Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Ministránsok beöltözése (Segédanyagok / Ministráns foglalkozásokhoz)
Bekerült: 2003.12.08. 12:09
Megnyitva: 3828. alkalommal

     (Prédikáció után)

Pap: Kedves Gyerekek! Az Istenszolgálat, a ministrálás nagy kitüntetés. Az égben angyalok állnak Isten trónusa körül, szolgálatukkal Hódolnak Neki. Itt a  földi hajlékában, a templomban a ministránsok azok, akik ezt a szent szolgálatot teljesítik az oltár körül. Erre a feladatra jelentkeztek ezek a gyermekek, akik a próbaidő alatt bizonyították szándékuk komolyságát. Most kezdik meg a szent szolgálatot, felvesszük őket a Páduai Szt. Antal templom  ministránsai közé. Megkapják a ministránsok egyenruháját, majd nyakukba tesszük a keresztet, mely emlékezteti őket, hogy a megfeszített Jézust szolgálják.

Ministránsvezető: Lépjenek elő azok, akik a ministránsruhát szeretnék magukra ölteni! (Nevek felsorolása)

     (az oltár elé állnak)

Pap: Kedves gyerekek! Ha azt akarjátok, hogy benneteket felöltöztessünk a ministránsruhába, meg kell ígérnetek Krisztus és a keresztény nép előtt, hogy  nemcsak a ruhát, de magát Krisztust öltitek magatokra. Ez azt jelenti, hogy bármerre is jártok az Ő evangéliumát kell hirdetnetek akár ministránsként, akár diákként, akár szüleitek gyermekeként!

     Kérdezlek benneteket:

Ígéritek-e, hogy a szent szolgálatot példás fegyelemmel végzitek?
- Ígérjük!
Ígéritek-e, hogy minden körülmények között ministránsokhoz méltó     módon viselkedtek?
- Ígérjük!
 Ígéritek-e, hogy a ministránsruhát, örömmel fogjátok viselni?
 - Ígérjük!
  Ígéritek-e, hogy életetekkel Krisztust viszitek az embereknek?
 - Ígérjük!
 Ígéritek-e, hogy hűségesek lesztek a ministráns-szolgálathoz?
 - Ígérjük!

 Ministránsvezető: Most a ministránsruhák megáldása következik.

Pap: Könyörögjünk! Urunk, áldd + meg ezeket a ministránsruhákat. Akik viselni fogják, legyenek oltárod hűséges szolgái a földön és egykor a mennyei  liturgia részesei az égben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

(Szenteltvízzel meghintjük a ruhákat)

Ministránsvezető: Most a régebbi ministránsok segítenek felölteni a ruhákat az újaknak. Ők fognak segíteni abban is, hogy ministráns feladatokat megtanuljátok.

     (Beöltözés, közben ének)

Pap: Lépjen elő N. (vezető ministráns nevének bemondása), aki vállalja a ministránsvezetői tisztséget!

Feladatod, hogy szavaiddal és cselekedeteiddel tanítsd a többi ministránst. Tőled az Egyház még nagyobb buzgóságot, komoly lelkületet, példás
magatartást vár. A hívek közössége és a többi ministráns szeretne jó példát látni tőled. Ne felejtsd, hogy nemcsak a templomban, de a tanulásban, az
otthoni cselekedetekben is jó példát kell mutatnod.

Vállalod a ministránsvezetői tisztséget és az ezzel járó kötelességeket?
- Vállalom Megbízlak a N. (Pl.: Páduai Szt. Antal) plébánia ministránsvezetői tisztségével.

     (a pap, a ministránsvezető nyakába akasztja a keresztet)

Hitvallás

Egyetemes könyörgések:

Pap: Imádkozzunk az oltár körül szolgálatot teljesítő ministránsokért, hogy Isten népének méltó képviselői legyenek.

1.Add, hogy mindig hűségesek legyünk az oltárszolgálathoz! Hallgass meg Urunk!
 2.Add, hogy a templomon kívüli viselkedésünk is példás legyen! Hallgass meg Urunk!
 3.Add, hogy a most beöltözött ministránsok Téged szolgáljanak minden cselekedetükben! Hallgass meg Urunk!
 4.Add, hogy mindig örömet találjunk az oltárszolgálatban! Hallgass meg Urunk!
 5.Add, hogy többi társaink is készségesen vállalkozzanak az oltár szolgálatára! Hallgass meg Urunk!
 6.Add kegyelmedet, ministráns gyermekeinknek, hogy egész életükben emlékezzenek az oltárszolgálatra! Hallgass meg Urunk!
 7.Add, hogy a most beöltözött ministránsoknak jó példát mutassunk! Hallgass meg Urunk!

Pap: Mindenható Isten! Add, hogy a ministránsok jellemes, tiszta életű és imádságos lelkületű gyermekek legyenek. Teljék kedved az ő szolgálatukban.
Segíts, hogy majd a mennyei oltárodnál az örök liturgiában is részt vehessenek. Krisztus, a mi Urunk által.

 Hirdetések, felajánlás

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség