Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanu
Ünnepe: november 25

Az ókorban a jeruzsálemi templom volt az egyistenimádás egyedüli helye, s egyúttal előképe volt az egyháznak. Amikor azonban a megváltás megtörtént és az Egyház megalakult, az előképre és a jelképre nem volt szükség. Jézus jövendölésének teljesedése ellenőrizhető. A templom azóta sem épült fel, és az ószövetségi istentiszteletet nem folytatják. Lukács azonban még egy szempontot belevisz a jövendölésbe: Jeruzsálem pusztulása előképe a végítéletnek. Jézus ezért beszélt egyszerre a kettőről. (Adoremusz 2004)

 

A keresztény ókor szentje, alakja homályba vész, tisztelete mégis sokfelé fennmaradt. A vértanúk és a szentek életpéldája erősít minket, hogy megmaradjunk a Krisztusi úton.

Egész élete, különösen szenvedéstörténete annyira legendás, hogy belőle a történeti magot kihámozni már lehetetlen. Tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti egyházban egyaránt. Sírja a Sinai hegyen épült Szent Katalin kolostorban van; kerékkel, karddal és könyvvel ábrázolják. Bölcseleti fakultások, diákok, prédikátorok és molnárok védőszentje.

Maxentius (311-313) üldözései alatt Katalin a császárnak szemrehányást tett kegyetlenségei miatt. A császár ötven filozófust rendelt ellene, de ezek nem tudták meggyőzni, sőt, maguk is megtértek, ezért megégették őket. A császár Katalint kerékbetörette, és amikor a kerék összetört, lefejezték.

Vértanúságának ajándékát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Örvendjünk, vígadjunk,
mert a mindenség Ura
szent és dicsőséges szüzet
tüntetett ki szeretetével.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Ha a vértanúságban és a szűzi tisztaságban nem is, Krisztus iránti szeretetben követnünk kell a mai nap szentjét. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megújult szeretettel várjuk Jézust a szentmise áldozatban.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Akit a kereszthordozással követhetünk:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a magad erejét öntöd hitvallóidba:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megadod a szabadulást a Téged szeretőknek:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (Róm 5, 1-5)
Isten örök szeretetében gyermekeivé fogadott minket, és úgy akarta, hogy megtestesült Szent Fia életének részesei legyünk. Így a szenvedés különleges értelmet kap, mert Isten fiainak dicsőségét szerzi meg.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 9, 23-26)
Keresztény hivatásunk, hogy hasonlóvá váljunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Hasonlóvá válni Hozzá csak a kereszt készséges vállalásával lehet; mert csak úgy lehet követni Őt.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Isten teremtetlen Bölcsességét, a világ Világosságát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy az evangélium igazságát mutassa meg azoknak is, akik nem ismerték fel eddig a kinyilatkoztatásban megnyilatkozó isteni bölcsességet.

 1. Adj, Urunk, igazi tudást azoknak, akik másokat tanítanak, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére.
 2. Hívj szolgálatodra ifjakat, akik teljes önátadással, készségesen vállalják az evangéliumi magvetést.
 3. Ajándékozz új szenteket Egyházadnak, akik önfeláldozó szeretettel mutatják az utat Feléd.
 4. Adj tanulékony lelkületet nekünk, hogy megértsük indításaidat, és kövessük tanításodat.
 5. Erősítsd akaratunkat, hogy hűséges kitartással egykor eljuthassunk Országod dicsőségébe.

Urunk, Jézus Krisztus! Te a szentekben, különösen a vértanúkban olyan csodálatos példaképeket adtál, akik életükkel mutatják az utat. Kérünk, Szent Katalin közbenjárására adj bölcs és vonzó szenteket Egyházadnak, hogy útmutatásukkal egyre jobban szeressünk Téged, Aki élsz és utalkodol mindörökkön örökké.


forrás: Fülöp Ákos és Bárdosy Éva

 • A Keleti Egyházzal együtt a mai napon emlékezünk meg Szent Katalin halála napjáról. Előkelő származású alexandriai szűz volt és a tudományoknak szentelte magát. Maximus császár alexandriai látogatása idején a bálványáldozatban való részvételt megtagadta, sőt a pogány tudósokat is meggyőzte. Erre először szépszóval, majd kínzásokkal próbálták hittagadásra bírni, s amikor egy éles és hegyes késekkel kirakott kerékre kötötték, hogy így összevagdossák, a kerék Katalin imájára darabokra tört. Végül is lefejezték, ezért ábrázolják kerékkel és karddal. A hagyomány szerint testét angyalok vitték a Sínai-hegyre, ahol 305-körül temették el. Sírja fölött ma a Szent Katalin kolostor áll. A tizennégy segítőszent egyike.
 • Hívek könyörgése:
  1. Segíts a végső időkre vonatkozó jeleket szándékod szerint értelmeznünk! Hallgass meg, Urunk!
  2. Őrizd meg műved folytatóját, az egyházat a szolgálat egyszerűségében és óvj meg mindnyájunkat az ítélkezés, a bosszú bűnétől! Hallgass meg, Urunk!
  3. Szolgáltass igazságot végtelen irgalmad szerint mindnyájunknak, azoknak, akiket szeretünk, és azoknak, akiket nem szeretünk eléggé! Hallgass meg, Urunk!
  4. Hogy a Bárány menyegzőjére a mai szentmise is előkészítsen, add, hogy az Egyházban mindig hálaadó lelkülettel ünnepeljük halálodat és föltámadásodat! Hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy második eljöveteled, az igazi advent beteljesítse megváltásunkat, hallgass meg, Urunk!

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség