldog házasság és család alapja az elkötelezett, önzetlen szeretet, a halálig vállalt és megtartott hűség. - A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik. - Nem vágyaim kielégítése tesz boldoggá, hanem a házastársamért és gyermekeinkért vállalt áldozat: - A házasság előtti önfegyelmem a jövendő házastársam iránti hűségem és szeretetem bizonysága.

Isten a házasságot, a család és a házastársak életét és boldogságát parancsaival védi: 6. parancs: Ne paráználkodj! (Légy szemérmes!) - 9. parancs: Felebarátod házastársát ne kívánd! (Légy hűséges!)

Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei megrontják az egyén, a család és a nemzet életét; az értelmes embert az ösztön rabjává, a személyt az élvezet cserélhető eszközévé teszik. - A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete. - Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, néz, beszél vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik. Másként megfogalmazva: az követ el bűnt a hatodik parancsolat ellen, aki - magában vagy házastársán kívül mással azért gondol, mond, néz vagy tesz valamit, hogy saját magában vagy a másikban felgerjessze a nemi ösztönt. - A szándékos önkielégítés, az egyneműek szexuális kapcsolata, a házasságon kívüli szexuális kapcsolat és az élettársi együttélés mindig bűn. Ezért bűn a szexuális ösztönt gerjesztő testi érintés, simogatás, ölelés, csók és csókolódzás is.

Mindig súlyos bűn a megfogant élet kioltása, az abortusz. A nem kívánt terhesség megelőzésének eszköze nem a védekezés, hanem az önmegtartóztató élet.

Úgy készülünk a házasságra, hogy minél értékesebb, érintetlen ajándék legyünk egymás számára. - Nem tehetek olyasmit, ami meggondolatlan házasságkötéshez vezethet. - A házasság Isten akarata szerint szent, ezért Isten kegyelmének segítségével és önmagunk komoly nevelésével el lehet jutni a házasságig tisztességes módon, bűn nélkül is, bár ez az önfegyelem megszerzése - kényeztetés helyett - komoly erőfeszítést és sok áldozatot kíván tőlünk.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség