Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Szent Sebestyén vértanú
Ünnepe: január 20

Mk 3, 13-19

Tizenkettőt választott ki, hogy elküldje őket hirdetni az evangéliumot.

Az Újszövetség mindent megújít. A régi szertartások helyébe állította Krisztus keresztáldozatát, és az ároni papság helyébe Krisztus örök főpapságából részesíti azokat, akiket az oltár szolgálatára lefoglalt. Ezeket helyezte a hívek élére, hogy jó példával előljárjanak és mint az újszövetség sáfárai az engedelmesség útjára tanítsanak.

Rövid bevezető

Diokleciánusz császár kedvelt tisztje (a praetoriánusok I. kohorszának centuriója) volt. Keresztény hite miatt a császár egy réten fához köttette, és saját katonáival nyilaztatta. Egy keresztény matróna, Iréne ápolta. Felgyógyulása után szemrehányást tett a császárnak kegyetlensége miatt, ezért az súlyos dorongokkal agyonverette. Holttestét a római szennyvízcsatornába dobták. Lucina nevű matróna - látomása révén - rátalált, és a Via Appián temettette el. Ezen a helyen áll a róla elnevezett Szent Sebestyén bazilika. Vértanúságának erejét csodáljuk a szentmise kezdőénekével: " Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt."

Bűnbánati cselekmény

Testvéreim! Krisztusból merítettek erőt a szent vértanúk, hogy állhatatosak maradjanak a szenvedésekben. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel szorosan kapcsolódjunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz.
Jézus Krisztus, Aki erőt öntesz a hitvallókba, hogy hűségesek maradjanak: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elvetted a félelmet az örök élet reményével: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megígérted, hogy a Téged megvallókat magadénak vallod Atyád előtt: Uram, irgalmazz!

Szentírási részek

1Pét 3, 14-17 Szent Péter felkészít bennünket a szenvedésekre és megpróbáltatásokra. Ösztönöz arra, hogy Krisztust hordozzuk szívünkben, mert Ő a mi reménységünknek oka, és a szép élet záloga.
Mt 10, 28-33 Jézus tanítása száműzi a félelmet és bizonytalanságot. Isten örök szeretete minden emberi életet szem előtt tart. A vértanúság nagyszerű tanúságtétel Krisztusról, amely azonnal Isten Országába vezeti a vértanút.

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk, Testvéreim, a vértanúk Királyához, erősítsen meg bennünket az Iránta való szeretetben, hogy a szent vértanúk erejével tehessünk tanúságot Róla.

Növeld, Urunk, szeretetünket, hogy a pogány korszellem ellenére is ragaszkodjunk Hozzád.
Adj igazi bátorságot, hogy vállalni tudjuk hitünkért a megpróbáltatásokat és üldözéseket.
Engedd, hogy tanuljunk Tőled: szelídek és alázatos szívűek legyünk.
Oltsd lelkünkbe az irgalom lelkületét, hogy meg tudjunk bocsátani ellenségeinknek.
Vezess bennünket, Urunk, a földi életből a szentek társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Te engedelmességeddel a szeretet legragyogóbb példáját adtad, és megihletted a vértanúk lelkét az önmagát feláldozó szeretetre. Kérünk, Szent Sebestyén vértanúd közbenjárására növeld bennünk is Irántad az önfeláldozó szeretetet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Életrajz

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség