Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Szent Anszgár (Oszkár) püspök OSB
Ünnepe: február 3

forrás: Hankovszky Miklós

Előkelő frank családból származó bencés szerzetes. Már egész fiatalon a Padeborn melletti új Korvey apátság kolostor-iskolájának vezetője. Nagy tudása és ékesszólása miatt az apátság templomának neves prédikátora. Hamburg-Brémai érsek lett. Harald dán király kérésére Jütlandba ment az üdvösség örömhírét hirdetni. Rövid időn belül iskolát alapított azoknak az ifjaknak a nevelésére, akiket egyházi szolgálatra szántak. Néhány év múlva Björn svéd király kérésére svéd földön ugyancsak eredményes térítő munkát végzett. Mivel elsőnek hirdette dán és svéd földön az Evangéliumot, "Észak apostolának" nevezték. Életét szigorú önmegtagadásokkal élte, minden pénzt a szegények támogatására fordított. Térítő útjain kétkezi munkájával tartotta fenn magát és társait.

Hivatásáról szól a szentmise Kezdőéneke:

Hirdessétek a pogányok között Isten dicsőségét,
minden nép előtt az Ő nagy tetteit,
mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten örömhírt adott: szabadulást hirdetett. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megláthassuk Istenünk szabadítását.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki jó hírt hoztál az emberiségnek:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Véredben szabadulást szereztél:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megszerezted nekünk az igazi békét:
Uram, irgalmazz!

AZ OLVASMÁNYHOZ (Iz 52, 7-10)
A Próféta az Ószövetségben meghirdette előre a szabadulást, és ennek jóhíre örömöt fakaszt. De csak akik Isten szándékát és akaratát ismerik, azok értik meg, milyen szabadulásról beszél a Kinyilatkoztatás.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mk 1, 14-20)
Jézus teljesítette küldetését, amit a mennyei Atya bízott Reá: körüljárt, gyógyított testi-lelki betegségeket és hirdette: Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. - Ezt a küldetést bízta követőire is.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, támasszon napjainkban is olyan hithirdetőket, akik életük példájával előttünk járnak az üdvösség útján.

  1. Növeld, Urunk, hitünket, hogy hitből fakadjon minden cselekedetünk.
  2. Add, hogy életünk példa legyen a hitben gyenge embertársainknak.
  3. Add, hogy minden megkeresztelt élete az evangélium terjesztésének kiindulópontja legyen.
  4. Add hogy állhatatosak maradjunk parancsaid teljesítésében.
  5. Add, Urunk, hogy a hirdetett igazság elvezessen a Te igazságod birtoklására.

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az Igazság, Aki megszabadít minden embert a tévedés homályától. Kérünk, adj korunknak igazság-hirdető embereket, akik életük példájával elvezetnek Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség