Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

A bűnbocsánat (Szentségek / 4. Bűnbocsánat)
Bekerült: 2003.12.08. 14:01
Megnyitva: 3857. alkalommal


Sokak számára nehézséget szokott okozni a bűnbocsánat szentségére való felkészülés.

Ehhez próbálunk segítséget adni az itt következő oldalakkal. Próbáld meg imádságos és bűnbánó szívvel olvasni a következőket.

Miért gyónjak?

Azért gyónok, mert Isten, a megbocsátani kész Atya meghív a Vele való közösségre. Ez a meghívása Jézuson keresztül érkezik.
Nem szomorkodni akarunk, hanem ünnepelni, amiben nekem is számít a közreműködésemre.

Maga a teremtő és gondviselő Isten akar velem együtt örülni.

Olvasd el a bibliából a tékozló fiú történetét. (Lk 15,11-32)

"Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához:
- Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét!

Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha
életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre
elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel
csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt:
- Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg éhen halok itt. hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.

Csakugyan útrakelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt:
- Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.

Az apa odaszólt a szolgáknak:
- Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.

Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt.
- Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte.

Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának:
- Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassaka barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki.

Az mondta neki:
- Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."

Ne feledd, hogy mindezek nem pótolják a szentgyónást! Ez pusztán csak egy segítség a szentgyónásra való felkészüléshez.

Beszéld meg lelkipásztoroddal, mikor tud fogadni, hogy elvégezd a szentgyónásodat.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség