Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Jézussal, mint baráttal összekapcsolva (egy elsőáldozás menete) (Szentségek / 3. Oltáriszentség)
Bekerült: 2002.07.19. 15:27
Megnyitva: 5730. alkalommal

Jézussal, mint baráttal összekapcsolva
Egy elsőáldozás menete

Szentmise bevezető része

PAP:
Jézus a mi barátunk legyen veletek!
Jézus meghívott bennünket ünnepelni. Szeretettel köszöntelek benneteket elsőáldozó gyermekek, szüleiteket, testvéreiteket és minden jelenlévőt.

GYERMEK VIRÁGGAL
Szívesen elfogadtuk Jézus meghívását erre az ünnepre. Örömünk és készségünk kifejezésére virágot hoztunk magunkkal. Ezzel a virággal köszöntjük Jézust. Ezzel a virággal adunk hálát szüleinknek és hitoktatóinknak, hogy jól felkészítettek bennünket erre a szent ünnepre.

GYERMEK KITÁRT KÉZZEL
Jézussal, mint barátunkkal vagyunk összekapcsolva. Kéz a kézben megyünk, ez fejezi ki barátságunkat. A nagy képre minden elsőáldozó gyermek rányomta a tenyerét, hogy így közelítsen Jézushoz. Így akarjuk kifejezni a szentmisén: Jézus a mi barátunk.

GYERMEK ELSŐÁLDOZÁSI GYERTYÁVAL
Keresztségünk óta vagyunk Jézussal kapcsolatban, mint barátok. Akkor mások gyújtották meg gyertyáinkat a keresztelésnél. Ma mi tartjuk elsőáldozási gyertyáinkat, és mindez kifejezi, hogy Jézussal megkötött barátságunkat az elsőáldozással akarjuk elmélyíteni.

Pap:
Sajnos, sok gyermek és felnőtt nem fogadja el Jézus barátságát, vagy hűtlen ahhoz. Ezért most a szentmise elején kérjük Jézus irgalmát.

GYERMEK NYAKLÁNCCAL ÉS KERESZTTEL
Sok ember nyakláncon viseli a keresztet. Így fejezi ki Jézussal való kapcsolatát. Sajnos ez a kapcsolat sokszor nagyon gyenge, elszakad, és a kereszt nagyon sokszor csak dísszé válik.

GYERMEK ÓRÁVAL
A barátsághoz időre van szükség. Barátunkkal gyakran akarunk együtt lenni, beszélni és játszani vele. Sajnos Jézussal csak nagyon kevés időt töltünk, inkább a számítógép előtt ülünk, a TV-t nézzük, vagy mással foglalkozunk.

GYERMEK ELSŐÁLDOZÁSI EMLÉKLAPPAL
Kis ajándékok megtartják - mondják az emberek - nagy ajándékok zavarják a barátságot. Jézus a szívünket akarja, de sajnos azt sok más dolog lefoglalja.

Pap:
Mennyei Atyánk! A keresztségben gyermekeiddé fogadtál bennünket. Jézust testvérként és barátként adtad nekünk. Gyakran hűtlenek voltunk hozzád és barátságoddal visszaéltünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk és az áldozással újra kapcsolj magadhoz bennünket!

Könyörgés

Pap:
Mennyei Atyánk! Te szeretsz bennünket és mindegyikünket név szerint ismersz. Tudod azt is, hogy jobban érezzük magunkat, ha van egy igazi, jó barátunk. Ezért ajándékoztad nekünk egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust, aki hű barátunk, aki bennünket kezünket fogva vezet. Ma a szentáldozásban egészen különös módon is összekapcsolódunk Vele. Add, hogy készséges szívvel fogadjuk ajándékodat és annak megfelelően is éljünk. Jézus Krisztus a mi Urunk által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

GYERMEK
Istenem, adj nekem egy igazi barátot, aki megért engem, aki kész mindig arra, hogy megbocsásson, aki megvéd engem, aki hibáimmal együtt szeret, aki jótanáccsal ellát, anélkül, hogy éreztetné, hogy okosabb nálam!

GYERMEK
Istenem adj nekem egy igazi barátot, akiben megbízhatok, akivel közölhetem titkaimat, aki segít, ugyanakkor elfogadja segítségemet, egy barátot, akinek van ideje rám, olyat, akire bátran ráhagyatkozom!

Keresztségi fogadalom

Pap:
Kedves Gyermekek!
Keresztségtek óta az Egyház közösségébe tartoztok. Akkor helyettetek tettek ígéretet Istennek. Ma ezt nektek kell megújítani. Nektek kell kifejeznetek, hogy Istennek, a mennyei Atyának gyermekeiként akartok élni. Ezért kérdezem:

  • Ellene mondotok-e a Sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?
  • Hisztek-e a mindenható Istenben és abban, hogy ő a mi mennyei Atyánk, és hogy mindnyájunkat szeret?
  • Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, hogy mint ember Isten szeretetét láthatóvá tette, meghalt értünk és harmadnapra feltámadt?
  • Hiszitek-e, hogy Isten Lelke működik az Egyházban, a világban és bennetek?
  • Akarjátok-e a mennyei Atya akaratát szívesen teljesíteni?
  • Akartok-e azon fáradozni, hogy a világban egyre kevesebb rossz és egyre több jó legyen?

Segítsen benneteket az Isten mindezek megtartására! Adja nektek szeretetét és erejét, hogy ígéretetekhez hűségesek maradjatok, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

GYERMEK
Legyen szilárd és erős keresztségi fogadalmam, hogy az Egyház igazi tagja legyek! A hit útján akarok járni, és Isten tanítását akarom követni.

GYERMEK
Hála legyen Istennek, hogy kegyelméből az Egyház tagjai közé meghívott! Mindenkor neki akarok élni és szolgálni.

Egyetemes könyörgések

Pap:
Jézus Krisztus! Te mindig barátja voltál azoknak, akiknek szükségük volt rád. A mi barátunk is akarsz lenni. Egy igazi barátra mindent rá lehet bízni. Ezért kéréseinkkel most hozzád fordulunk!

  1. Jézus! Néha megfeledkezünk Rólad, vagy más barátot fontosabbnak tartunk Nálad. Akkor is légy velünk, és add, hogy meg ne feledkezzünk Rólad!
  2. Jézus! Add meg szüleinknek, hogy Veled, mint jó baráttal mindig együtt legyenek! Add, hogy üzenetedet mindig örömmel fogadják!
  3. Jézus! Adj nekünk mindig igazi jó barátokat, akikkel együtt szolgálhatunk Téged!
  4. Jézus! A szentáldozás által leszünk Veled igazi, jó barátok. Segíts, hogy Veled való barátságunk mindig tartós legyen és vasárnaponként megerősödjön!

Pap:
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Jézust, mint jó barátot adtad nekünk. Dicsőség és hála legyen neked most és mindörökkön örökké!

Felajánlás

GYERMEK
Istenünk! Barátságunk jeléül kenyeret és bort hozunk oltárodra áldozatul. A mindennapi életben a barátok együtt ülnek asztalhoz.

GYERMEK
Így hív Jézus is bennünket, mint barátait. Testét és vérét adja ajándékba. Köszönjük Urunk az összetartozásnak ezen jeleit.

Miatyánk

GYERMEK
Van a barátoknak egy titkuk, amelyet csak ők ismernek. Jézus elárult a barátainak egy titkot, amelyet csak ők ismernek.

GYERMEK
Egyedül a barátok nevezhetik Istent a menny és a föld Alkotójának. Egyedül ők szólíthatják meg így az Istent: ATYÁNK! Így akarjuk most mi is, mint jó barátok együtt mondani azt az imádságot, amit Jézus tanított nekünk:

Békeköszöntésre

GYERMEK
A barátok között is néha előfordul nézeteltérés. Utána kezet fognak és minden rendben van. A kérdés az, ki nyújt először béke-jobbot?

GYERMEK
Jézus mindig elsőként nyújtja nekünk jobbját Mi is nyújtsuk embertársainknak békejobbunkat, mint ahogyan Jézus is tette.

Befejezés

GYERMEK
Istenünk Atyánk, köszönjük neked ezt az ünnepet. Együtt lehettünk szüleinkkel, rokonainkkal, barátainkkal. Hallhattuk az örömhírt: Jézus a mi barátunk. Barátainkként gyűltünk össze asztalánál és a szentáldozásban összekapcsolódhattunk Vele.

GYERMEK
Ez az ünnep töltse el egész napunkat, mert Jézus a barátunk! Ünnepeljük barátainkkal és rokonainkkal, hogy Jézus velünk van! Ma Őt vettük magunkhoz, de egyben feladatot is kaptunk:

GYERMEK
Egész életünket úgy kell alakítanunk, ahogyan azt tőlünk Jézus, a mi barátunk, megkívánja. Ehhez kérjük most az Ő áldását.


Prédikáció

Volt egyszer egy kis szív Meleg volt, élénk, vidáman vert és dobogott. Különösen akkor volt boldog, amikor egy másik szív látogatta meg. Egy napon különös esemény történt. A szívecske egészen izgatott lett. A kis szívünk megtudta, hogy látogató jön hozzá, egy jó barát. Várakozva fogadott mindent, melegebb és figyelmesebb lett. És akkor elé hoztak néhány dolgot. A gyermek akihez tartozott azt mondta neki: "Örülj szívem, milyen gyönyörű ez a szép, hosszú ruha". A szív megijedt egy kicsit, mert a ruha csak úgy zizegett. Így szólt a gyermek: Ma ünnepi ebéd lesz és vendégek is jönnek! A szíve egészen a torkában ver. "Készíts helyet!" A kis szívbe még sok dolgot kellett bevinni. "100, 150, 200, 250, 300"- számolt a gyermek. A gyermek először kapott egy órát és egy táskarádiót. Most már a vendégek és a sütemény sem tudták betölteni a gyermek szívét tovább, a pénz félretolta mindezt, mert azt minden gyermek tudja, hogy a pénz hatalmába ejti a szívet. "Szeretne valaki itt tiszta lenni?" -hallott egy hangot a kis szív. "Na és Te ki vagy?" - kérdezte a szív, kissé fáradtan és akaratlanul. Úgy hangzott, mintha köveket ütöttek volna össze. "Én vagyok a látogató. Jézus vagyok! Nekem minden helyre szükségem van, Te kellesz nekem!" De a rádió olyan hangosan szólt és az óra is ketyegett hevesen, hogy a szív nem tudta megérteni. Csak hűvösen így szólt: Jöjj be hát, ülj a sarokba, de ne zavarj! És Jézus helyet foglalt a szív leghátsó sarkában és minden dolog orrfintorogva nézte őt: "Mit akar ez itt?" Jézus arra gondolt, hogy Betlehemben sem volt hely számára, és várt.

De ez a barát ugyanezt kéri tőlem, bizonyos kötelezettségeket, a játékszabályokat meg kell tartanom. Jézus köztünk is keres barátokat, amint azt a hittanórákon is hallottuk és a mai evangélium is ezt bizonyítja. Jézus olyan barátokat keres, akik vele élnek és Isten Jóhírét terjesztik. Jézusnak is vannak elvárásai barátaival szemben. Neki nem kell fehér ruha, sem ünnepi ebéd, sem táskarádió, sem pénz. Neki más kell: a szívem. Hogyan is mondta Ő a történetben? "Nekem minden helyre szükségem van, te kellesz nekem!" Sajnos sok gyermek. de sok felnőtt sem akarja ezt. Jézust csak a sarokba szorítják. De Jézus vár!

Kedves Gyermekek! Nemrég szó volt Jézusról. Nem olyan régen ünnepeltük és átéltük Jézus szenvedéseit. Akkor az emberek nemcsak háttérbe szorították Jézust, hanem megtagadták, elárulták, megölték. De történt más is: Simon és András igent mondtak, rögtön otthagyták hálójukat és Vele mentek. Azután a két testvér Jakab és János meghallották Jézus szavát, hívását: "Nekem az egész hely kell, rád teljesen szükségem van." Otthagyták atyjukat, Zebedeust segédjeivel és a csónakon Vele mentek. És ott volt a vámos Lévi, akinek szíve a pénzhez ragaszkodott addig. Ő jól keresett, az embereket be is csapta és súlyos vámmal sújtotta őket. Amikor Jézus így szólt hozzá: "Jöjj velem!" Otthagyta pénzét kidobta a szívéből és helyet adott Jézusnak. Mindnyájan megérezték, hogy Jézus a barátjuk, az igazi barátjuk.

Kedves Gyerekek! Kedves Felnőttek!

Nekünk is tanulnunk kell ebből. A szívem sarkában várakozó Jézust ki kell hoznom, helyet kell számára a szívemben készítenem. Nekem is mondja ma Jézus: "Jöjj velem, a barátod akarok lenni. Ma a szentáldozásban mint barát akarok veled összekapcsolódni." Ha elfogadom hívását, nemcsak ma, az elsőáldozás napján, hanem ezután is, mindig barátja lehetek. Hogyan is énekeltük az imént? "Így szól hozzád Jézus, szeretlek!" Szívesen lennék a barátod! Amit egyedül nem tudsz megtenni, azt közös erővel megtehetjük. Ezért megújítjuk keresztségi fogadalmunkat: Jézus veled akarok lenni, de nemcsak ma, hanem egészen életem végéig!

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 1_jezussal.zip (4 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség