Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Szűz Mária bemutatása
Ünnepe: november 21

Jeruzsálemben, a templomhoz közel épült Mária templom felszentelésének évfordulója a mai nap. A keleti egyházzal együtt ünnepeljük Mária felajánlását, és szeretnénk miis Istennek ajánlani újra életünket, mindennapjainkat. 

Boldogságos Szűz bemutatásának ünnepe, a nem sugalmazott Jakab-féle Proto-evangélium alapján valószínűleg a jeruzsálemi Mária templom felszentelésének évfordulója (543). A VIII. században keleten, a XII. században nyugaton is mindenütt elterjedt. Magyarországon már III. Béla király (+1196) idejében ünnepelték.
Tartalmában az ünnep az ősrégi hagyományt hirdeti: Joachim és Anna házasságából hosszú ideig nem született gyermek. Anna asszony fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét az Úrnak fogja szentelni.

Damaszkuszi Szent János írja: "Ezért a kegyelem (ezt jelenti Anna neve) Úrnőt szült (Mária annyit jelent mint úrnő)". Három éves koráig a szülői házban nevelkedett, majd elvitték a jeruzsálemi templomba, és ott nevelkedett a templom szolgálatára szentelt hajadonokkal. Itt a Szentlélek irányításával nemcsak szüzességét őrizte, hanem a kegyelem is napról napra nőtt benne. Ragyogó tisztasága és kegyelemmel teljessége lett az alap arra, hogy általa szülessék a Megváltó a világra.

Istenanyai méltóságát köszöntjük a szentmise Kezdőénekével:

Üdvözlégy Szűzanya!
Te szülted a Királyt,
aki az ég és a föld Ura,
mindörökkön örökké!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mi nem kaphatunk akkora kegyelmet, mint amekkorát a Szent Szűz kapott. Ezért fokozottabb a bűn hatalma rajtunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy bűnbánatunk a kegyelemre alkalmassá tegyen minket.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki Szűz Máriától emberré lettél:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Édesanyádnak eleve részt adtál megváltói munkádban:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Édesanyádat mindnyájunk égi Édesanyjává rendelted:
Uram, irgalmazz!

AZ OLVASMÁNYHOZ (Zak 2, 10-13)
Zakariás, a babiloni fogság utáni próféta, a templom építésére buzdította kortársait. Megjövendölte, hogy templomába be fog vonulni, itt fog lakni az Úr. A templom pedig előképe volt a Szent Szűznek, aki méhébe fogadta Isten egyszülött Fiát, és általa köztünk lakik az Úr.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 12, 46-50)
Urunk, Jézus Krisztus Anyjának és testvéreinek mondja azokat, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik. A Boldogságos Szűz mindig készséges volt az isteni indításokra, és tökéletes engedelmességgel teljesítette az isteni akaratot.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Forduljunk bizalommal és kérésünkkel, kedves Testvéreim, mennyei Atyánkhoz, hogy a Boldogságos Szűz közbenjárására foglaljon le minket is magának.

  1. A Boldogságos Szűz közbenjárására tisztíts meg minket a bűn salakjától, és ékesíts fel kegyelemmel.
  2. Engedd, hogy Szűz Mária példájára egész életünkkel Neked szolgáljunk.
  3. Erősíts minket az Istenanya tiszteletében és szeretetében, hogy hűségünkben Anyánknak valljuk.
  4. Add, hogy egész életünk folyamán érezzük a Boldogságos Szűz anyai oltalmát.
  5. Életünk alkonyán vezessen égi Édesanyánk a mennyei Templomba minket.

Gondviselő Istenünk, mennyei Atyánk! Örök terved teljesedésére a Boldogságos Szűzben az ősi ártatlan embert adtad, és kegyelemmel felruháztad. Kérünk, amint az élete szakadatlan teljesedése volt akaratodnak, úgy anyai oltalmával mi is mindenben szolgáljuk akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség